KRD IG
2 czerwca 2022

Komentarz KRD-IG dla Portalu Spożywczego

Komentarz KRD-IG dla Portalu Spożywczego

 1. Pod koniec kwietnia Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Regulację przyjęły już Rada i Parlament Europejski. Jak KRD-IG podchodzi do tej propozycji z perspektywy interesów polskiego i unijnego drobiarstwa?

  Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG:
  Polska branża drobiarska solidaryzuje się z Ukrainą. Wspieramy osoby uciekające przed wojną, a firmy z naszego sektora podejmują realne działania, aby pomagać uchodźcom i społeczeństwu ukraińskiemu. Jednocześnie cały czas nie zapominamy o sytuacji polskiej branży drobiarskiej. W przypadku zniesienia ceł i kontyngentów na produkty z Ukrainy ważne jest, aby pełne otwarcie UE na mięso drobiowe nie spowodowało głębokiego załamania na tym rynku.
  Sektor drobiarski w Polsce przechodził w ostatnim czasie bardzo trudne chwile wynikające z Covid-19, grypy ptaków i dynamicznego wzrostu kosztów produkcji. Wprowadzenie dużych ilości mięsa drobiowego, po niskich cenach, spowoduje kolejne turbulencje na tym rynku. Dla wielu naszych hodowców i przetwórców, dotkniętych poprzednimi problemami, może okazać się to zbyt trudne, aby kontynuować produkcję i dalej funkcjonować na rynku.
  Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do mięsa drobiowego z Ukrainy pomoc dotyczyłaby przede wszystkim jednej, potężnej firmy, dysponującej zarówno własnym zapleczem paszowym jak i hodowlanym, zdolnej do produkcji bardzo dużych ilości mięsa drobiowego po znacznie niższych kosztach wytworzenia niż w UE. Różnice w wymaganiach dotyczących dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska a także znacznie niższe koszty pasz powodują, że hodowcy w UE nie są w stanie konkurować z takim potentatem.
  Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i ważne jest dla nas, abyśmy mogli dalej funkcjonować na tym rynku. Zależy nam na tym, żeby proponowane przez KE rozwiązania gwarantowały równe warunki, a jakość sprowadzanego mięsa odpowiadała unijnym normom. W przypadku rozmowy o zniesieniu ceł i kontyngentów uważam, że wymagania nie powinny się różnić od tych, które obowiązują w naszym kraju. Wniosek dotyczący zniesienia ceł i kontyngentów tych kwestii nie uwzględnia.
  Uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, przyjęcie mechanizmu, który umożliwiałby eksport mięsa drobiowego z Ukrainy, bezpośrednio do krajów najbardziej potrzebujących. Zwłaszcza na rynki afrykańskie i arabskie, gdzie w związku z wojną na Ukrainie występuje zagrożenie głodem.
  Ponadto, Komisja Europejska przy podejmowaniu tego typu działań musi skrupulatnie weryfikować i monitorować sytuację rynkową.

 2. Jesienią 2021 r. KRD-IG alarmowała, że sieci handlowe nie akceptują podwyżek cen mięsa i prezentowały dość sztywne stanowisko w rozmowach z producentami na ten temat. Czy od tamtego czasu sytuacja zmieniła się w jakikolwiek sposób? Od sieci słyszymy, że producenci „stawiają ich pod ścianą”, z kolei producenci wskazują, że rozmowy wciąż są ciężkie i trwają wiele miesięcy, w ciągu których udaje się uzyskać niewielką podwyżkę. Jak to wygląda z perspektywy KRD-IG?

  Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG: Przez ostatnie lata sytuacja na rynku drobiarskim była trudna, na którą nałożyło się wiele czynników. Oczekiwania sieci handlowych, aby w sytuacji, gdy dynamicznie rosły i nadal rosną koszty produkcji nie brać tego pod uwagę i oferować produkty po niezmienionych cenach, świadczyły o braku partnerskiego traktowania dostawców mięsa drobiowego przez sieci handlowe. W innych krajach UE reakcja na te podwyżki kosztów produkcji była inna niż ta proponowana przez sieci handlowe w Polsce. Trudno więc nie zrozumieć firm, które chciały lokować produkty tam, gdzie w cenie towaru uwzględnia się koszty produkcji. W związku z tym sieci musiały zrezygnować z twardego kursu zdając sobie sprawę z tego, że jeśli nie uwzględnią tych kwestii, to nie będzie podmiotów, które będą chciały z nimi współpracować. Sytuacja na rynku mięsa drobiowego cały czas jest bardzo dynamiczna i tylko poprzez partnerskie rozmowy, z uwzględnieniem sytuacji występującej na rynku, można budować właściwe relacje.

 3. W 2022 roku w branży spożywczej nie brakuje wyzwań kosztowych. Jak odbiera to branża drobiarska, gdzie koszty wzrosły najmocniej, co sygnalizują producenci, co jest obecnie największym wyzwaniem dla branży w tym ekonomicznym aspekcie?

  Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG: Niemal na każdym polu branża drobiarska doświadcza dziś bardzo dużej podwyżki cen środków do produkcji. Na poziomie hodowli największy koszt to pasze, które stanowią około 70% całkowitych kosztów produkcji. Dynamiczny wzrost cen i brak stabilizacji na tym rynku powodują, że w dłuższej perspektywie trudno jest cokolwiek zaplanować. Ogromnym wyzwaniem są także koszty związane z cenami energii, gazu i ogrzewania. W ostatnich tygodniach, niezależnie od bardzo wysokich cen, wielu hodowców ma ogromne problemy z dostępnością węgla używanego do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. Ponadto, systematycznie zwiększa się także koszt pracy i logistyki. To wszystko powoduje, że produkcja mięsa drobiowego jest dziś obarczona bardzo dużą niepewnością i trudno jest dziś wskazać jaka będzie jego cena za kilka tygodni.

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego n...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa kurczęcego...

Czytaj
Ograniczenia importowe
10 sierpnia 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
9 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND DEMENTUJE MIT NA TEMAT OBECNOŚCI AZOTANÓW W PRODUKTACH DROBIOWYCH. TESTER SOEKS WPROWADZA KONSUMENTÓW W BŁĄD
5 sierpnia 2022

LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND D...

Czytaj
POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY RAPORT BRANŻOWY JUŻ DOSTĘPNY. FAKTY, DANE I PERSPEKTYWY
5 sierpnia 2022

POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY R...

Czytaj
1 sierpnia 2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOT. PROJEKTU (ZADANIA) PT. „WSPARCIE EKSPANSJI...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
27 lipca 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
15 lipca 2022

Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Wsparcie ekspansji polskiego sekt...

Czytaj

Wyszukiwarka: