KRD IG

Wstawienia

Wstawienia 2012 – 2020

Liczba piskląt hodowlanych kur mięsnych (stada rodzicielskie – w tys. szt. samic) przyjętych do wychowu w  latach 2012-2020  wraz z dynamiką zmian wielkości zaplecza (%)

 

Miesiące LATA [tys. szt./dynamika zmian wielkości zaplecza (%)]
2012
’12/’11
(%)
2013
’13/’12
(%)
2014
’14/’13
(%)
2015
’15/’14
(%)
2016
’16/’15
(%)
2017
’17/’16
(%)
2018
’18/’17
(%)
2019
’19/’18
(%)
2020
’20/’19
(%)
Styczeń
Luty
Marzec
723,48
471,79
694,24
874,12
629,93
677,24
832,26
591,84
640,97
505,27
621,92
819,56
895,41
818,17
998,24
825,62
787,18
1 135,13
1 156,86
758,03
1 136,88
1 084,12
970,43
772,33
966,18
874,54
1 102,95
I kwartał 1 889,51 2 181,29 2 065,07 1 946,75 2 711,82 2 747,93 3 051,77 2 826,88 2 943,66
Dynamika 101,5 115,4 94,7 94,3 143,2 101,3 111,1 92,6 104,1
Kwiecień
Maj
Czerwiec
693,82
667,34
627,68
580,15
628,34
659,76
767,03
818,73
636,91
999,80
804,29
763,00
705,63
857,64
1 003,27
768,76
787,07
816,15
805,62
773,18
901,74
943,46
896,69
964,71
951,90
806,28
897,43
II kwartał 1 988,84 1 868,25 2 222,67 2 567,0 2 566,53 2 371,98 2 480,27 2 804,86 2 655,62
Dynamika 118,9 93,9 119,0 115,5 100,0 92,4 104,6 113,1 94,7
I półrocze 3 878,35 4 049,54 4 287,74 4 513,82 5 278,35 5 119,91 5 532,04 5 631,75 5 624,24
Dynamika 109,7 104,4 105,9 105,3 116,9 96,9 108,0 101,8 99,9
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
688,97
758,08
600,65
824,33
798,38
624,83
888,73
547,63
872,07
946,71
796,71
865,03
985,27
871,90
825,10
884,57
1 096,84
860,21
1 080,22
1 146,61
767,78
984,36
1 129,06
947,54

1 102,79 
939,30
929,39

III kwartał 2 047,70 2 247,54 2 308,44 2 608,45 2 682,27 2 841,62 2 994,62 3 060,96 2 971,49
Dynamika 107,5 109,8 102,7 113,0 102,8 105,9 105,4 102,2 97,1 
Październik
Listopad
Grudzień
643,62
596,04
504,51
590,12
589,30
619,82
770,73
836,79
730,01
886,46
840,38
659,40
886,46
951,51
819,78
1 019,56
834,49
613,60
835,35
1 069,19
683,23
956,44
905,49
1 075,30
1 091,05
IV kwartał 1 744,17 1 799,24 2 337,53 2 386,25 2 652,47 2 467,65 2 587,77 2 937,23  
Dynamika 102,5 103,2 129,9 102,1 111,1 93,0 104,9 113,5  
II półrocze 3 791,86 4 046,78 4 645,97 4 994,70 5 334,74 5 309,27 5 582,39 5 998,19  
Dynamika 105,1 106,7 114,8 107,5 106,8 99,5 105,1 107,4  
Rok 7 670,22 8 096,32 8 933,70 9 508,52 10 613,09 10 429,18 11 114,42 11 629,94  
Dynamika 107,4 105,6 110,3 106,4 111,6 98,3 106,6 104,6  

 

 

10-07-2020
*aktualizacja wartości za VI/2019, XII/2019 oraz I/2020

Opracowanie:
Dział Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
ul. Naramowicka 144, 60-975 Poznań, skr. poczt. 11,
tel. 61/824-26-51, 824-26-52, 824-26-53
e-mail: poznan@krd-ig.pl

Wyszukiwarka: