KRD IG

UE

flaga ue

Eksport drobiu z naszego raju zaspokaja różne kierunki. Az 93% asortymentu drobiarskiego wysyłanego znad Wisły stanowi mięso. Najważniejszym jego odbiorcą od lat pozostaje Unia Europejska.

Wśród najważniejszych odbiorców w 2019 roku na czoło wysunęły się Niemcy (15%), Wielka Brytania (8%), Niderlandy (8%), Francja (6%) i Czechy (5%)

Niemcy

Niemcy są w Unii Europejskiej naszym głównym partnerem handlowym i odbiorcą produktów drobiarskich. Obecnie do Niemiec trafia 22% (wartościowo) eksportowanego z Polski do UE mięsa drobiowego i podrobów (około 74,5 tys. ton w skali rocznej). Do Niemiec trafia także 35% żywca drobiowego oraz 30% jaj i przetworów jajecznych eksportowanych z Polski (głównie jaja spożywcze w skorupkach). Niemcy są też głównym odbiorcą polskiego mięsa indyczego (37% wolumenu), mięsa kaczego (około 50% wolumenu) oraz gęsiny (40% wolumenu).

Wielka Brytania

Wielka Brytania jest drugim co do znaczenia odbiorcą polskiego mięsa drobiowego w Europie (14%, co przekłada się 45,5 tys. ton w skali rocznej). Na rynek ten trafia z Polski głównie mięso kurczęce (11% wolumenu). Wielka Brytania jest także czołowym importerem przetworów drobiowych (43% wartościowo).

Francja

Francja jest trzecim największym importerem polskiego drobiu w Europie (9% wartościowo). Sprowadza głównie mięso i podroby kurczęce (27,4 tys. ton). Do Francji trafia także 15% wartości eksportu polskich przetworów drobiowych. Francja jest też drugim co do wielkości importerem mięsa naszych rodzimych gęsi.

 

Holandia

Holandia jest czwartym w kolejności importerem polskiego drobiu w Europie (7% wartościowo). Jest też drugim co do wielkości po Niemcach odbiorcą polskich jaj i przetworów jajecznych – eksport do Niderlandów wartościowo wynosi 16%, a wolumen zakupów przetworów jajecznych przez Holandię notuje znaczące wzrosty (wedle ostatnich danych 15%, co przekłada się na  26,2 tys. ton produktów).

Hiszpania

W 2016 roku Hiszpania, dzięki wzrostowi eksportu o 18% ilościowo, czyli do 7,4 tys. ton, stała się drugim po Niemcach największym importerem polskiego mięsa z indyka.

 

Opracowane na podstawie raportu Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2016 r. przygotowanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz materiałów własnych KRD-IG.

Wyszukiwarka: