KRD IG

UE

flaga ue

Eksport drobiu z naszego kraju zaspokaja różne kierunki. Az 93% asortymentu drobiarskiego wysyłanego znad Wisły stanowi mięso. Najważniejszym jego odbiorcą od lat pozostaje Unia Europejska.

Wśród najważniejszych odbiorców w 2021 roku pozostają niezmiennie Niemcy (16,5%),Niderlandy (9,6%), Francja (8,2%) i Czechy (4,7%)

Niemcy

Niemcy są w Unii Europejskiej naszym głównym partnerem handlowym i odbiorcą produktów drobiarskich. Obecnie do Niemiec trafia 21,8% (wartościowo) eksportowanego z Polski do UE mięsa drobiowego i podrobów (około 74,5 tys. ton w skali rocznej). Do Niemiec trafia także 35% żywca drobiowego oraz 30% jaj i przetworów jajecznych eksportowanych z Polski (głównie jaja spożywcze w skorupkach). Niemcy są też głównym odbiorcą polskiego mięsa indyczego (37% wolumenu), mięsa kaczego (około 50% wolumenu) oraz gęsiny (40% wolumenu).

Niderlandy

Niderlandy są drugim  w kolejności importerem polskiego drobiu w Europie (10,12% wartościowo). Jest też drugim co do wielkości po Niemcach odbiorcą polskich jaj i przetworów jajecznych – eksport do Niderlandów wartościowo wynosi 16%, a wolumen zakupów przetworów jajecznych przez Holandię notuje znaczące wzrosty (wedle ostatnich danych 15%, co przekłada się na  26,2 tys. ton produktów).

Francja

Francja jest trzecim największym importerem polskiego drobiu w Europie (10,8% wartościowo). Sprowadza głównie mięso i podroby kurczęce (27,4 tys. ton). Do Francji trafia także 15% wartości eksportu polskich przetworów drobiowych. Francja jest też drugim co do wielkości importerem mięsa naszych rodzimych gęsi oraz indyków.

 

Hiszpania

W 2021 roku Hiszpania, pozostaje w ścisłej piątce krajów importujących polskie mięso  drobiowe. Od lat kraj ten piastuje drugie miejsce (tuż za Niemcami) w imporcie indyka.

 

Opracowane na podstawie danych Izby Administracji Skarbowej oraz materiałów własnych KRD-IG.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: