KRD IG

Promocja Drobiu

Promocja_drobiu_s

Strategia Promocji Branży Mięsa Drobiowego w Polsce

Dążąc do rozwoju, branża drobiarska koncentruje działania promocyjno-edukacyjne na trzech obszarach:

  • wsparciu branży w budowie wartości, które będą podstawą trwałej przewagi konkurencyjnej;
  • stymulowaniu popytu wewnętrznego poprzez działania wpływające na zmianę codziennej diety;
  • wsparciu rozwoju eksportu zarówno na rynki państw UE, jak i krajów trzecich.

Celem nadrzędnym nakreślonym w Strategii Promocji Branży Mięsa Drobiowego w Polsce jest wsparcie dynamiki rozwoju branży i zapewnienie jej rentowności. Odbywa się to poprzez propagowanie walorów drobiu oraz jego wartości odżywczych, działania informacyjne i edukacyjne dążące do zwiększania konsumpcji mięsa drobiowego w kraju i Unii Europejskiej, kreowanie „mody na drób” jako elementu pełnowartościowej diety, a także promowanie wartości dodanej w procesie produkcji. Strategia wskazuje także na konieczność wsparcia eksporterów w celu zwiększenia eksportu mięsa i przetworów drobiowych do Unii Europejskiej i krajów trzecich poprzez działania wspomagające budowę wizerunku polskiego drobiu oraz nawiązywanie relacji biznesowych. Odwołuje się także do konieczności utrzymania wysokiej jakości mięsa drobiowego produkowanego w Polsce przez promowanie najefektywniejszych systemów kontroli jakości. W spektrum rekomendowanych działań znalazły się również organizacja prac badawczo-naukowych i szkoleń, jak również monitoring wielkości spożycia mięsa drobiowego oraz analitycznych badań rynkowych.

Stworzona w ramach strategii lista głównych kierunków działań objęła:

Wzmacnianie wizerunku mięsa drobiowego wśród krajowej opinii publicznej (jakość, różnorodność, wartości odżywcze, bezpieczeństwo zdrowotne, walory dietetyczne, łatwość przygotowania).
Edukację i budowę zaufania konsumentów co do bezpieczeństwa i jakości produktów drobiarskich wytwarzanych w Polsce w oparciu o systemy jakości, wymogi weterynaryjne i systemy bezpieczeństwa produkcji żywności.
Edukowanie konsumentów, w tym dzieci i młodzieży, odnośnie do zasad zdrowego odżywiania się i roli mięsa drobiowego oraz przetworów drobiowych jako źródła wartościowego białka, jego walorów odżywczych i smakowych.

Promocja_drobiu2_s

Realizowane kampanie

Promocja polskiego drobiu i jego przetworów na targach ANUGA 2019

Promocja polskiego drobiu i jego pr…

Czytaj
WSPARCIE EKSPANSJI POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO NA RYNKU CHIN I JAPONII

WSPARCIE EKSPANSJI POLSKIEGO SEKTOR…

Czytaj
EUROPEJSKI DRÓB: TO JEST NASZ DRÓB!

EUROPEJSKI DRÓB: TO JEST NASZ DRÓ…

Czytaj
„Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości”

„Indyk z Europy – pod skrzy…

Czytaj
DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM NA RYNKACH CHIN, HONGKONGU I JAPONII

DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM NA R…

Czytaj

Wyszukiwarka: