KRD IG

Handel zagraniczny

prognozy rynkowe_

KRD-IG zależy szczególnie na rozwoju polskiego eksportu drobiu i otwieraniu nowych rynków zbytu. Jest to kluczowe zagadnienie dla naszej rodzimej branży, która jest jednym z największych eksporterów drobiu w Unii Europejskiej. Nasz cel stanowi także publikacja rzetelnych danych o handlu zagranicznym w naszym sektorze.

Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi w 2021 r.

Od akcesji do UE rośnie wartość i wolumen eksportu produktów mięsnych z Polski, co pozwala na utrzymanie czołowej pozycji wśród unijnych eksporterów tego asortymentu. Polska jest największym wśród krajów członkowskich eksporterem drobiu poza obszar celny UE.

Poniżej przedstawiamy raport dotyczący polskiego handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2021 roku.

Pobierz

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: