KRD IG

KRD-IG w organizacjach międzynarodowych

AVEC_logo

Europejskie Stowarzyszenie Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego

Od 2005 roku KRD-IG reprezentuje polską branżę drobiarską w stowarzyszeniu AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU) – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego.

AVEC to dobrowolne stowarzyszenie typu non-profit działające od 1966 roku. Od stycznia 2005 roku posiada siedzibę w Brukseli. Jego funkcją jest reprezentowanie interesów i potrzeb europejskiej branży drobiowej. Obecnie członkami AVEC są organizacje o charakterze ogólnokrajowym z 17 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii ora Włoch. Głównym celem AVEC jest wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów dotyczących całości europejskiego rynku drobiu oraz wzmacnianie jego konkurencyjności.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Drobiu i Jaj Wylęgowych

Od 2015 roku KRD-IG jest członkiem ELPHA (European Live Poultry and Poultry Hatching Egg Association) – Europejskiego Stowarzyszenia Żywca Drobiowego i Jaj Wylęgowych.

Stowarzyszenie ELPHA powstało w 2015 roku podczas kongresu, w którym uczestniczyły paneuropejskie i państwowe organizacje zajmujące się chowem drobiu. Stowarzyszenie pomyślano jako nową jakość w reprezentacji wspólnych interesów sektora branży. Ma ono ułatwiać współpracę z takimi instytucjami, jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski. Obszarami zainteresowań ELPHA są handel drobiem w Unii Europejskiej, eksport drobiu, zdrowie i dobrostan zwierząt, czy zagadnienia genetyczne związane z rasami i odmianami drobiu. ELPHA promuje także bezpieczeństwo produkcji i dbałość o jakość żywności.

ELPHA
Swiatowe-Stowarzyszenie-Wiedzy-Drobiarskiej

Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej

Od 2008 roku KRD-IG jest polskim przedstawicielem organizacji WPSA (World’s Poultry Science Association) – Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

Historia WPSA sięga 1912 roku. W 1928 stowarzyszenie to rozpoczęło także wydawanie pierwszego poważnego czasopisma naukowego poświęconego wiedzy z zakresu drobiarstwa, World’s Poultry Science Journal. Obecnie WPSA posiada członków-przedstawicieli w 80 krajach na całym świecie. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój i wzbogacanie wiedzy o drobiu w każdym jej aspekcie. WPSA organizuje liczne kongresy i konferencje naukowe zarówno na poziomie krajowym, jak i ogólnoświatowym. WPSA jest organizacją non-profit. Finansuje swoje przedsięwzięcia dzięki sponsorom z branży drobiarskiej.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa i Drobiu

Od 2012 roku KRD-IG jest członkiem CLITRAVI (Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union) – Europejskiej Organizacji Przetwórców Mięsa i Drobiu.

CLITRAVI jest organizacją branżową działającą od 1958 roku. Jej głównym celem jest reprezentowanie i obrona interesów europejskich producentów mięsa w zakresie przepisów prawnych. CLITRAVI pozostaje w ciągłym dialogu z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym czy Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności. Dociera także do innych organizacji międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na kształt rynku europejskiego.

Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union _logo
Internation Poultry Cuncil_logo

International Poultry Cuncil

Od 2018 roku KRD-IG jest członkiem IPC- (International Poultry Council )- Międzynarodowej Rady Drobiarstwa.

IPC jest organizacją założoną w 2005 roku z  siedzibą w USA w Stanie Georgia.

Reprezentuje ponad 95% światowego handlu drobiem i ponad 90% produkcji drobiu. Misją IPC jest wzmocnienie komunikacji między światowym przemysłem drobiarskim. IPC opracowuje i rekomenduje politykę wpływającą na przemysł, promującą najlepsze praktyki i zapewniającą zaufanie do produktów drobiowych jako preferowanego źródła białka mięsnego.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: