KRD IG

Kontakt

kontakt_s

Krajowa Rada Drobiarstwa
Izba Gospodarcza w Warszawie

ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa

+48 22 82 82 389

krd-ig@krd-ig.com.pl

Dział Hodowli i Oceny Drobiu

Przedstawicielstwo w Chinach

ul. Naramowicka 144
60-975 Poznań

skrytka pocztowa 11

+48 61 824 26 51/52

+48 61 824 26 53

poznan@krd-ig.pl

Przedstawicielstwo w Chinach

Room 513, Block A WOLICITY NO.31 Lane 2419 Hunan Road Pudong New District, Shanghai 201204, China

tel. 021-20233900

fax. 021-20233901-22

maciej@krd-ig.com.cn

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny +48 605 138 087 d.goszczynski@krd-ig.pl

Marta Kędel

Zastępca Dyrektora Generalnego Promocja i Administracja m.kedel@krd-ig.pl

Eugeniusz Wencek

Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu-Poznań +48 698 630 690 e.wencek@krd-ig.pl

Iwona Kałużna

Główny Specjalista ds. Hodowli i Oceny Drobiu, Dział Hodowli i Oceny Drobiu- Poznań +48 698 688 013 poznan@krd-ig.pl

Emilia Smolińska

Główny Specjalista ds. Administracji i Rozliczeń e.smolinska@krd-ig.pl

Iwona Borkowska

Specjalista ds. Administracji i Informacji +48 784 908 361 i.borkowska@krd-ig.pl

Marta Kopytowska

Specjalista ds. Kadr i Płac m.kopytowska@krd-ig.pl

Marcin Mieteń

Asystent Prezesa Zarządu m.mieten@krd-ig.pl
DANE KONTAKTOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, innych stosunków umownych, stosunku członkostwa lub prac w organach i innych strukturach organizacyjnych w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO,
3) w określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, urzędy, organy administracji jak również współpracujące z nami podmioty w tym także  zapewniające świadczenie usług  kurierskich, pocztowych, księgowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawnych i innych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem należytej staranności nie dłużej niż wynika to z obowiązujących Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów,
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
7) nie podanie przez Pana/Panią danych osobowych spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę/o współpracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych,  jak również innych stosunków umownych oraz praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie czy też wykonywania prac w organach oraz innych strukturach  organizacyjnych tworzonych i działających w ramach KRD-IG. 
8) W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: krd-ig@krd-ig.com.pl

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: