KRD IG
18 grudnia 2023

ZAPROSZENIE do składania ofert na wybór agencji ewaluacyjnej dla unijnego programu multi 1144/2014 EURSPO: Program promocji drobiu na rynkach: Francji, Polski, Niemiec i Hiszpanii

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza połączyła siły z trzema innymi krajami członkowskimi (Francją, Hiszpanią i Niemcami) celem stworzenia programu promocyjno-informacyjnego na temat zrównoważonych europejskich produktów drobiowych oraz korzyści płynących ze spożycia europejskiego mięsa drobiowego.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:
– podkreślenie specyfiki państw członkowskich, szczególnie pod względem poszanowania środowiska i zrównoważonego rozwoju, celem podkreślenia zrównoważonej strategii, którą europejska branża mięsa drobiowego wdraża od lat;
– podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z wyboru produktów UE w celu promowania zdrowego stylu życia;
– zwiększenie konkurencyjności i spożycia europejskich produktów drobiowych, a tym samym zwiększenie udziału w rynku europejskim w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Polsce.

Zgodnie z przepisami UE program promocji musi zostać poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę oceniającą, aby zapewnić zgodność z planowanymi rezultatami, koszty i cele.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO do POBRANIA tutaj: EURSPO_Call for tender_Evaluation Agency.pdf

DOSTARCZENIE OFERT:
Szczegółową ofertę należy przesłać w języku angielskim do p. Yanna Brice’a (dyrektora wykonawczego CIDEF-CIPC-CICAR-ATM Avicole) pocztą elektroniczną na adres  cipc.poulet@orange.fr i yann.brice@cidef.fr.

HARMONOGRAM:
31 stycznia 2024 r. do godz. 18:00: Termin nadsyłania ofert (wszystkie oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).
15 lutego do godz. 18:00: Powiadomienie wybranej agencji i szczegółowe powiadomienie pozostałych agencji o niewybraniu

KONTAKT:
Wszelkie pytania proszę kierować drogą mailową do zespołu koordynującego program oraz p. Yann Brice (dyrektor wykonawczy CIDEF-CIPC-CICAR-ATM Avicole) na adresy  cipc.poulet@orange.fr i yann.brice@cidef.fr. Każda korespondencja w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert powinna być napisana w języku angielskim i zawierać w temacie wiadomości „EURSPO: Call for Tender – Evaluation Agency”.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OPEN CALL FOR EVALUATION BODY:
Tender for the selection of an Evaluation Agency for the assessment of a multi-Programme REA EU 1144/2014 for the promotion of poultry
EURSPO: PROMOTION PROGRAMME IN FRANCE, POLAND, GERMANY AND SPAIN

The National Poultry Council – Chamber of Commerce has joined forces with three other member countries (France, Spain and Germany) to create a promotional and information program about sustainable European poultry products and the benefits of consuming European poultry meat.

THE MAIN GOALS OF PROMOTIONAL PROGRAM:
– to highlight the specificities of the European Unions, in particular in terms of environmental friendliness and sustainability in order to highlight the sustainable strategies that the European poultry meat industry has been implementing for many years;
– to increase the awareness of the benefits of choosing EU products in order to promote a healthy lifestyle;
– to increase the competitiveness and consumption of European poultry products, thereby increasing the European market share in Germany, France, Spain and Poland.

FULL CONTENT OF THE REQUEST FOR QUOTE can be downloaded here: EURSPO_Call for tender_Evaluation Agency.pdf

DOCUMENTS TO BE PROVIDED BY THE APPLICANTS:
The detailed offer should be sent in English to Mr Yann Brice (Executive Director of CIDEF-CIPC-CICAR-ATM Avicole) by email to cipc.poulet@orange.fr yann.brice@cidef.fr.

PROPOSED PLANNING:
31 January 2024 by 18h00: Deadline for sending application to the tender (all applications sent after this date will not be considered).
15 February by 18h00: Notification of the chosen agency and detailed notification to the other agencies of non-selection.

CONTACTS:
The Coordination Team and Mr Yann Brice (Executive Officer of CIDEF-CIPC-CICAR-ATM Avicole) are available to answer any questions candidates might have by email at  cipc.poulet@orange.fr i yann.brice@cidef.fr. Each email written in the framework of this Call for Tender shall be in English and mention “EURSPO: Call for Tender – Evaluation Agency” in the email subject.

Pozostałe
Aktualności
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
16 stycznia 2024

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
29 marca 2024

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Składki do międzynarodow...

Czytaj
25 marca 2024

OŚWIADCZENIE Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej i Związku &...

Czytaj
15 marca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „SKŁADKI DO M...

Czytaj
Ograniczenia importowe
7 marca 2024

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU I JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH ALIMENTARIA”
18 stycznia 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
2 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ZADANIA: ,,PROMOCJA POLSKIEGO D...

Czytaj
18 grudnia 2023

ZAPROSZENIE do składania ofert na wybór agencji ewaluacyjnej dla uni...

Czytaj
20 października 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „EURSPO: Program promocyjny produk...

Czytaj
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: