KRD IG

O nas

Fotolia_112468033_Subscription_Monthly_M

Informacja o Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa istnieje od 1991 roku. Od 11 marca 1998r. Krajowa Rada Drobiarstwa posiada statut Izby Gospodarczej.

Aktualnie do KRD-IG należy ponad 100 podmiotów gospodarczych, reprezentujących hodowlę, reprodukcję, wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, przetwórstwo mięsa drobiowego i jaj, zbyt drobiu i przetworów mięsa drobiowego, oraz produkcję pasz dla drobiu.

Członkami KRD-IG są m.in. Uniwersytety Rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu.

Celem działalności Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej jest m.in. dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych.

Członkowie KRD – IG realizują około 70 % produkcji żywca drobiu, a w uboju i przetwórstwie mięsa drobiowego około 80% produkcji krajowej.

KRD-IG jest członkiem:

AVEC

Europejskiego Stowarzyszenia Producentów, Importerów i Eksporterów Mięsa Drobiowego z siedzibą w Kopenhadze (od 2005),
Przejdź do strony >>

CLITRAVI

Europejskego Stowarzyszenia Przetwórców Mięsa i Drobiu z siedzibą w Brukseli (od 2011),
Przejdź do strony >>

ELPHA

Europejskiego Stowarzyszenia Żywca Drobiowego i Jaj Wylęgowych z siedzibą w Brukseli (2015),

WPSA

Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA (od 2008),
Przejdź do strony >>

IPC

Międzynarodowej Rady Drobiarstwa z siedzibą w Georgia USA (od 2018),
Przejdź do strony >>

FGŻ

Federacji Gospodarki Żywnościowej RP z siedzibą w Warszawie (od 2008)
Przejdź do strony >>

Prezesem Zarządu KRD-IG jest Dariusz Goszczyński.

Zapraszamy do przystąpienia w poczet członków naszej Izby.

Tylko wspólnie możemy zabiegać o nasze sprawy.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: