KRD IG

O Dziale: Historia, Zadania, Aktualności

Fotolia_115823019_Subscription_Monthly_M

Misja i historia

KRD-IG wykonuje kluczowe dla branży drobiarskiej zadania z zakresu hodowli i oceny drobiu. Obecnie Izba prowadzi księgi dla 37 rodów drobiu hodowanego w Polsce. Za realizację zadań związanych z kompetencjami Izby w tym zakresie odpowiada Dział Hodowli i Oceny Drobiu. Prowadzi też terenowe oceny wartości hodowlanej i użytkowej, prowadzi komputerowy system gromadzenia danych na ten temat, odpowiada za znakowanie drobiu, oraz wydaje odpowiednie zaświadczenia.

30 stycznia 2004 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzje zezwalające KRD-IG na prowadzenie 30 ksiąg dla rodów drobiu (kur nieśnych, kaczek i gęsi) oraz na otwarcie i prowadzenie księgi dla gęsi hodowlanych rodu W11 (tzw. polska gęś owsiana).

Na pozostałe 25 rodów drobiu hodowanego w Polsce, objętych programem ochrony zasobów genetycznych i utrzymywanych w Grupie IZ-Hodowla Drobiu „Zadrob” w Zakrzewie oraz Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie, decyzje na prowadzenie ksiąg hodowlanych uzyskał Instytut Zootechniki w Balicach.

Decyzje te zostały wydane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762).
W oparciu o art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy KRD-IG wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na:

 • prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu oraz publikowanie wyników tej oceny,
 • prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu,
 • bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli drobiu,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie,
 • ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych,
 • wydawanie świadectw potwierdzających spełnienie warunków dla drobiu hodowlanego i jaj wylęgowych przywożonych z zagranicy,
 • merytoryczne potwierdzanie wniosków o wypłatę dotacji budżetowych dla podmiotów utrzymujących stada zarodowe objęte programem ochrony zasobów genetycznych i stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu.
o dziale
o dziale2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydował się powierzyć KRD-IG wyżej wymienione kompetencje. W związku z tym wydał również następujące akty prawne:

 • rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 49, poz. 474)
 • rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 49, poz. 475),
 • rozporządzenie z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenie niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt (Dz. U. Nr 50, poz. 488).

Właśnie w celu realizowania zadań merytorycznych wynikających z tych kompetencji, 1 marca 2004 roku KRD-IG utworzyła w swoich strukturach Dział Hodowli i Oceny Drobiu. Został on zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Sarmackiej 7, obecnie mieści się przy ul. Naramowickiej 144.

W zadaniach dotyczących hodowli drobiu i jego oceny bardzo ważna jest wyspecjalizowana kadra. Dlatego kierownikiem Działu Hodowli i Oceny Drobiu od początku jego istnienia jest dr inż. Eugeniusz Wencek. Ten wybitny badacz pracę w tych kompetencjach rozpoczął w 1986 roku w poprzednich instytucjach zajmujących się zagadnieniami z tego zakresu – Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, a następnie Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Dr inż. Wencek ponad 20 lat prowadził kreatywne badania naukowe dotyczące doskonalenia krajowego pogłowia kaczek. Ich efektem była rozprawa doktorska Ocena efektywności selekcji na cechy mięsne w dwóch rodach kaczek typu Pekin, obroniona 28 listopada 2014 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Praca została wybrana do publicznej obrony.

Główne zadania Działu Hodowli i Oceny Drobiu

 • Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu oraz publikowanie wyników tej oceny
 • Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu
 • Bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli drobiu
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie,
 • Ustalanie założeń krajowych programów hodowlanych
 • Merytoryczne, formalne i rachunkowe potwierdzanie wniosków o wypłatę dotacji budżetowych dla podmiotów utrzymujących stada zarodowe, objęte programem ochrony zasobów genetycznych i stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu

Metodyka

KRD-IG zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym dokumentem dotyczącym zakresu i metodyki prac Działu Hodowli i Oceny Drobiu w następujących kompetencjach:

 • ocena wartości użytkowej drobiu
 • ocena wartości hodowlanej drobiu
 • znakowanie drobiu
 • identyfikacja ptaków

 

Aktualności z Działu Hodowli i Oceny Drobiu

Wybór oferenta (modernizacja programu OVUD 2016) – Komunikat

Wszystkim firmom, które odpowiedziały na Zapytanie ofertowe składamy serdeczne podziękowanie.

 

o dziale3
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: