KRD IG

Przedstawicielstwo w Chinach

Chiny_

Przedstawicielstwo polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju

Otwarte 23 września 2016 roku przedstawicielstwo polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju to pierwsza tego typu placówka w Chinach. Projekt koordynuje KRD-IG, zaangażowana od lat w promocję polskiego drobiu w Azji.

Polska była w 2016 roku jedynym europejskim eksporterem drobiu dopuszczonym do sprzedaży na rynku chińskim. W 2015 roku wartość eksportu rodzimych produktów drobiowych do Chin przekroczyła 105 milionów złotych. Dzięki zacieśnieniu współpracy poprzez stałe przedstawicielstwo wartość ta może wzrosnąć nawet do 2 miliardów złotych.

 

Misja przedstawicielstwa

Ścisła współpraca z chińskimi odbiorcami drobiu (importerzy, sieci handlowe, HoReCa) i przedstawicielami opinii publicznej oraz administracji rządowej, w celu zwiększenia poziomu eksportu polskiego mięsa drobiowego do Chin.

Główne zadania przedstawicielstwa

  • Budowa relacji między polskimi producentami drobiu a chińskimi przedsiębiorcami i instytucjami rządowymi.
  • Umacnianie już istniejących relacji w tym zakresie.
  • Gromadzenie i analiza danych rynkowych.
  • Organizowanie udziału w targach i misjach gospodarczych, zarówno na terytorium Chin, jak i
  • Wspomaganie konkretnych podmiotów gospodarczych w działaniach związanych z eksportem drobiu do Chin.
  • Dalsza promocja polskiego i europejskiego drobiu w Chinach.

Historia polskiego drobiu w Chinach

Przedstawicielstwo polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju stanowi ukoronowanie wielu różnorodnych działań rozbudowujących współpracę Polski z Chinami w kwestii eksportu drobiu. Próby otwarcia rynku chińskiego na polskie mięso drobiowe były podejmowane przez kolejne rządy już od 2005 roku. KRD-IG brała udział we wszystkich rozmowach między stronami i wspólnych inicjatywach podejmowanych w 2016 roku.

16-22 kwietnia 2016

Udział dyrektora generalnego KRD-IG, Łukasza Dominiaka, w misji wysokiego szczebla Komisarza Unii Europejskiej Phila Hogana do Chin i Japonii.

5-7 maja 2016

Udział KRD-IG w targach SIAL China w Szanghaju, jednym z największych wydarzeń branży drobiarskiej na świecie. KRD-IG uczestniczyła w promocji i spotkaniach biznesowych w ramach realizacji trzyletniego programu Unii Europejskiej „Europejski drób – w jakości siła”. Brała także udział w spotkaniach biznesowych ze stroną chińską, w tym z chińskimi organizacjami certyfikującymi mięso do eksportu – AQSIQ i CIQA. Rozmowy te wpłynęły na przyspieszenie wydania pozwoleń eksportowym polskim przedsiębiorstwom drobiarskim.

14 czerwca 2016

Podpisanie ramowego porozumienia o współpracy pomiędzy KRD-IG a CIQA po zakończeniu Drugiego Międzynarodowego Szczytu dotyczącego Importu i Eksportu oraz Polityki Żywnościowej w Szanghaju. Przedmiotowa umowa została zaprojektowana tak, by umożliwiać obu stronom podejmowanie wspólnych działań w obszarze związanym z dostępem polskiego drobiu do rynku chińskiego. W ich zakresie znalazła się wymiana informacji na temat jakości i bezpieczeństwa eksportowanego mięsa drobiowego.  Jako jeden z elementów współpracy pomyślano prowadzenie szkoleń dla członków KRD-IG. Mają one na celu zapewnienie, że  produkowane przez polskich wytwórców mięso spełnia wszystkie wymogi prawne pozwalające na eksport drobiu z Polski do Chin.

20 czerwca 2016

W trakcie wizyty przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga oraz przedstawicieli rządu Chin w Warszawie zostaje podpisane memorandum polsko-chińskie o współpracy w sprawie bezpieczeństwa żywności. Ze strony chińskiej podpisał je minister Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością Inspekcji i Kwarantanny CHRL (AQSIQ) Zhi Shupin, ze strony polskiej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Memorandum to otworzyło drogę do swobodniejszego eksportu rodzimych produktów żywnościowych do Chin. Podpisany został również protokół w sprawie kwarantanny i wymagań zdrowotnych w odniesieniu do drobiu hodowlanego, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z drobiu wyeksportowanego do Chin.

23 września 2016

Oficjalne otwarcie przedstawicielstwa polskiego sektora drobiarstwa w Szanghaju. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił dyrektor generalny KRD-IG – Łukasz Dominiak, radca generalny w Ministerstwie Rozwoju – Marek Wejtko, ambasador RP w Pekinie – Mirosław Gajewski wraz z radcą ambasady –Blanką Gołębiowską oraz radca WPHiI w Pekinie – Robert Góralczyk. Pojawili się także przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Szanghaju, na czele z konsulem generalnym RP w Szanghaju – Piotrem Nowotniakiem oraz konsulem WPHiI w Szanghaju – Andrzejem Pieczonką. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele władz i administracji chińskiej, w tym m.in. AQSIQ i CNCA oraz tamtejszego biznesu.

24-30 października 2016

Siedmiodniowa wizyta przedstawicieli chińskiego drobiarstwa w Polsce. Delegaci z Chin mieli okazję spotkać się z  producentami i hodowcami drobiu oraz odwiedzić zakłady drobiarskie, a  także porozmawiać z reprezentantami administracji krajowej i  samorządowej. Przedstawiciele strony chińskiej wzięli udział m.in. w konferencji zorganizowanej w Toruniu z okazji jubileuszu 25-lecia KRD-IG, gdzie dyskutowali w panelach tematycznych poświęconych najnowszym wymaganiom w zakresie importu mięsa drobiowego na rynek Państwa Środka, perspektywom rozwoju branży w tym kraju, a także oczekiwaniom strony chińskiej dotyczącym oferty polskiego sektora drobiarskiego.

 

Poniżej prezentujemy przewodnik eksportera mięsa drobiowego na rynek Chin

Pobierz

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: