KRD IG

Korzyści z członkostwa

KRD-IG zaprasza do członkostwa w Izbie wszystkich przedsiębiorców branży drobiarskiej. Tylko łącząc siły możemy skutecznie zabiegać o nasze sprawy – a członkostwo w KRD-IG daje realną możliwość wpływu na krajowy rynek i warunki eksportu drobiu.

Korzysci_1_s

Miej wpływ na wykorzystanie środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego działa przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Aktywnie wspiera branżę drobiarską poprzez finansowanie akcji promocyjnych o ogólnopolskim zasięgu. KRD-IG aktywnie korzysta ze wsparcia Funduszu, realizując szereg projektów promujących mięso drobiowe na rynku wewnętrznym, wspierających eksport oraz chroniących wizerunek branży. Rekomenduje także członków do jego prezydium. Członkostwo w KRD-IG zapewnia realną możliwość kształtowania wewnętrznego i zewnętrznego popytu na mięso oraz przetwory drobiowe, a także na budowanie wizerunku całej branży drobiarskiej.

Korzystaj ze zbiorów unikalnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia ekspertów KRD-IG

W ciągu blisko 30 lat działalności KRD-IG stworzyło cenne kompendium wiedzy związanej z pełnym zakresem funkcjonowania branży drobiarskiej. Jest ono na bieżąco aktualizowane i poszerzane. Wśród specjalistów współpracujących z KRD-IG i zasiadających w komisjach Izby znalazło się wielu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym. Jako członek KRD-IG zyskujesz dostęp do niepowtarzalnych zasobów wiedzy, między innymi w zakresie weterynarii, hodowli i chowu drobiu, utrzymywania wysokiej jakości produkcji, komunikacji oraz promocji.

prv_KRDiG_MM024
Korzysci_3

Uzyskaj dostęp do najświeższych i najrzetelniejszych informacji oraz badań rynkowych

KRD-IG zleca przeprowadzanie analiz i badań rynkowych. Nieustannie monitoruje wszystkie publikowane informacje na temat rynku drobiu w kraju i zagranicą. Dzięki temu w jej dyspozycji znajduje się największa baza statystyk i aktualności dotyczących branży. Członkowie KRD-IG zyskują nieograniczony dostęp do wszystkich raportów, badań i analiz gromadzonych przez KRD-IG.

Eksponuj swoje produkty na krajowych i zagranicznych targach branżowych

KRD-IG jest obecna na wszystkich najważniejszych targach i imprezach branży drobiarskiej w kraju i poza nim – między innymi SIAL oraz ANUGA. Każdy z członków KRD-IG może dołączyć do grona współwystawców i uczestniczyć w tych prestiżowych wydarzeniach na stoiskach branżowych Polskiego bądź Europejskiego Drobiu.

P1049842m
globus_s

Weź udział w zagranicznych misjach handlowych dedykowanych branży drobiarskiej

KRD-IG aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu dla polskiego mięsa drobiowego. Angażuje się w misje handlowe, by nawiązać kontakty o najwyższym potencjale biznesowym. KRD-IG realizowało misje handlowe do Chin, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz RPA. Każdy członek KRD-IG może zgłosić chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach i stworzyć dla swojej działalności nowe perspektywy.

Zaangażuj się w bieżące inicjatywy KRD-IG i rekomenduj przyszłe projekty

KRD-IG realizuje wiele rozbudowanych projektów, od opiniowania aktów prawnych do kampanii edukacyjnych. Wszystko po to, by polska branża drobiarska mogła rosnąć w siłę. Członkostwo w KRD-IG zapewnia możliwości czynnego udziału w każdej z tych inicjatyw. Wszyscy członkowie mogą też rekomendować własne pomysły promujące branżę. Dzięki temu KRD-IG może wspomóc wiele aktywności związanych z rozwojem polskiego drobiarstwa.

kartki_450px

Kto może zostać
członkiem KRD-IG?

Członkowie Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej to:

Członkowie zwyczajni:

  1. Zakłady drobiarskie prowadzące ubój i przetwórstwo mięsa drobiowego, wytwórnie pasz
  2. Zakłady drobiarskie prowadzące tylko ubój lub tylko przetwórstwo, zakłady przetwórstwa jaj
  3. Fermy hodowlane, fermy reprodukcyjne drobiu, fermy towarowe produkcji żywca drobiu i jaj spożywczych
  4. Zakłady wylęgowe drobiu, zakłady przetwórstwa pierza
  5. Wojewódzkie, regionalne związki hodowców i producentów drobiu

Członkowie wspierający:

  1. Uczelnie, instytuty naukowe, osoby fizyczne, prawne z dużym naukowym dorobkiem w zakresie drobiarstwa
  2. Firmy produkujące na rzecz drobiarstwa

Członkowie honorowi

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, które przyczynią się do jej rozwoju jak i do propagowania celów działania Izby Gospodarczej, poprzez wieloletnią pracę w organach oraz komisjach Izby lub w przypadku innego, istotnego zaangażowania się w sprawy Izby Gospodarczej.

Członkowie stowarzyszeni

Członkami stowarzyszonymi mogą być podmioty i osoby mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i które prowadzą działalność wymienioną w ust. 2 i 3 Statutu KRD-IG lub identyfikują się z celami Izby Gospodarczej.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: