KRD IG

Jakość i bezpieczeństwo

5-layers(1)

SYSTEM QAFP

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) jest obecnie oficjalnym krajowym systemem certyfikacji żywności. Mięso oznakowane logiem QAFP musi spełniać ścisłe standardy kontrolowane na poziomie hodowli, produkcji i dystrybucji.

6-layers

SEGMENTACJA

Segmentacja produktowa kategorii spożywczej polega na wyodrębnieniu konkretnych kategorii produktów w oparciu o ściśle zdefiniowane cechy, w celu zapewnienia klarownej informacji dla kontrahentów i konsumentów na temat jakości i charakterystyki nabywanych dóbr. Dzięki temu odbiorcy mają pewność, jakiej jakości produkt kupują.

4-layers

ZDROWY DRÓB

Jednym z celów wprowadzenia polityki „od pola do stołu”, która przyświeca hodowli zwierząt w Unii Europejskiej, jest zapewnienie konsumentom produktów całkowicie wolnych od wszelkich możliwych zagrożeń dla ich zdrowia. Tak jest także w przypadku drobiu.

4-layers(1)

BEZPIECZNA PRODUKCJA

Polityka zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej opiera się przede wszystkim na zasadzie „od pola do stołu”. Oznacza to stały monitoring procesu produkcji żywności na każdym jego etapie. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku zasada identyfikowalności (traceability) produktów spożywczych, w tym mięsa drobiowego.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: