KRD IG
12 lutego 2024
Ograniczenia importowe

Ograniczenia dotyczące importu mięsa drobiowego z Polski.


Ograniczenia importowe w sezonie 2020/2021/2022/2023/2024 Pobierz

Ograniczenia importowe w sezonie 2020/2021/2022/2023/2024

KrajRegionalizacja
/ Brak regionalizacji
DataLink do Komunikatu / Nr pismaTreść zakazu
Algieriabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Algierii.
Uwaga: w związku z tym, że do Algierii wysyłane były tylko produkty drobiowe, zakaz dotyczy tylko produktów.
Algieriabrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Algierii.
Uwaga: w związku z tym, że do Algierii wysyłane były tylko produkty drobiowe, zakaz dotyczy tylko produktów.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa31.08.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.58.2023 (2)Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków (SFDA) wydał Zarządzenie Administracyjne nr 3633 z dnia 29 sierpnia 2023 r. znoszące tymczasowy zakaz importu mięsa drobiowego, jaj i ich produktów pochodzących z województwa małopolskiego w Polsce na podstawie Raportu Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt z dnia 3 sierpnia 2023 r., wskazującego, że województwo małopolskie w Polsce jest wolne od wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa26.07.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.58.2023Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków (SFDA) wprowadził tymczasowy zakaz importu do Królestwa Arabii Saudyjskiej:
od dnia 12 lipca 2023 r. drobiu, jaj i produktów pochodnych z województwa małopolskiego z powodu wystąpienia na jego terytorium ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków;
od dnia 18 lipca 2023 r. drobiu, jaj i produktów pochodnych z województwa podlaskiego z powodu wystąpienia na jego terytorium ogniska rzekomego pomoru drobiu.
Zakazem importu nie są objęte produkty poddane obróbce w sposób gwarantujący inaktywację odpowiednio wirusa HPAI lub choroby Newcastle.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa10.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.5.2023 (1)Zgodnie z notyfikacją WTO z dnia 5 stycznia 2023 r. służba weterynaryjna Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziła czasowe ograniczenia wwozu na ww. rynek mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pochodzących z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Jednocześnie przypominam, że analogiczne ograniczenia obowiązują dla towarów pochodzących z województwa łódzkiego oraz informuję, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie właściwych władz Arabii Saudyjskiej ( https://www.sfda.gov.sa/en/list_countries ) restrykcjami objęte zostały również zakłady znajdujące się na terytorium województwa wielkopolskiego.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa10.11.2022Pismo Nr Pismo Nr BUEiWZ.432.78.2022W dniu dzisiejszym służba weterynaryjna Arabii Saudyjskiej za pośrednictwem Ambasady RP w Rijadzie, poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o uchyleniu od dnia 25 października 2022 r. restrykcji związanych z HPAI wprowadzonych w odniesieniu do województwa wielkopolskiego. W związku z powyższym, od ww. daty ponownie został dopuszczony eksport mięsa drobiowego, jaj konsumpcyjnych oraz produktów drobiowych i jajecznych z zakładów zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego na saudyjski rynek.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa09-08-2022Pismo nr BUEiWZ.432.78.2022 (1)Uprzejmie informuję, że na stronie Saudyjskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (SFDA) pod https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-07/Poland-Poultry-meat1.pdf, została opublikowana informacja o czasowym zawieszeniu z dniem 23 lipca br. importu z 3 zakładów zlokalizowanych na terenie woj. wielkopolskiego. Powodem wprowadzenia powyższych restrykcji są nowe ogniska HPAI potwierdzone na terenie woj. wielkopolskiego.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa05-08-2022Pismo Nr BUEiWZ.432.78.2022Uprzejmie informuję, że na stronie Saudyjskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (SFDA) pod https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-07/Poland-Poultry-meat1.pdf, została opublikowana informacja o czasowym zawieszeniu z dniem 23 lipca br. importu z 3 zakładów zlokalizowanych na terenie woj. wielkopolskiego. Powodem wprowadzenia powyższych restrykcji są nowe ogniska HPAI potwierdzone na terenie woj. wielkopolskiego.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa27.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.74.2021W dniu dzisiejszym do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła notyfikacja Światowej Organizacji Handlu o wprowadzeniu przez Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków (SFDA) zakazu importu mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych pochodzących z województwa małopolskiego, w związku z potwierdzeniem ognisk HPAI. Ww. zakaz obowiązuje od dnia 19 kwietnia br. Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz importu ww. asortymentu z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego na rynek saudyjski.
Lista zakładów zatwierdzonych przez władze saudyjskie uwzględniająca ograniczenia w eksporcie nieprzetworzonego termicznie mięsa drobiowego na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej dostępna jest na stronie internetowej SFDA pod adresem: www.sfda.gov.sa/en/list_countries.
Tymczasowy zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych oraz ich produktów poddanych obróbce cieplnej lub przetworzonych w sposób, który umożliwia zniszczenie wirusa HPAI. Ponadto ww. produkty muszą być wytworzone zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Przesyłkom ww. produktów na rynek saudyjski musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia zawierające poświadczenie kompetentnych władz o prawidłowości przetworzenia produktów drobiowych lub jajecznych pod kątem zniszczenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie tymczasowego zakazu importu pochodzącego z woj. mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych w związku ze stwierdzeniem w naszym kraju ognisk HPAI.
Tymczasowy zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych oraz ich produktów poddanych obróbce cieplnej lub przetworzonych w sposób, który umożliwia zniszczenie wirusa HPAI.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa01.03.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.74.2021Ambasada RP w Rijadzie poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) o wprowadzeniu przez Saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków zakazu importu mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych pochodzących z następujących województw: wielkopolskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego, w związku z potwierdzeniem ognisk HPAI na ich terenie. Ww. zakaz obowiązuje od dnia 16 lutego br. Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz importu na saudyjski rynek ww. asortymentu pochodzącego z województwa mazowieckiego.
Lista zakładów zatwierdzonych przez władze saudyjskie uwzględniająca ograniczenia w eksporcie mięsa drobiowego i produktów drobiowych pochodzących z polskich zakładów dostępna jest na stronie internetowej SFDA pod adresem: www.sfda.gov.sa/en/list_countries. Ponadto informuję, że w chwili obecnej GIW ustala ze służbą właściwą Arabii Saudyjskiej możliwość wprowadzenia na saudyjski rynek przesyłek zawierających mięso drobiowe pozyskane z polskich zakładów w dniach poprzedzających wprowadzenie ww. zakazu, które znajdują się w drodze do Królestwa Arabii Saudyjskiej.
Tymczasowy zakaz importu nie dotyczy mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych oraz ich produktów poddanych obróbce cieplnej lub przetworzonych w sposób, który umożliwia zniszczenie wirusa HPAI.
Arabia Saudyjskaregionalizacja na poziomie województwa05.01.2021LinkAmbasada RP w Rijadzie poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o wprowadzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. przez saudyjski Urząd ds. Żywności i Leków  (SFDA) tymczasowego zakazu importu pochodzącego z woj. mazowieckiego mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych w związku ze stwierdzeniem w naszym kraju ognisk HPAI.

Lista zakładów zatwierdzonych przez władze saudyjskie uwzględniająca ograniczenia w eksporcie produktów pochodzących z zakładów zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego dostępna jest na stronie internetowej SFDA pod adresem: www.sfda.gov.sa/en/list_countries.

Tymczasowy zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych oraz ich produktów poddanych obróbce cieplnej lub przetworzonych w sposób, który umożliwia zniszczenie wirusa HPAI. Ponadto ww. produkty muszą być wytworzone zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Przesyłkom ww. produktów na rynek saudyjski musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia zawierające poświadczenie kompetentnych władz o prawidłowości przetworzenia produktów drobiowych lub jajecznych pod kątem zniszczenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Armeniaregionalizacja na poziomie województwa07.12.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.27.2022 (7)Pismem z dnia 6 grudnia 2023 r. służba właściwa Republiki Armenii zniosła – wprowadzony z uwagi na wystąpienie grypy ptaków – zakaz wwozu następujących towarów pochodzących z województwa dolnośląskiego:
• wszystkie gatunki drobiu;
• wszystkie rodzaje produktów drobiowych;
• jaja;
• mączka mięsna, karmy, suplementy (oprócz syntetycznych i chemicznych).
Armeniaregionalizacja na poziomie województwa24.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.27.2022 1Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Erywaniu, Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności Armenii wprowadziła zakaz importu z uwagi na występowanie grypy ptaków w Polsce dla następujących towarów pochodzących z województwa dolnośląskiego:
wszystkie gatunki drobiu;
wszystkie rodzaje produktów drobiowych;
jaja;
mączka mięsna, karmy, suplementy (oprócz syntetycznych i chemicznych).
Azerbejdżanbrak regionalizacji29.10.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.4.2021 AZ (45)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.4.2021 AZ (43) z dnia 22 września 2021 r. uprzejmie informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zniesieniu wszystkich ograniczeń na import z Polski żywych ptaków i produktów od nich pochodzących.
Azerbejdżanregionalizacja na poziomie powiatu22.09.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.4.2021 AZ (43)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.4.2021 AZ (7) z dnia 28 stycznia 2021 r. uprzejmie informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu wydała decyzję o zniesieniu ograniczeń na wwóz wszystkich gatunków żywych ptaków i produktów hodowli drobiu z Polski.
Jednocześnie władze weterynaryjne Azerbejdżanu poinformowały GIW, że w związku z obecną sytuacją epizootyczną w Polsce dotyczącą wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, zastosowana została regionalizacja na poziomie powiatów.
Zgodnie z powyższym objęte zakazem eksportu do Azerbejdżanu wszystkich rodzajów żywych ptaków, mięsa drobiowego i jaj wylęgowych są nadal następujące powiaty:
• w województwie małopolskim: nowosądecki, gorlicki;
• w województwie mazowieckim: miński, żuromiński, wołomiński, piaseczyński;
• w województwie warmińsko-mazurskim: olsztyński;
• w województwie wielkopolskim: szamotulski, kaliski; • w województwie opolskim: krapkowicki, prudnicki.
Azerbejdżanbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski w odniesieniu do żywych ptaków, produktów z drobiu oraz wyrobów mięsnych z mięsa drobiowego.
Azerbejdżanbrak regionalizacji29.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.4.2021 AZ (7)W dniu 28 stycznia br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo Agencji Bezpieczeństwa Żywności Republiki Azerbejdżanu informujące o wprowadzeniu czasowego zakazu importu z Polski żywego drobiu, produktów pochodzących z drobiu oraz wyrobów mięsnych drobiowych z powodu występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa08.02.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022(18)Zgodnie z pismem Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dnia 6 lutego 2024 r. rozszerzono restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie ograniczeń dla województwa dolnośląskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińskomazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego:
żywego drobiu;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
rofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
INSPEKCJA WETERYNARYJNA ● GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa21.07.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (15)Zgodnie z pismem Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dnia 21 lipca 2023 r.:
rozszerzono restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa małopolskiego;
zniesiono restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa podkarpackiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego oraz małopolskiego:
żywego drobiu;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa dolnośląskiego do Republiki Białorusi:
żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z województwa dolnośląskiego):
dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
jaj konsumpcyjnych;
pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa10.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (12)Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa śląskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubuskiego i śląskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw (podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa30.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (11)Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa lubuskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińskomazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i lubuskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw (śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego):
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa03.01.2023Pismo nr BUEiWZ.432.25.2022 (9)Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego:
żywego drobiu;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa lubuskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego do Republiki Białorusi:
żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw (lubuskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego):
dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków; – jaj konsumpcyjnych;
pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków
zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych.
Białoruśbrak regionalizacji23.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.071.602.2021 (3)Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Białorusi nr 865 z dn. 14 grudnia 2022 r. ws. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi Nr 700 z dn. 6 grudnia 2021 r. okres obowiązywania białoruskiego embarga na produkty rolno-spożywcze został przedłużony do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Do wykazu towarów zabronionych wprowadzono niektóre wyłączenia, jednak nie dotyczą one towarów pochodzenia zwierzęcego.
W załączeniu przekazuję fragment Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 06.12.2021 nr 700 zawierający szczegółowy wykaz towarów pochodzenia zwierzęcego objętych ww. zakazem.
Kod taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (TN WED EUG) * Krótka nazwa towaru**
• 010391-010392 świnie żywe
• 0201 mięso z bydła, świeże lub chłodzone
• 0202 mięso z bydła, zamrożone
• 0203 mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
• 0206 jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
• 0207 mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
• 0209 tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy
• 0210 mięso solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
• Z 0401, z 0402, z 0403, z 0404, 0405***, 0406 mleko i nabiał, z wyłączeniem wyrobów z mleka specjalistycznego bez laktozy, specjalistycznego nabiału bez laktozy dla żywienia dietetycznego w ramach leczenia i profilaktyki
• 1501 tłuszcze ze świń i tłuszcz z drobiu
• 1502 tłuszcze z bydła, owiec lub kóz
• 1503 00 stearyna smalcowa i pozostałe oleje zwierzęce
• 1601 00 kiełbasy i podobne wyroby
• 1901 90, 2106 90 pozostałe artykuły spożywcze
Towary są oznaczane jedynie kodem taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, krótka nazwa towaru podana jest jedynie dla wygody korzystania.
** Z wyłączeniem towarów przeznaczonych do żywienia dzieci.
*** Dla zastosowania tej pozycji należy kierować się zarówno kodem taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jak i nazwą towaru.
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa16.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (8)Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa opolskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego oraz opolskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i
terrariowych).
Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i
terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa12.10.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (7)Zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa łódzkiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i
terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa04.08.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 (5)Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi zniesione zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dla województwa zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Ponadto częściowo zniesione zostały ww. restrykcje dla województw: łódzkiego, lubuskiego,
mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego. W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki zgatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu; pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). Ponadto istnieje możliwość wwozu z województwa łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych
przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu. Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków
zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej
gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i
terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa22.04.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 3Informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu dla województwa małopolskiego oraz pomorskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz pomorskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakaz wwozu z ww. województw (zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa24.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 1Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa lubelskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (zachodniopomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa24.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.25.2022 1Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa lubelskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (zachodniopomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa14.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 9Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi rozszerzone zostały restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa dolnośląskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa30.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 (8)Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, od dnia 31 grudnia 2021 r. rozszerzone zostają restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez wprowadzenie zakazu importu dla województwa kujawsko-pomorskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto przypominam, iż istnieje możliwość wwozu z województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa10.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 (6)Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, od dnia 10 grudnia 2021 r. częściowo zniesione zostają restrykcje importowe wprowadzone z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków – dla województwa małopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.
W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego i śląskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa06.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 (4)Uprzejmie informuję, że białoruska służba weterynaryjna uaktualniła zakresy ograniczeń importowych wprowadzanych z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym obecnie obowiązuje zakaz wwozu na terytorium Republiki Białorusi następujących towarów z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Ponadto ponownie istnieje możliwość wwozu z. województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i świętokrzyskiego do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie utrzymany zostaje zakazu wwozu z ww. województw (warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i świętokrzyskiego):
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa02.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 (3) BYUprzejmie informuję, że zgodnie z informacją opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, od dnia 3 grudnia 2021 r. częściowo zniesione zostają restrykcje importowe dla województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, wprowadzone w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Ponownie istnieje możliwość wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z ww.
województw:
• dzikiego, zoologicznego i cyrkowego ptactwa;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych, zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego, uzyskanych z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa16.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.6.2021 (6)Uprzejmie informuję, że na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 16 listopada 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego zostają anulowane.
Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa łódzkiego do dnia 15 listopada 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Jednocześnie przypominam, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubuskiego.
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa20.10.2021Pismo Nr Pismo Nr BUEiWZ.432.57.2021 (2) BYUprzejmie informuję, że pismem z dnia 19 października 2021 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi:
• żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
• jaj wylęgowych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
• nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych.
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z ww. województw:
• dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
• jaj konsumpcyjnych;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego (częściowo zniesiony) i lubuskiego (częściowo zniesiony).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie zakazu importu z województwa lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego oraz podkarpackiego:
– żywego drobiu; o jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; o mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
• dla województwa śląskiego i lubuskiego nadal utrzymany pozostaje zakaz wwozu w odniesieniu do żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie, mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych, puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo), pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa13.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.6.2021 (6)Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 2 kwietnia 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego zostają anulowane.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa16.03.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.6.2021 (5)Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 16 marca 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego zostają anulowane.
Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa łódzkiego do dnia 15 marca 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.
Białoruśregionalizacja na poziomie województwa17.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.6.2021 (4)Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 16 lutego 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa świętokrzyskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa świętokrzyskiego zostają anulowane.
Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa świętokrzyskiego do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa21.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.6.2021 (3) Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 18 stycznia 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa kujawsko-pomorskiego:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
• puchu i pierza;
• nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
• nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i  futerkowych;
• pasz  i  dodatków  paszowych  pochodzenia  roślinnego  (z  wyjątkiem  dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa kujawsko-pomorskiego zostają anulowane. Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa kujawsko-pomorskiego do dnia 17 stycznia 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa18.01.2021LinkInformuję, że na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 16 stycznia 2021 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego:
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
 Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego zostają anulowane. Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubelskiego do dnia 15 stycznia 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa05.01.2021LinkInformuję, że na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 stycznia 2021 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa dolnośląskiego:

–  żywego drobiu;
–  jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
–  mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
–  puchu i pierza;
–  nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
–  pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa dolnośląskiego zostają anulowane. Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa dolnośląskiego do dnia 3 stycznia 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
 Jednocześnie pragnę przypomnieć, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa05.01.2021LinkNa oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 25 grudnia 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego:
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
 Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego zostają anulowane. Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego do dnia 24 grudnia 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym. Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Białoruś: wprowadzenie zakazu importu z województwa wielkopolskiego,  mazowieckiego i pomorskiego: żywego drobiu;   jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;   puchu i pierza; nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa) ;   pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);   nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego , przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;   pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Dla województwa śląskiego i lubuskiego nadal utrzymany pozostaje zakaz wwozu w odniesieniu do żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie, mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych, puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo), pasz i dodatków paszowych z drobiu,
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej);
Dla województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego. łódzkiego oraz dolnośląskiego utrzymany pozostaje zakaz wwozu następujących towarów: dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków; jaj spożywczych; pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa11.12.2020LinkOd dnia 11 grudnia br. wprowadzono tymczasowe ograniczenia wwozu na terytorium Białorusi z województwa mazowieckiego i pomorskiego:
–  żywego drobiu;
–  jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
–  mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
–  puchu i pierza;
–  nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
–  pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców;
–  dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).

Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa mazowieckiego oraz pomorskiego zostają anulowane.

Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa mazowieckiego lub pomorskiego do dnia 10 grudnia 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

 Jednocześnie GLW informuje, przypomina, że restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego.Białoruś
regionalizacja na poziomie województwa07.12.2020LinkNa oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 3 grudnia 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego:  
–  żywego drobiu;
–  jaj wylęgowych i konsumpcyjnych; 
–  mięsa drobiowego,
–  jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 
–  puchu i pierza;  
–  nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzildch zwierząt (ptactwa) ;  
–  pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców;
–  dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych); 
–  nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych;  
–  pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).

Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego zostają anulowane.

Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa wielkopolskiego do dnia 2 grudnia 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego,  łódzkiego, śląskiego i lubuskiego.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa19.05.2022LinkZgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 16 maja 2022 r. restrykcjami importowymi z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie objęte jest województwo lubuskie i wielkopolskie. Zakaz dotyczy następujących towarów:
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych
w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
piskląt jednodniowych;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa25.03.2022Pismo BUEiWZ.071.54.2022 BA (1)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.071.54.2022 BA z dnia 10 lutego br. uprzejmie informuję, że restrykcje importowe wprowadzone przez władze Bośni i Hercegowiny z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie dotyczą następujących województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Zakres towarów objętych restrykcjami pozostaje bez zmian
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa10.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.071.54.2022 BAZgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 7 lutego 2022 r. restrykcje importowe z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie dotyczą następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Zakaz dotyczy następujących towarów:
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
piskląt jednodniowych;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa14.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (64)Uprzejmie informuję, że decyzją z dnia 12 stycznia 2022 r. władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły restrykcje importowe z powodu występowania w Polsce HPAI dla następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Zakaz dotyczy następujących towarów:
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
piskląt jednodniowych;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków
przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Restrykcje nie obejmują wymienionego poniżej asortymentu:
• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
• piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o bezzwłoczne przekazanie ww. informacji do wiadomości i wykorzystania służbowego przez powiatowych lekarzy weterynarii.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa04.10.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (47)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (45) z dn. 16 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję o zniesieniu przez władze Bośni i Hercegowiny zakazu importu z województwa mazowieckiego zwierząt podatnych na HPAI oraz mięsa i produktów od nich pochodzących. Oznacza to, że obecnie przy wywozie towarów z Polski na rynek bośniacki nie obowiązują żadne ograniczenia związane z występowaniem w Polsce HPAI.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa16.08.2021Pismo BUEiWZ.432.7.2021 BA (45)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (44) z dn. 2 lipca 2021 r. dotyczącego restrykcji importowych wprowadzonych przez władze Bośni i Hercegowiny z powodu występowania HPAI w Polsce uprzejmie informuję, że obecnie zakazem importu objęte zostało województwo mazowieckie. Zakres towarów podlegających restrykcjom, podany Państwu w przedmiotowym piśmie nie uległ zmianie.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa02.07.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (44)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (42) z dnia 29 czerwca 2021 r. uprzejmie informuję, że decyzją z dnia 1 lipca 2021 r. służba weterynaryjna Bośni i Hercegowiny wprowadziła restrykcje importowe dla województwa małopolskiego z powodu występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Zakaz dotyczy następujących towarów:
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
piskląt jednodniowych;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Restrykcje nie obejmują wymienionego poniżej asortymentu:
• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu; • piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Bośnia i Hercegowina29.06.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (42)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (27) z dnia 16 kwietnia br. uprzejmie informuję, że władze Bośni i Hercegowiny zniosły ograniczenia importowe dla polskich województw wprowadzone ze względu na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa14-04-2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie zakazu importu z województwa dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego następujących towarów:
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
piskląt jednodniowych;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
• piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa17-03-2021Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (15)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (10) z dnia 9 lutego br. uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualną decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 15 marca br. zakazem importu z powodu występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obecnie objęte są następujące województwa: dolnośląskie, łódzkie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Zakres towarów objętych restrykcjami wskazany w piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. nie uległ zmianie.
Bośnia i Hercegowinaregionalizacja na poziomie województwa09.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2021 BA (10)Ze względu na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) władze Bośni i Hercegowiny wydały decyzję o wprowadzeniu zakazu importu z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego następujących towarów:
1. żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
2. piskląt jednodniowych;
3. jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
4. zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
5. świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
6. produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
7. innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
8. niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
• piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.

Chinybrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku: mięsa drobiowego i jego produktów oraz w przypadku jaj wylęgowych i piskląt do Chin.

Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych
Chinybrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku: mięsa drobiowego i jego produktów oraz w przypadku jaj wylęgowych i piskląt do Chin.

Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych.
Federacja Rosyjskabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski, wprowadzenie zakazu importu:
– żywego drobiu i jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu; o tranzytu żywego drobiu przez terytorium Rosji.
Federacja Rosyjskabrak regionalizacji01.12.2020LinkW związku z wystąpieniem w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej poinformowała o rozszerzeniu restrykcji importowych na terytorium całego kraju.

Służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej pismem z dnia 27 listopada 2020 r. w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadziła od dnia 27 listopada 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z Polski następujących towarów:

–  żywego drobiu i jaj wylęgowych;
–  mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
–  pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
–  będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;
–  tranzytu żywego drobiu przez terytorium Rosji.

Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które zostały załadowane przed 27 listopada 2020 r., przyjmowane są w trybie zwykłym.
Filipinybrak regionalizacji13.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.7.2023 (1)Zgodnie z notą WTO z dnia 12 stycznia 2023 r. właściwa służba Republiki Filipin wprowadziła tymczasowy zakaz importu drobiu domowego oraz dzikiego, a także produktów z drobiu, w tym: mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych, jaj i nasienia pochodzących z Polski.
Jednocześnie informuję, że GIW w dalszym ciągu oczekuje na wyniki audytu przeprowadzonego przez specjalistów filipińskich w październiku 2022 r. w sektorze mięsa drobiowego.
Filipinybrak regionalizacji02.12.2022Pismo BUEiWZ.432.91.2022 (1)Zgodnie z informacją przekazaną przez służbę właściwą Republiki Filipin za pośrednictwem Ambasady RP w Manili strona filipińska zniosła tymczasowy zakaz importu drobiu domowego oraz dzikiego, a także produktów z drobiu, w tym: mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych jaj i nasienia pochodzących z Polski.
Filipinybrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski w odniesieniu do ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych i nasienia.
Filipinybrak regionalizacji07.01.2021LinkW dniu 03 stycznia 2021 r. za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Manili, GIW został poinformowany o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Filipin zakazu eksportu ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych i nasienia z całego terytorium Polski.

Procedury importowe w odniesieniu do ww. produktów zostały wstrzymane ze skutkiem natychmiastowym. Przesyłki zawierające ww. towary, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce termicznej, zostaną zatrzymane i skonfiskowane przez filipińską służbę w portach wejścia na rynek Filipin.

Mrożone mięso drobiowe z datą uboju/przetwarzania 21 dni przed wybuchem ognisk HPAI (tj. w dniu 10 listopada 2020 r. i wcześniej) zostanie wpuszczone na rynek Filipin, zgodnie z wymogami kwarantanny. Import produktów mięsnych drobiowych jest objęty zasadami ujętymi w artykułach 10.4.19, 10.4.20, 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
Filipinyregionalizacja na poziomie powiatu17.12.2020LinkPismem z dnia 14 grudnia 2020 r. służba właściwa Republiki Filipin poinformowała o wprowadzeniu tymczasowego zakazu eksportu ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego i piskląt jednodniowych z całego terytorium powiatu wolsztyńskiego w województwie wielkopolskim.
Procedury importowe w odniesieniu do ww. produktów zostały wstrzymane ze skutkiem natychmiastowym. Przesyłki zawierające ww. towary, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce termicznej, zostaną zatrzymane i skonfiskowane przez filipińską służbę w portach wejścia na rynek Filipin.
Mrożone mięso drobiowe z datą uboju/ przetwarzania na 21 dni przed stwierdzeniem ognisk HPAI (do 2 listopada 2020 r. włącznie) zostanie dopuszczone do rynku filipińskiego, zgodnie z wymogami kwarantanny. Import produktów mięsnych drobiowych jest objęty zasadami ujętymi w artykułach 10.4.19, 10.4.20 oraz 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu09.02.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2024 (5)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 8 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu międzychodzkiego w woj. wielkopolskim oraz z powiatu gorzowskiego w woj.
lubuskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu02.02.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2024 (4)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 1 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu szamotulskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu30.01.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2024 (3)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 30 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu sieradzkiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu12.01.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2024 (2)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 11 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu lubartowskiego w woj. lubelskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu09.01.2024Pismo r BUEiWZ.432.1.2024 (1)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 8 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu trzebnickiego w woj. dolnośląskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu29.12.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (18)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 29 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu legnickiego w woj. dolnośląskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu27.12.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023(17)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 27 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu lipnowskiego w woj. kujawsko-pomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu21.12.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (16)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 21 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu siedleckiego w woj. mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu12.12.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (15)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 11 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu goleniowskiego w woj. zachodniopomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu10.10.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (14)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 11 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu goleniowskiego w woj. zachodniopomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu28.08.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (13)Od dnia 28 sierpnia 2023 r. wznowiono rozpatrywanie wniosków o import mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z 35 powiatów uprzednio dotkniętych HPAI (woj. wielkopolskie, powiaty: ostrzeszowski, turecki, pleszewski, kaliski, szamotulski, ostrowski, kępiński; woj. mazowieckie: powiat gostyniński i łosicki; woj. warmińsko-mazurskie: powiaty: piski, iławski, działdowski, nowomiejski oraz kętrzyński;
woj. pomorskie, powiat człuchowski; woj. dolnośląskie, powiat wołowski; woj. lubelskie: powiat łęczyński; woj. kujawsko-pomorskie, powiaty: lipnowski
i grudziądzki, woj. lubuskie, Zielona Góra, powiat gorzowski, woj. łódzkie, powiaty: sieradzki, tomaszowski, łaski, zduńskowolski, poddębicki, łódzki wschodni, łęczycki, skierniewicki, woj. opolskie, Namysłów oraz powiaty: krapkowicki, głubczycki; woj. małopolskie, powiat krakowski; woj. śląskie, powiaty: zawierciański i cieszyński).
Zaakceptowane zostaną wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe oraz produkty drobiowe (w tym jaja) zgodnie z bilateralnie uzgodnionymi poświadczeniami zdrowia. Przesyłkom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne z formatem uzgodnionym pomiędzy władzami Polski i Hongkongu.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu06.07.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (10)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 6 lipca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu krakowskiego w woj. małopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu02.06.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (9)W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 1 czerwca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu kętrzyńskiego w woj. warmińsko-mazurskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu20.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (8)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 17 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu skierniewickiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu15.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (7)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 14 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu działdowskiego w woj. warmińsko-mazurskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu10.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (6)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 8 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu:
• nowomiejskiego w woj. warmińsko-mazurskim,
• gorzowskiego w woj. lubuskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu30.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (5)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 30 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu głubczyckiego w woj. opolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu18.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (3)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 18 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• kępińskiego w woj. wielkopolskim,
• krapkowickiego w woj. opolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu18.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (2)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 16 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• Zielona Góra w woj. lubuskim,
• łęczyckiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu13.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.6.2023 (1)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 13 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• grudziądzkiego w woj. kujawsko-pomorskim,
• ostrowskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu29.12.2022Pismo nr BUEiWZ.432.1.2022 (20)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 29 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj konsumpcyjnych) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• łaski, zduńskowolski i poddębicki (woj. łódzkie),
• człuchowski (woj. pomorskie).
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu28.12.2022Pismo nr BUEiWZ.432.1.2022 (19)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 28 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj konsumpcyjnych) na rynek tego kraju z powiatu łosickiego w województwie mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu23.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (18)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 23 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• ostrzeszowskiego w woj. wielkopolskim,
• tomaszowskiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu22.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (17)W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 21 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• lipnowskiego w woj. kujawsko-pomorskim,
• piskiego i iławskiego w woj. warmińsko-mazurskim,
• łęczyńskiego w woj. lubelskim, gostynińskiego w woj. mazowieckim, sieradzkiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu02.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (15)Uprzejmie informuję, że władze Hongkongu poinformowały o wznowieniu od dnia 1 grudnia 2022 r. rozpatrywania wniosków o import mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do konsumpcji, na rynek tego kraju z:
powiatu kaliskiego, powiatu ostrzeszowskiego i powiatu ostrowskiego (województwo wielkopolskie),
powiatu łęczyckiego (województwo łódzkie).
Zaakceptowane zostaną wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe oraz produkty drobiowe (w tym jaja) zgodnie z uzgodnionymi poświadczeniami zdrowia, zawartymi w świadectwach zdrowia uzgodnionymi pomiędzy władzami Polski i Hongkongu.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu08.08.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (12)Uprzejmie informuję, że władze Hongkongu poinformowały o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2022 r. rozpatrywania wniosków o import mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z 33 powiatów uprzednio dotkniętych HPAI (wykaz w załączeniu). Zaakceptowane zostaną wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe oraz produkty drobiowe (w tym jaja) zgodnie z uzgodnionymi poświadczeniami zdrowia. Przesyłkom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne z formatem uzgodnionym pomiędzy władzami Polski i Hongkongu.
Wykaz powiatów:
woj. dolnośląskie: milicki, średzki;
woj. kujawsko-pomorskie: inowrocławski, sępoleński, świecki, tucholski;
woj. lubelskie: bialski (z miastem Biała Podlaska), lubartowski;
woj. lubuskie: międzyrzecki;
woj. łódzkie: łęczycki, piotrkowski, poddębicki, sieradzki, wieruszowski, zgierski;
woj. mazowieckie: łosicki, siedlecki, sokołowski;
woj. małopolskie: krakowski;
woj. opolskie: głubczycki;
woj. pomorskie: człuchowski;
woj. podkarpackie: przeworski;
woj. śląskie: bielski, tarnogórski, zawierciański;
woj. warmińsko-mazurskie: iławski;
woj. wielkopolskie: gostyński, kępiński, kolski, kościański, poznański, wolsztyński, turecki.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu09.03.2022Pismo Nr Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (9)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 8 marca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu krakowskiego w woj. małopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu07.03.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (8)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 7 marca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu głubczyckiego w woj. opolskim oraz z powiatu łęczyckiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu15.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (7)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 15 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu człuchowskiego w woj. pomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (6)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 10 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu sępoleńskiego w woj. kujawsko-pomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu07.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (5)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 4 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu kościańskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu31.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (4)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 31 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu poznańskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu25.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022 (3)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 25 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu przeworskiego w woj. podkarpackim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu17.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022(2)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 14 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu lubartowskiego i bialskiego (włączając miasto Biała Podlaska) w woj. lubelskim, oraz z powiatu tucholskiego i świeckiego w woj. kujawsko-pomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.071 .1.2022 2W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 4 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu średzkiego oraz z powiatu milickiego w woj. dolnośląskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.1.2022(1)W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu:
w dniu 7 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu łosickiego w woj. mazowieckim, oraz
w dniu 10 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu wieruszowskiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu03.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.071 .1.2022Uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 3 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu wolsztyńskiego w woj. wielkopolskim oraz z powiatu bielskiego w woj. śląskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu30.12.2021Pismo NR BUEiWZ.071.645.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 29 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu kępińskiego oraz z powiatu ostrowskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu23.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.638.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 23 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu zawierciańskiego w woj. śląskim oraz z powiatu ostrzeszowskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu21.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.627.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 21 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu inowrocławskiego w woj. kujawsko-pomorskim i z powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu17.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.624.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 16 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu piotrkowskiego w woj. łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu25.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.582.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 25 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu gostyńskiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu23.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.577.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 23 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu tureckiego w woj. wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu15.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.567.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 15 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu sokołowskiego w woj. mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu12.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.562.2021.1W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 11 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu10.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.562.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 10 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu tarnogórskiego w woj. śląskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu09.11.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.558.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 9 listopada br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu międzyrzeckiego w woj. lubuskim oraz z powiatu siedleckiego w woj. mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu07.10.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.459.2021 (2)Uprzejmie informuję, iż z dniem 7 października br. władze Hongkongu zniosły zakaz eksportu na tamtejszy rynek mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do następujących 34 powiatów w Polsce, w których wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI): siedlecki, gostyniński, nowomiejski, sieradzki, iławski, kaliski, kartuski, ostrzeszowski, gorlicki, żuromiński, mławski, działdowski, kętrzyński, pszczyński, krośnieński, ełcki, płocki, kępiński, ostrowski, sierpecki, kwidzyński, lęborski, brodnicki, ostródzki, ostrowski, ciechanowski, włodawski, wąbrzeski, nidzicki, makowski, bialski, prudnicki, pleszewski, piaseczyński.
Ponadto uprzejmie przypominam, że z dniem 20 sierpnia br. zakaz mięsa drobiowego i ww. produktów na rynek Hongkongu został zniesiony dla następujących 45 powiatów: grodziski, szamotulski, koszaliński, piski, łęczyński, kłodzki, radzyński, grudziądzki, gorzowski, myśliborski, inowrocławski, słupski, wejherowski, chełmiński, gnieźnieński, ostrowiecki, żarski, łęczycki, nowosolski, głubczycki, olsztyński, ropczycko-sędziszowski, trzebnicki, krapkowicki, kędzierzyńskokozielski, międzychodzki, tarnogórski, mrągowski, rzeszowski, cieszyński, łańcucki, nowosądecki, limanowski, choszczeński, biłgorajski, bełchatowski, zielonogórski, elbląski, wolsztyński, wyszkowski, buski, świebodziński, malborski, sztumski, puławski.
Jednocześnie informuję, że władze Hongkongu akceptują wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe i produkty drobiowe, których cała przesyłka pochodzi z drobiu utrzymywanego w strefie wolnej od grypy ptaków od momentu jego wyklucia lub przez co najmniej ostatnie 21 dni przed wysyłką. Przesyłki jaj drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi będą przyjmowane wyłącznie ze strefy wolnej od grypy ptaków oraz muszą być one transportowane w nowych lub odpowiednio odkażanych opakowaniach. Ponadto przesyłkom musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione Świadectwo zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do Hongkongu lub Świadectwo zdrowia dla jaj wywożonych do Hongkongu, dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w lokalizacji: Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> Hongkong
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu20.08.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.459.2021Uprzejmie informuję, iż z dniem 20 sierpnia br. władze Hongkongu zniosły zakaz eksportu na tamtejszy rynek mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) dla następujących 45 powiatów w Polsce:
grodziski, szamotulski, koszaliński, piski, łęczyński, kłodzki, radzyński, grudziądzki, gorzowski, myśliborski, inowrocławski, słupski, wejherowski, chełmiński, gnieźnieński, ostrowiecki, żarski, łęczycki, nowosolski, głubczycki, olsztyński, ropczycko-sędziszowski, trzebnicki, krapkowicki, kędzierzyńskokozielski, międzychodzki, tarnogórski, mrągowski, rzeszowski, cieszyński, łańcucki, nowosądecki, limanowski, choszczeński, biłgorajski, bełchatowski, zielonogórski, elbląski, wolsztyński, wyszkowski, buski, świebodziński, malborski, sztumski, puławski.
Jednocześnie informuję, że władze Hongkongu akceptują wyłącznie świeże/mrożone mięso drobiowe i produkty drobiowe, których cała przesyłka pochodzi z drobiu utrzymywanego w strefie wolnej od grypy ptaków od momentu jego wyklucia lub przez co najmniej ostatnie 21 dni przed wysyłką. Przesyłki jaj drobiowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi będą przyjmowane wyłącznie ze strefy wolnej od grypy ptaków oraz muszą być one transportowane w nowych lub odpowiednio odkażanych opakowaniach.
Ponadto przesyłkom musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione Świadectwo zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do Hongkongu lub Świadectwo zdrowia dla jaj wywożonych do Hongkongu, dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w lokalizacji:
Handel Import Eksport -> Wywóz z Polski poza UE -> Żywność -> Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne -> Hongkong
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu02.07.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.384.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 2 lipca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu piaseczyńskiego w woj. mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu04.06.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.353.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 3 czerwca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu prudnickiego w woj. opolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu31.05.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.339.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 27 maja br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu makowskiego w woj. mazowieckim i powiatu bialskiego w woj. lubelskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu26.05.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.335.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 25 maja br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu nidzickiego w województwie warmińsko-mazurskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu21.05.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.328.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 17 maja br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu pleszewskiego w województwie wielkopolskim.
HongkongHongkong11.05.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.310.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 10 maja br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z następujących powiatów:
• powiatu ciechanowskiego w województwie mazowieckim,
• powiatu włodawskiego w województwie lubelskim,
• powiatu wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu05.05.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.295.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 3 maja br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu29.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.290.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 28 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu27.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.281.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 26 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z poniższych powiatów:
powiat kwidzyński i lęborski, woj. pomorskie,
powiat wyszkowski, woj. mazowieckie,
powiat puławski, woj. lubelskie,
powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie,
powiat buski, woj. świętokrzyskie,
powiat świebodziński, woj. lubuskie.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu22.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.275.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 22 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z poniższych powiatów:
­ powiat kępiński i ostrowski, woj. wielkopolskie,
­ powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie,
­ powiat sierpecki, woj. mazowieckie,
­ powiat malborski, woj. pomorskie.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu21.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.272.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 21 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z poniższych powiatów:
­ powiat sztumski, woj. pomorskie,
­ powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie,
­ powiat płocki, woj. mazowieckie.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu19.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.267.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w kolejnych powiatach na terytorium Polski, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 19 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) na rynek tego kraju z poniższych powiatów:
­ powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie,
­ powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie,
­ powiat pszczyński, woj. śląskie,
­ powiat krośnieński, woj. podkarpackie,
­ powiat biłgorajski, woj. lubelskie,
­ powiat bełchatowski, woj. łódzkie.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu15.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.258.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łańcuckiego w województwie podkarpackim oraz powiatu działdowskiego w województwie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 15 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatów na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie zakazu importu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z następujących powiatów: wolsztyński, grodziski, szamotulski, siedlecki, gostyniński, słupski, nowomiejski, piski, olsztyński, koszaliński, kłodzki, łęczyński, radzyński, gorzowski, grudziądzki, wejherowski, chełmiński, myśliborski, inowrocławski, gnieźnieński, sieradzki, iławski, ostrowiecki, żarski, tarnogórski, zielonogórski, głubczycki, trzebnicki, kaliski, kartuski, ropczycko-sędziszowski, krapkowicki, kędzierzyński-kozielski, ostrzeszowski, gorlicki, żuromiński, międzychodzki, nowosądecki, limanowski, mławski, cieszyński, mrągowski i rzeszowski.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu13.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.256.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu rzeszowskiego w województwie podkarpackim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 13 kwietnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu01.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.228.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego w województwie małopolskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 26 marca br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu26.03.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.216.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie kolejnych powiatów w Polsce, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z poniższych jednostek administracyjnych:
a) restrykcje nałożone w dniu 18 marca br.:
powiat głubczycki, woj. opolskie
powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie
powiat kaliski, woj. wielkopolskie
powiat kartuski, woj. pomorskie
powiat ropczycko – sędziszowski, woj. podkarpackie
b) restrykcje nałożone w dniu 19 marca br.:
powiat krapkowicki, woj. opolskie
c) restrykcje nałożone w dniu 23 marca br.: – powiat kędzierzyńsko- kozielski, woj. opolskie – powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu26.02.2021LinkWłaściwe służby weterynaryjne Hongkongu sukcesywnie informują o wprowadzaniu ograniczeń importowych w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych. Obecnie zakazem importu na terytorium Hongkongu objętych jest 26 powiatów: wolsztyński, grodziski, szamotulski, siedlecki, gostyniński, słupski, nowomiejski, piski, olsztyński, koszaliński, kłodzki, łęczyński, radzyński, gorzowski, grudziądzki, wejherowski, chełmiński, myśliborski, inowrocławski, gnieźnieński, sieradzki, iławski, ostrowiecki, żarski, tarnogórski, zielonogórski.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu19.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.142.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu zielonogórskiego w województwie lubuskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez Hongkongu w dniu 19 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu18.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.136.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 18 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.115.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ostrowieckiego w województwie świętokrzyskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 10 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Jednocześnie przypominam, że zakaz importu obowiązuje również w odniesieniu do powiatów:  wolsztyńskiego, grodziskiego, szamotulskiego, siedleckiego, gostynińskiego, słupskiego, nowomiejskiego, piskiego,  olsztyńskiego,  koszalińskiego,  kłodzkiego,  łęczyńskiego,  radzyńskiego,  gorzowskiego, grudziądzkiego, wejherowskiego, chełmińskiego, myśliborskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, sieradzkiego, iławskiego.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu04.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.104.2021W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim, sieradzkiego w województwie łódzkim oraz iławskiego w województwie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 4 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatów na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu02.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.92.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wejherowskiego w województwie pomorskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 1 lutego br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju. 
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu29.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.87.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chełmińskiego w województwie kujawsko-pomorskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 28 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu20.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.62.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego w województwie zachodniopomorskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 20 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu19.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.56.2021W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w 2021 roku na terenie powiatu inowrocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 19 stycznia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraj.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.01.2021LinkW związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu grudziądzkiego w województwie kujawsko-pomorskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu08.01.2021LinkW związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu05.01.2021LinkW związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łęczyńskiego w województwie lubelskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu31.12.2020Pismo Nr GIWue.071.190.2020.12 HKW związku z potwierdzeniem 47 i 48 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu piskiego w województwie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 29 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatów na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu30.12.2020LinkW związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego w województwie mazowieckim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu30.12.2020LinkW związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego w województwie zachodniopomorskim, powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu piskiego w województwie warmińsko-mazurskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatów. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu18.12.2020LinkW związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu szamotulskiego w województwie wielkopolskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała w dniu 18 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu17.12.2020LinkW związku z potwierdzeniem w dniu 12 grudnia 2020 roku 39 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim, uprzejmie informuję o wprowadzeniu przez władze Hongkongu w dniu 16 grudnia br. tymczasowego zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) z ww. powiatu na rynek tego kraju.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu11.12.2020LinkW związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu grodziskiego w województwie wielkopolskim, powiatu słupskiego w województwie pomorskim oraz powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatów. Ograniczenia eksportowe wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Od dnia 27 listopada 2020 r. do Hongkongu nie może być również eksportowane mięso drobiowe (tuszki, elementy, podroby) oraz produkty drobiowe (w tym jaja), pochodzące z powiatu wolsztyńskiego w województwie wielkopolskim.
Hongkongregionalizacja na poziomie powiatu27.11.2020LinkW związku z potwierdzeniem w dniu 24 listopada 2020 r. 33. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wolsztyńskiego w województwie wielkopolskim, w dniu 27 listopada 2020 r. właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu ograniczeń eksportowych z ww. powiatu. Ograniczenia eksportowe wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Do Hongkongu nie może być eksportowane mięso drobiowe (tuszki, elementy, podroby) oraz produkty drobiowe (w tym jaja), pochodzące z powiatu wolsztyńskiego.
Izraelbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku jaj wylęgowych i piskląt do Izraela.

Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiowego materiału genetycznego, jaj SPF, jaj stołowych, mięsa drobiowego, piór oraz ptaków hodowlanych.
Izraelbrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku jaj wylęgowych i piskląt do Izraela.

Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiowego materiału genetycznego, jaj SPF, jaj stołowych, mięsa drobiowego, piór oraz ptaków hodowlanych.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa01.08.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.8.2023 4.1W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.432.8.2023(4) z dnia 18 lipca br. ws. zawieszenia przez stronę japońską (MAFF) z dniem 18 lipca br. importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z województwa małopolskiego, uprzejmie informuję, że wwóz mięsa z województwa małopolskiego jest dozwolony w odniesieniu do mięsa, które zostało przetworzone i zapakowane z zachowaniem odpowiednich środków sanitarnych do dnia 7 czerwca br.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa28.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.8.2023(2)W związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski i ogłoszeniem przez stronę japońską (MAFF) zawieszenia importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z woj. zachodniopomorskiego z dniem 17 lutego br.: https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html, uprzejmie informuję, że przedmiotowy zakaz importu nie ma zastosowania w przypadku mięsa drobiowego i produktów drobiowych wyprodukowanych po 17 sierpnia 2022 r. i zapakowanych do 19 stycznia 2023 r.
Jednocześnie, Ambasada RP w Tokio poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia również z ministerstwa zdrowia (MHLW) o zawieszeniu importu żywego ptactwa z woj. zachodniopomorskiego z dniem 22 lutego 2023 r.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa21.02.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.8.2023 2W związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, strona japońska (MAFF) ogłosiła zawieszenie z dniem 17 lutego br. importu mięsa drobiowego z woj. zachodniopomorskiego.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa18.01.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.8.2023 (1)W związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski strona japońska (MAFF) ogłosiła zawieszenie importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z woj. lubuskiego z dniem 16 stycznia br.: https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html. Poprzednie zawieszenie importu mięsa drobiowego z ww. województwa zostało zniesione z dniem 17 sierpnia 2022 r. Przedmiotowy zakaz importu nie ma zastosowania w przypadku mięsa drobiowego i produktów drobiowych wyprodukowanych po 17 sierpnia 2022 r. i zapakowanych do 17 grudnia 2022 r.
Jednocześnie, Ambasada RP w Tokio poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia również z ministerstwa zdrowia (MHLW) o zawieszeniu importu żywego ptactwa z woj. śląskiego i dolnośląskiego z dniem 11 stycznia br.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa22.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.79.2022 (4)Ww związku z potwierdzeniem wystąpienia kolejnych ognisk grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski strona japońska (MAFF) ogłosiła zawieszenie importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego z dniem 21 grudnia br.: https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html.
Poprzednie zawieszenie importu mięsa drobiowego z tych 4 województw zostało
zniesione z dniem 17 sierpnia 2022 r.
Powyższy zakaz importu nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
z woj. kujawsko-pomorskiego – mięso drobiowe i produkty drobiowe wyprodukowane po 17 sierpnia 2022 r. i zapakowane do 22 listopada 2022 r.;
z woj. warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego – mięso drobiowe i produkty drobiowe wyprodukowane po 17 sierpnia 2022 r. i zapakowane do 23 listopada 2022 r.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa19.12.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.79.2022 (3)W związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska grypy ptaków (HPAI) w woj. opolskim strona japońska (resort rolnictwa – MAFF) wydała powiadomienie o zawieszeniu importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z woj. opolskiego z dniem 8 grudnia br. https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html.
Poprzednie zawieszenie importu mięsa drobiowego z woj. opolskiego zostało zniesione w dniu 17 sierpnia 2022 r. Powyższy zakaz nie ma zastosowania w przypadku importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych, które zostały wyprodukowane po 17 sierpnia 2022 r. i zapakowane do 14 listopada 2022 r.
Japoniaregionalizacja na poziomie województwa17.08.2021Pismo Nr Nr BUEiWZ.071.413.2021 (5)Uprzejmie informuję, że służba właściwa Japonii z dniem 17 sierpnia 2022 r. zniosła zakaz importu mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego z Polski (z wyjątkiem województwa wielkopolskiego).
Eksport mięsa drobiowego i produktów drobiowych z 15 województw możliwy jest z towarzyszeniem nowego uzgodnionego pomiędzy służbami weterynaryjnymi Polski i Japonii Świadectwa pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii. Nowy wzór świadectwa zdrowia wraz z załącznikami oraz Wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt dotyczącymi mięsa drobiowego przeznaczonego na eksport z Rzeczpospolitej Polskiej do Japonii w wersji edytowalnej dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: HANDEL/IMPORT/EKSPORT – Wywóz z Polski poza UE –Żywność –Japonia.
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia
Japoniabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z całego terytorium Polski nie może być prowadzony – w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Japonii.
Japoniabrak regionalizacji01.03.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.127.2021 (2)W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.071.127.2021 z dnia 17 lutego br., a także w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości certyfikowania przesyłek mięsa drobiowego przeznaczonego na rynek Japonii, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony japońskiej mięso pozyskane w okresie od 30 lipca do 1 listopada 2020 r. (data zapakowania) może być wysyłane do Japonii bez konieczności wprowadzania zmian w obecnie obowiązującym świadectwa dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii.
Zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE odzyskanie statusu wolnego od HPAI może nastąpić trzy miesiące po zastosowaniu stamping-out policy (w tym zabiciu ptaków oraz przeprowadzeniu oczyszczania i odkażania). W związku z wystąpieniem 35 ognisk HPAI u drobiu w sezonie 2019/2020 (3 w 2019 r. i 32 w 2021 r.), Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tej choroby. W dniu 13 maja 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii przekazał raport do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) o zakończeniu czynności związanych z likwidacją choroby, dzięki czemu 13 sierpnia 2020 r. w świetle Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Jednakże z informacji uzyskanych od strony japońskiej wynika, iż nie odnosi się ona do odzyskania statusu kraju wolnego od HPAI w świetle Kodeksu OIE i uznaje, że kraj stał się wolny od wysoce zjadliwej grypy ptaków po upływie 90 dni (z pewnym zapasem) od daty stwierdzenia ostatniego ogniska, co miało miejsce w dniu 31.03.2020 r.
Japoniabrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Japonii.
Japoniabrak regionalizacji18.12.2020LinkDnia 18 grudnia 2020 r. służby weterynaryjne Japonii poinformowały o nałożeniu z dniem 27 listopada 2020 r. zakazu na import mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zakaz nie dotyczy wysyłek mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych, których pakowanie zostało zakończone do dnia 1 listopada 2020 r.
Japoniabrak regionalizacji03.12.2020Pismo Nr GIWue.071.397.2020 JP (2)Ambasada RP w Tokio przekazała informację nieoficjalnie otrzymaną od służby właściwej Japonii o wprowadzeniu zakazu wwozu mięsa drobiowego z Polski. Jednocześnie wysyłki mięsa drobiowego z towarzyszeniem świadectwa zdrowia, które wskazuje, iż pakowanie towaru nastąpiło do dnia 1 listopada 2020 r., mogą być realizowane na rynek Japonii. 
Japoniabrak regionalizacji17.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.071.127.2021W nawiązaniu do pisma GIWue.071.397.2020 JP (2) z 3 grudnia 2020 roku uprzejmie informuję, że Ambasada RP w Tokio przekazała informację, iż wysyłki mięsa drobiowego z towarzyszeniem świadectwa zdrowia, które wskazuje na to, że pakowanie towaru nastąpiło w okresie od 30 lipca 2020 roku do 1 listopada 2020 roku mogą być realizowane na rynek Japonii.
Kazachstanregionalizacja na poziomie województwa14.07.2021Pismo Nr GIWiWZ..432.143.2021(1)SPROSTOWANIE DO PISMA GIW z dnia 8.07.2021 (wiersz poniżej): Zakaz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu dotyczący wyłącznie żywych ptaków (pozostałe towary wymienione w piśmie z 8.07.2021/wiersz poniżej/ przeznaczone do innych krajów mogą być przewożone poprzez terytorium Kazachstanu).
Kazachstanregionalizacja na poziomie województwa14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego śląskiego i dolnośląskiego w odniesieniu do żywego drobiu, jaj wylęgowych, puchu i piór, mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C), pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej), trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo), używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
Kazachstanregionalizacja na poziomie województwa22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Restrykcje dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i dolnośląskiego w odniesieniu do żywego drobiu, jaj wylęgowych, puchu i piór, mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 oC), pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej), trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo) , używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
Kirgistanregionalizacja na poziomie województwa02.02.2024Pismo Nr BUEiWZ.432.10.2024 (1)Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Weterynaryjnego i Fitosanitarnego przy Rządzie Republiki Kirgiskiej, z uwagi na wystąpienie grypy ptaków, wprowadzono zakaz importu do Kirgistanu następujących towarów z województwa mazowieckiego:
żywego drobiu;
jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
zwierząt dzikich, zoologicznych i cyrkowych podatnych na zarażenie;
mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych i wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
pasz i dodatków paszowych z drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej, pasz i dodatków paszowych, przetworzonych zgodnie z artykułami 10.42 i 10.4.19 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE);
będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.
Kirgistanregionalizacja na poziomie województwa29.11.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.51.2021 (8)W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.432.51.2021 (3) KG z dnia 8 października 2021 r. uprzejmie informuję, że pismem z dnia 29 listopada 2023 r. służba właściwa Republiki Kirgistanu zniosła wprowadzony z uwagi na wystąpienie w Polsce grypy ptaków zakaz na wwóz na ww. rynek drobiu i produktów drobiowych z terytorium województwa mazowieckiego i wielkopolskiego.
W związku z powyższym obecnie możliwy jest eksport drobiu i produktów drobiowych do Kirgistanu z terytorium całej Polski.
Kirgistanregionalizacja na poziomie województwa08.10.2021Pismo Nr Pismo Nr BUEiWZ.432.51.2021 (3) KGUprzejmie informuję, że pismem z dnia 8 października 2021 r. właściwa władza Republiki Kirgiskiej zniosła tymczasowy zakaz wwozu do Kirgistanu drobiu oraz produktów drobiowych z terytorium Polski, z wyjątkiem województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego.
W ww. województwach w chwili obecnej nadal obowiązuje zakaz wwozu do Kirgistanu i tranzyt przez jego terytorium następujących towarów:
• żywego drobiu;
• jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
• zwierząt dzikich, zoologicznych i cyrkowych podatnych na zarażenie;
• mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych i wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
• puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikiego ptactwa);
• pasz i dodatków paszowych z drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
• będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;
• tranzytu żywego drobiu i produktów drobiowych z Polski przez terytorium Kirgistanu.
Kirgistanbrak regionalizacji14.04.2021Pismo NrBUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce dla terytorium całej Polski wprowadzenie zakazu importu oraz tranzytu przez terytorium Kirgistanu z Polski następujących towarów:
– żywego drobiu; o jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
– zwierząt dzikich, zoologicznych i cyrkowych podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych i wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikiego ptactwa);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu; o tranzytu żywego drobiu i produktów drobiowych z Polski przez terytorium Kirgistanu.
Kirgistanbrak regionalizacji17.12.2020LinkPismem z dnia 15 grudnia 2020 r. [data wpływu do GIW: 16 grudnia 2020 r.] właściwe władze Republiki Kirgiskiej wprowadziły zakaz importu do Kirgistanu oraz tranzytu przez terytorium Kirgistanu następujących towarów z Polski:  żywego drobiu;  jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;   zwierząt dzikich, zoologicznych i cyrkowych podatnych na zarażenie;   mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych i wszystkich produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;  puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikiego ptactwa) ;   pasz i dodatków paszowych z drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);   będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;  tranzytu żywego drobiu i produktów drobiowych z Polski przez terytorium Kirgistanu.
Koreabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiu, mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych.
Koreabrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do drobiu, mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa15.09.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.17.2023 (3)W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.432.17.2023 2 z dnia 22 maja 2023 r. dot. zakazu eksportu mięsa drobiowego z Polski na rynek Republiki Kuby, uprzejmie informuję, że 13 września br. Ambasada RP w Hawanie przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii notę Narodowego Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby informującą o przywróceniu możliwości eksportu na rynek Kuby mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski, wyprodukowanych po 23 sierpnia 2023 r.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa15.09.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.17.2023 (3)W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.432.17.2023 2 z dnia 22 maja 2023 r. dot. zakazu eksportu mięsa drobiowego z Polski na rynek Republiki Kuby, uprzejmie informuję, że 13 września br. Ambasada RP w Hawanie przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii notę Narodowego Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby informującą o przywróceniu możliwości eksportu na rynek Kuby mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski, wyprodukowanych po 23 sierpnia 2023 r.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa22.05.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.17.2023 2W nawiązaniu do pisma nr BUEiWZ.432.17.2023 1 z dnia 25 kwietnia 2023 r. uprzejmie informuję, że do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęły dwa pisma służby właściwej Kuby datowane na 16 i 17 maja 2023 r., informujące o utrzymaniu zakazu eksportu mięsa drobiowego i jego przetworów, w tym kiełbas, wyprodukowanych po 6 lutego br. pochodzących z województw wielkopolskiego i łódzkiego, oraz z obszarów w promieniu 10 km od ognisk choroby. Powyższe oznacza, że zakaz został zniesiony w odniesieniu do pozostałych województw wymienionych w ww. piśmie z dnia 25 kwietnia br., tj.: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Ponadto służba właściwa Kuby poinformowała, że chłodnie zlokalizowane na terenie województw objętych zakazem, tj. łódzkiego i wielkopolskiego, nie mogą eksportować mięsa drobiowego i przetworów drobiowych nawet jeśli zostały one wyprodukowane przed 6 lutego 2023 r. oraz mięsa drobiowego i przetworów drobiowych wyprodukowanych w województwach nieobjętych zakazem.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa02.12.2022Link22 listopada br. Ambasada RP w Hawanie została poinformowana przez Dyrekcję Narodowego Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby (Centro Nacional de Sanidad Animal – CENASA) o zniesieniu z dniem 2 listopada br. zakazu eksportu na Kubę mięsa drobiowego i jego przetworów z dwóch ostatnich objętych restrykcjami związanymi z występowaniem HPAI województw: wielkopolskiego i łódzkiego.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa03.10.2022LinkDo Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o wprowadzeniu przez Republikę Kuby zakazu eksportu mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych z województwa łódzkiego oraz obszarów o promieniu 10 kilometrów od ognisk HPAI. Ponadto przypominam, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wprowadzony przez służbę kubańską dla województwa wielkopolskiego. Dozwolony jest eksport mięsa drobiowego i produktów drobiowych z zatwierdzonych zakładów znajdujących się w województwach oraz obszarach wolnych od HPAI.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa20.06.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.161.2021 6Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca br. do GIW wpłynęła korespondencja Ambasady RP w Hawanie, zgodnie z którą Narodowe Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby (Centro Nacional de Sanidad Animal – CENASA) z dniem 6 czerwca br. zniosło zakaz importu mięsa drobiowego oraz jego przetworów z uprawnionych zakładów zlokalizowanych na terenie kolejnych pięciu województw wolnych od ognisk i restrykcji związanych z grypą ptaków (HPAI), tj. województwa pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, kujawskopomorskiego. W związku z powyższym ww. zakaz obowiązuje obecnie jedynie dla województwa wielkopolskiego.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa18.08.2022LinkW dniu 8 sierpnia br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o wprowadzeniu przez Republikę Kuby zakazu eksportu mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych z województwa wielkopolskiego oraz obszarów o promieniu 10 kilometrów od ognisk HPAI. Dozwolony jest eksport mięsa drobiowego i produktów drobiowych z zatwierdzonych zakładów znajdujących się w województwach oraz obszarach wolnych od HPAI.
Kubaregionalizacja na poziomie województwa28.04.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.161.2021Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia br. do GIW wpłynęła korespondencja Ambasady RP w Hawanie, zgodnie z którą Narodowe Centrum Zdrowia Zwierząt Kuby (Centro Nacional de Sanidad Animal – CENASA) z dniem 21 kwietnia br. zniosło zakaz importu mięsa drobiowego oraz jego
przetworów z uprawnionych zakładów zlokalizowanych na terenie 10 województw wolnych od ognisk i restrykcji związanych z grypą ptaków (HPAI), tj. dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego,
zachodniopomorskiego, podlaskiego.
Kubabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz produktów mięsnych drobiowych.
Kubabrak regionalizacji11.12.2020LinkZ dniem  23 listopada 2020 r. wprowadzono restrykcje importowe związane z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zakaz dotyczy wysyłek mięsa drobiowego oraz produktów mięsnych drobiowych z całego terytorium Polski, z datą produkcji od dnia 2 listopada 2020 r.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu25.05.2022LinkZgodnie z decyzją Agencji ds. Żywności i Weterynarii Republiki Macedonii Północnej opublikowaną w dniu 22 maja 2023 r. aktualnie obowiązuje zakaz eksportu na rynek macedoński żywego drobiu oraz produktów drobiowych z następujących powiatów: lipnowskiego, gryfińskiego, kaliskiego, krośnieńskiego, iławskiego, działdowskiego, namysłowskiego, nowomiejskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, skierniewickiego, tureckiego, szamotulskiego, wołowskiego oraz Zielonej Góry.
Zakaz nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu11.08.2022Pismo Nr BUEiWZ.071.43.2022 MK (3)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.071.43.2022 MK(1) z dnia 23 lutego 2022 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z ostatnią decyzją władz weterynaryjnych Macedonii Północnej, opublikowaną w dniu 3 sierpnia br. zakaz importu żywego drobiu oraz produktów drobiowych obejmuje wyłącznie powiaty kaliski i ostrzeszowski. Zakaz importu nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego
świadectwa zdrowia.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu23.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.071.43.2022 MK (1)Nawiązując do pisma nr BUEiWZ.071.43.2022 MK z dnia 3 lutego 2022 r. uprzejmie informuję, że władze weterynaryjne Macedonii Północnej zaktualizowały zakres terytorialny restrykcji importowych dla Polski w związku z występowaniem HPAI. Zgodnie z ostatnią decyzją opublikowaną 15 lutego 2022 r. zakazem importu żywego drobiu oraz produktów drobiowych objęte są wyłącznie następujące powiaty: świecki, poznański, kościański, milicki, ostrzeszowski, poddębicki, łosicki, przeworski, lubartowski, bialski, tucholski, wieruszowski, sieradzki oraz Ostrów Wielkopolski.
Zakaz importu nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu03.02.2022Pismo Nr BUEiWZ.071.43.2022 MKNawiązując do pisma nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (54) z dnia 22 grudnia 2021 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z ostatnią decyzją władz Macedonii Północnej zakaz eksportu żywego drobiu oraz produktów drobiowych dotyczy następujących powiatów: grodziskiego, słupskiego, wolsztyńskiego, siedleckiego, kłodzkiego, gоstynińskiego, nowomiejskiego, piskiego, szamotulskiego, koszalińskiego, gnieźnieńskiego, wejherowskiego, tarnogórskiego, żarskiego, iławskiego, ostrowieckiego, zielonogórskiego, łęczyńskiego, sieradzkiego, radzyńskiego, grudziądzkiego, gorzowskiego, chełmińskiego, myśliborskiego, inowrocławskiego, biłgorajskiego, bełchatowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, malborskiego, sztumskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, kępińskiego, ostrowskiego, choszczeńskiego, trzebnickiego, nowosolskiego, gorlickiego, żuromińskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, ropczycko-sędziszowskiego, kartuskiego, olsztyńskiego, kaliskiego, międzychodzkiego, ostrzeszowskiego, międzyrzeckiego, bialskiego, brodnickiego, buskiego, ciechanowskiego, gostyńskiego, kaliskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, makowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, piaseczyńskiego, pleszewskiego, włodawskiego, wyszkowskiego, żuromińskiego, prudnickiego, puławskiego, sokołowskiego, świebodzińskiego, tureckiego, wąbrzeskiego. Restrykcje obejmują także Ostrów Mazowiecki i Ostrów Wielkopolski.
Zakaz importu nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu22.12.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (54)Uprzejmie informuję, że władze weterynaryjne Macedonii Północnej utrzymują restrykcje importowe z powodu występowania HPAI w Polsce dla powiatów, wymienionych w piśmie nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (40) z dnia 23 lipca 2021 r. (w załączeniu), a ponadto zakazem objęty został powiat międzyrzecki.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu30.07.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (42)W uzupełnieniu do pisma nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (40) z dnia 23 lipca br. uprzejmie informuję, że zakaz importu wprowadzony przez władze Macedonii Północnej z powodu występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków nie dotyczy produktów mięsnych składających się lub zawierających wyłącznie mięso drobiowe i mięso dzikich ptaków, jeżeli mięso tych gatunków zostało poddane jednej ze szczególnych obróbek zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia.
Jednocześnie, ze względu na brak obecnie w Polsce obszarów objętych restrykcjami związanymi z HPAI zostało skierowane pismo do Dyrektora Agencji ds. Żywności i Weterynarii Macedonii Północnej z informacją o aktualnej sytuacji epizootycznej oraz prośbą o zniesienie ograniczeń importowych nałożonych na powiaty (wymienione w piśmie nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (40)). Obecnie oczekujemy na decyzję strony macedońskiej.
Macedonia Północnaregionalizacja na poziomie powiatu23.07.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.11.2021 MK (40)Mając na uwadze pytania podmiotów dotyczące możliwości eksportu mięsa drobiowego i produktów pochodzących od drobiu na rynek Macedonii Północnej uprzejmie informuję, że zniesienie restrykcji związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI w poszczególnych powiatach nie jest jednoznaczne ze zniesieniem zakazu nałożonego przez państwo trzecie na dane powiaty.
Obecnie władze Macedonii Północnej utrzymują zakaz eksportu żywego drobiu oraz produktów drobiowych z następujących powiatów: grodziskiego, słupskiego, wolsztyńskiego, siedleckiego, kłodzkiego, gоstynińskiego, nowomiejskiego, piskiego, szamotulskiego, koszalińskiego, gnieźnieńskiego, wejherowskiego, tarnogórskiego, żarskiego, iławskiego, ostrowieckiego, zielonogórskiego, łęczyńskiego, sieradzkiego, radzyńskiego, grudziądzkiego, gorzowskiego, chełmińskiego, myśliborskiego, inowrocławskiego, biłgorajskiego, bełchatowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, malborskiego, sztumskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, działdowskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, kępińskiego, ostrowskiego, choszczeńskiego, trzebnickiego, nowosolskiego, gorlickiego, żuromińskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, ropczycko-sędziszowskiego, kartuskiego, olsztyńskiego, kaliskiego, międzychodzkiego, ostrzeszowskiego.
Namibiabrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski w odniesieniu do żywego drobiu, ptaków, surowych produktów drobiowych, żywego strusia oraz surowych produktów ze strusia.
Namibiabrak regionalizacji18.01.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.31.2021Uprzejmie informuję, iż Ambasada RP w Pretorii poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) o wprowadzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. przez Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Republiki Namibii zakazu importu i przewozów tranzytowych żywego drobiu, ptaków, surowych produktów drobiowych, żywego strusia oraz surowych produktów ze strusia z 10 krajów europejskich, w tym z Polski, na wskazany rynek. Ww. zakaz nie obejmuje produktów z mięsa drobiowego poddanych obróbce termicznej  wywożonych z Polski na rynek Namibii na podstawie weterynaryjnego zezwolenia na przywóz.
Powodem wprowadzenia zakazu jest wystąpienie na terytorium naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ograniczenia w imporcie obowiązują z mocą wsteczną i dotyczą 21 dni przed datą ogłoszenia zakazu ze względu na okres inkubacji choroby. Służba weterynaryjna Republiki Namibii poinformowała, że wszystkie wcześniej wydane zezwolenia na przywóz i tranzyt zostały anulowane i wycofane ze skutkiem natychmiastowym.
Omanbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu dla żywych ptaków i produktów z nich pochodzących z Polski.

Uwaga: Zakaz nie obejmuje produktów poddanych obróbce termicznej, zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE).
Omanbrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu dla żywych ptaków i produktów z nich pochodzących z Polski.

Uwaga: Zakaz nie obejmuje produktów poddanych obróbce termicznej, zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE).
RPAbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do RPA.

Uwaga: zakaz dotyczy mięsa drobiowego, nie dotyczy produktów poddanych obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa HPAI.
Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do żywego drobiu, żywych ptaków, mięsa i innych produktów z drobiu i ptaków, tj.: żywego drobiu, gołębi i innych ptaków, jaj (z wyjątkiem jaj SPF), świeżego (w tym mrożonego) mięsa drobiowego.

Uwaga: Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał aktualne zezwolenie importowe (veterinary import permit).
RPAbrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do RPA.

Uwaga: zakaz dotyczy mięsa drobiowego, nie dotyczy produktów poddanych obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa HPAI.

Restrykcje dla terytorium całej Polski w odniesieniu do żywego drobiu, żywych ptaków, mięsa i innych produktów z drobiu i ptaków, tj.: żywego drobiu, gołębi i innych ptaków, jaj (z wyjątkiem jaj SPF), świeżego (w tym mrożonego) mięsa drobiowego.

Uwaga: Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał aktualne zezwolenie importowe (veterinary import permit).
Senegalbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski.
Wprowadzenie zakazu importu w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych (zakaz nie dotyczy jednodniowych piskląt przeznaczonych
do celów hodowlanych oraz jaj wylęgowych).
Senegalbrak regionalizacji21.12.2020Pismo Nr GIWue.071.607.2020 SNWładze Senegalu wprowadziły tymczasowy zakaz importu w odniesieniu do mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych na rynek tego kraju. Nałożony zakaz nie dotyczy jednodniowych piskląt przeznaczonych do celów hodowlanych oraz jaj wylęgowych.
Singapurregionalizacja na poziomie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego01.12.2020Pismo Nr GIWue.071.398.2020 (2) SGWładze Singapuru w dniu 28 listopada br. potwierdziły możliwość wysyłek mięsa drobiowego spoza stref objętych restrykcjami. Produkty drobiowe poddane zgodnie z wytycznymi OIE obróbce termicznej powodującej inaktywację wirusa HPAI mogą być eksportowane z całego terytorium Polski.
Ponadto, w związku z panującą obecnie sytuacją epizootyczną Singapur wstrzymał wydawanie zezwoleń na import wszystkich ptaków pozyskanych ze środowiska naturalnego z terytorium Polski. Jednocześnie władze Singapuru wprowadziły tymczasowe ograniczenia w eksporcie ptaków ozdobnych oraz drobiu do Singapuru z obszaru zapowietrzonego i zagrożonego ustanowionego wokół ogniska wysoce zjadliwej w powiecie wolsztyńskim.
Tajwanbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów, żywego drobiu oraz jaj wylęgowych (zakaz nie dotyczy puchu i pierza) do Tajwanu.
Tajwanbrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów, żywego drobiu oraz jaj wylęgowych (zakaz nie dotyczy puchu i pierza) do Tajwanu.
Ukrainaregionalizacja na poziomie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego18-03-2021LinkW związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/460 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 [dot. regionalizacji Ukrainy, spowodowanej wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie tego kraju], od dnia 20.03.2021 r. jest możliwość certyfikacji na rynek UE przesyłek mięsa i produktów drobiowych pochodzących z Ukrainy, z wyłączeniem regionów wskazanych w ww. rozporządzeniu.
Ukrainaregionalizacja na poziomie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego16.12.2020Pismo Nr GIWue.432.20.2020 UA (24)Nawiązując do pisma nr GIWue.432.20.2020 UA (23) z dnia 9 grudnia 2020 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją władz Ukrainy zakaz importu wprowadzony z powodu występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce dotyczy „obszarów dotkniętych wirusem HPAI wyznaczonych przez kompetentny organ Rzeczypospolitej Polskiej”, tj. obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczonych wokół ognisk HPAI na podstawie rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów.

Zakaz obejmuje drób, jaja wylęgowe oraz produkty drobiowe, z wyjątkiem produktów, które zostały poddane obróbce metodą gwarantującą zniszczenie czynnika wywołującego HPAI, określoną w Wymaganiach dotyczących wprowadzenia (wysłania) na terytorium celne Ukrainy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, przyjętych Rozporządzeniern Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dn. 16.11.2018.
Więcej informacji nt. metod obróbki zgodnej z rozporządzeniem 553 można odnaleźć pod  lp. 25 w tabeli Ograniczenia importowe sezonie jesienno-zimowym 2019/2020.
Ukrainaregionalizacja na poziomie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego09.12.2020Pismo GIWue.432.20.2020 UA (23)Zgodnie z komunikatem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów wprowadzony został zakaz importu na terytorium Ukrainy drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w Polsce. Kwestia dotycząca zakresu terytorialnego stref objętych restrykcjami jest obecnie wyjaśniana ze stroną ukraińską. 
Wietnamregionalizacja na poziomie kraju lub strefy wolnej strefy wolnej od zakażenia wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków od momentu wyklucia lub przez co najmniej ostatnich 21 dni09.09.2021BUEiWZ.071.52.2021 (5) VNUzgodniono zapis o regionalizacji HPAI w świadectwie zdrowia na mięso drobiowe do Wietnamu – zmieniony wzór świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego jadalnych produktów eksportowanych do Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Wietnambrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Wietnamu.
Wietnambrak regionalizacji22.12.2020Pismo Nr GIWue.432.1.2020 (24)Brak możliwości poświadczenia wymagań zdrowotnych w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia, w związku z czym eksport z Polski nie może być prowadzony w przypadku mięsa drobiowego i jego produktów do Wietnamu.
ZEAbrak regionalizacji05.09.2023Pismo Nr BUEiWZ.432.46.2023 (3)Zniesieno zakaz importu mięsa drobiowego i jaj z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, potwierdzono przez Ambasadę RP w Abu Zabi w dniu 1 września 2023 r. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska ZEA zgodnie z linkiem: https://www.moccae.gov.ae/en/our-services/approved-slaughterhouses.aspx
ZEAbrak regionalizacji30.01.2023LinkSłużba właściwa ZEA (Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska – MOCCAE) wprowadziła zakaz importu mięsa drobiowego i jego produktów oraz jaj konsumpcyjnych i ich produktów (oprócz poddanych obróbce termicznej) ze wszystkich województw w Polsce. Zakaz nie dotyczy przesyłek, które opuściły teren Polski przed 24 stycznia 2023 roku. Wyżej wymieniony zakaz obowiązuje od 25 stycznia 2023 r.
ZEAbrak regionalizacji28.11.2022LinkW dniu 25 listopada 2022 r. Ministerstwo Zmian Klimatu i Środowiska Zjednoczonych Emiratów Arabskich (MOCCAE) poinformowało Ambasadę RP w Abu Zabi o zniesieniu wszelkich ograniczeń w imporcie mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych z Polski wprowadzonych z powodu występowania w naszym kraju wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI.
ZEAbrak regionalizacji31.01.2022Pismo Nr BUEiWZ.432.29.2022 1W nawiązaniu do pisma BUEiWZ.432.48.2021 (2) z dnia 24 marca 2021 r. uprzejmie informuję, że niezależnie od intensywnych rozmów prowadzonych ze służbą weterynaryjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) dot. renegocjacji świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych oraz jaj i produktów jajecznych, mających na celu umożliwienie eksportu tych asortymentów na ww. rynek, zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Abu Zabi, w dniu 24 stycznia 2022 r. właściwa służba ZEA wprowadziła zakaz importu z całego terytorium Polski mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych oraz nieprzetworzonych termicznie jaj konsumpcyjnych do momentu ustabilizowania się w naszym kraju sytuacji epizootycznej związanej z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Jednocześnie utrzymany został zakaz wwozu z Polski żywych ptaków domowych i dzikich, ptaków ozdobnych, jaj wylęgowych, piskląt jednodniowych oraz ich produktów niepoddanych obróbce termicznej.
Zakazem nie zostało objęte poddane obróbce cieplnej mięso drobiowe i produkty drobiowe.
ZEAbrak regionalizacji14.04.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.113.2021Wprowadzenie restrykcji w związku z wystąpieniem ognisk HPAI u drobiu w Polsce, dla terytorium całej Polski.
– w odniesieniu do nieprzetworzonego mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również nieprzetworzonych jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych oraz żywych, domowych i dzikich ptaków, ptaków ozdobnych, piskląt, jaj wylęgowych oraz podrobów niepoddanych obróbce termicznej.
– zakaz importu nieprzetworzonego mięsa drobiowego i nieprzetworzonych jaj został zniesiony w marcu br., jednakże aby eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mógł być realizowany, zgodnie z wymaganiami tego kraju konieczne jest dołączanie do świadectw dla mięsa drobiowego i jaj odpowiednich załączników, które Główny Inspektorat Weterynarii uzgadnia z właściwą służbą ZEA.
Uwaga: Zakaz importu nie obejmuje mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również produktów jajecznych poddanych obróbce cieplnej.
ZEAbrak regionalizacji09.02.2021Pismo Nr BUEiWZ.432.48.2021Służba weterynaryjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o wprowadzeniu zakazu importu nieprzetworzonego mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również nieprzetworzonych jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych z całego terytorium Polski w związku z potwierdzeniem w naszym kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również  produktów jajecznych poddanych obróbce cieplnej. Ponadto właściwy urząd ZEA poinformował o obowiązującym w dalszym ciągu zakazie importu domowego i dzikiego żywego ptactwa, ptaków ozdobnych, jaj wylęgowych oraz ich produktów nieprzetworzonych termicznie do momentu ustabilizowania się sytuacji epizootycznej w Polsce w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków.   
ZEAbrak regionalizacji21.12.2020Pismo Nr GIWue.432.35.2020 AE (4)W dniu 20 grudnia 2020 r. Ambasada RP w Abu Dhabi przekazała, iż w związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w Polsce, władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich podjęły następujące środki ostrożności:
– wprowadzenie zakazu importu z Polski wszelkich żywych, domowych i dzikich ptaków, ptaków ozdobnych, piskląt, jaj wylęgowych oraz podrobów niepoddanych obróbce termicznej,
– import jaj konsumpcyjnych, mięsa drobiowego i produktów niepoddanych obróbce termicznej regulują świadectwa zdrowia uzgodnione dla przesyłek z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
– zezwolenie na import produktów drobioxwych poddanych obróbce termicznej (produkty mięsne i jajeczne) ze wszystkich województw Polski.

Uwaga: Eksport przetworzonych termicznie produktów drobiowych oraz produktów jajecznych, a także jaj konsumpcyjnych może być kontynuowany ze wszystkich województw. Import mięsa drobiowego i nieprzetworzonych termicznie produktów z mięsa drobiowego jest regulowany zgodnie z zapisami uzgodnionego bilateralnie wzoru świadectwa zdrowia dopuszczającego regionalizacje.
ZEAbrak regionalizacji04.12.2020Pismo Nr GIWue.432.42.2020 AE Służba weterynaryjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadziła zakaz importu domowych i dzikich ptaków żywych, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych pochodzących z Polski w zwviązku z potwierdzeniem w dniu 24 listopada br. 33 przypadku HPAI u drobiu w naszym kraju. Informacje w powyższej sprawie zostały przekazane pismem GIWue.432.35.2020 AE (3) z dnia 30.11.2020 r.
ZEAbrak regionalizacji17.02.2021LinkSłużba weterynaryjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) o wprowadzeniu zakazu importu nieprzetworzonego mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również nieprzetworzonych jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych z całego terytorium Polski w związku z potwierdzeniem w naszym kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również produktów jajecznych poddanych obróbce cieplnej. Ponadto właściwy urząd ZEA poinformował GIW o obowiązującym w dalszym ciągu zakazie importu domowego i dzikiego żywego ptactwa, ptaków ozdobnych, jaj wylęgowych oraz ich produktów nieprzetworzonych termicznie do momentu ustabilizowania się sytuacji epizootycznej w Polsce w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ograniczenia importowe sezonie jesienno-zimowym 2019/2020

Lp.Treść zakazuRegionalizacja
/ Brak regionalizacji
Data publikacjiLink do KomunikatuKraj
66W wyniku starań Ambasady RP w Manili oraz Głównego Lekarza Weterynarii strona filipińska zniosła zakaz eksportu mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie z Polski na ww. rynek, wprowadzony po wykryciu na terytorium RP ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Zarządzenie w sprawie zniesienia zakazu, poprzedzone analizą ryzyka przeprowadzoną w oparciu m.in. o dane dotyczące odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od HPAI przekazane do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, zostało wydane w dniu 27 października 2020 r. i weszło w życie tego samego dnia.
brak regionalizacji29-10-2020LinkFilipiny
65W dniu 8 października 2020 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo władz weterynaryjnych Bośni i Hercegowiny informujące o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).brak regionalizacji09-10-2020LinkBośnia i Hercegowina
64W dniu 22 września 2020 r. strona ukraińska przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję o zniesieniu restrykcji nałożonych na Polskę w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie 2019-2020.brak regionalizacji23-09-2020LinkUkraina
63W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Rijadzie, z dniem 19 sierpnia 2020 r., właściwe służby Królestwa Arabii Saudyjskiej zniosły ograniczenia eksportowe wprowadzone z uwagi na wystąpienie w Polsce ognisk HPAI.
Do Królestwa Arabii Saudyjskiej mogą być ponownie eksportowane następujące produkty:
– Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego;
– Jaja oraz pozyskane z nich przetwory.
brak regionalizacji28-08-2020LinkArabia Saudyjska
62W dniu 26 sierpnia 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o możliwości wznowienia eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z ostatnich powiatów objętych ograniczeniami:
– powiat gliwicki, województwo śląskie;
– powiat sulęciński, województwo lubuskie.
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.
Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu
regionalizacja26-08-2020LinkHongkong
61Pismem z dnia 14 sierpnia 2020 r. służby weterynaryjne Republiki Kuby poinformowały o zniesieniu z dniem 15 sierpnia 2020 r. restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu do Kuby z Polski mięsa drobiowego oraz produktów mięsnych drobiowych.brak regionalizacji17-08-2020LinkKuba
60Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. służba właściwa Republiki Armenii poinformowała o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z Polski do Armenii następujących towarów:
– żywego drobiu (wszystkich gatunków);
– wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
– piór, puchu;
– jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– mączki mięsno-kostnej;
– pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne.
brak regionalizacji06-08-2020LinkArmenia
59W dniu 30 lipca 2020 r. strona japońska poinformowała o zniesieniu zakazu eksportu w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek japoński.
W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Tokio, w dniu 30 lipca 2020 r. właściwa służba Japonii poinformowała o zniesieniu ograniczeń eksportowych wprowadzonych z uwagi na wystąpienie ognisk HPAI w Polsce.
Następujące produkty mogą być eksportowane do Japonii:
– Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 30 lipca 2020 r. i później;
– Jaja zniesione w dniu 30 lipca 2020 r. i później oraz pozyskane z nich produkty.
brak regionalizacji21-07-2020LinkJaponia
58Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi następujących towarów:
– żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
– jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
– nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych.
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z ww. województw następujących towarów:
– dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
– jaj spożywczych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie przypominamy, że właściwe władze Białorusi częściowo zniosły zakaz również dla województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, natomiast zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa śląskiego i lubuskiego nadal obowiązują w całości.
regionalizacja22-07-2020LinkBiałoruś
57W dniu 21 lipca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów:
– powiat kolski, województwo lubelskie;
– powiat wolsztyński, województwo lubelskie;
– powiat koniński, województwo wielkopolskie;
– powiat wrocławski, województwo wielkopolskie;
– powiat ostródzki, województwo zachodniopomorskie;
– powiat raciborski, województwo dolnośląskie;
– powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo warmińsko-mazurskie;
– powiat sieradzki, województwo łódzkie;
– powiat łowicki, województwo łódzkie;
– powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie;
– powiat poddębicki, województwo łódzkie;
– powiat zgierski, województwo łódzkie;
– powiat pabianicki, województwo łódzkie;
– Łódź, województwo łódzkie.
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.
Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.
regionalizacja21-07-2020LinkHongkong
56W dniu 8 lipca 2020 r. służba właściwa Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla ostatniego powiatu objętego ograniczeniami, tj. powiatu sulęcińskiego w województwie lubuskim.
Z ww. powiatu można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja08-07-2020LinkSingapur
55Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, dotyczącą częściowego zniesienia restrykcji importowych dla województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, od dnia 15 czerwca 2020 r. ponownie istnieje możliwość wwozu z w/w województw do Republiki Białorusi następujących towarów:
– żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
– jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza;
– nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
– nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych.
Jednocześnie właściwe władze Białorusi poinformowały o utrzymaniu zakazu wwozu z w/w województw następujących towarów:
– dzikiego, zoologicznego i cyrkowego ptactwa;
– jaj spożywczych;
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
– pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie przypominam, że właściwe władze Białorusi częściowo zniosły zakaz również dla województwa lubelskiego, natomiast zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego nadal obowiązują w całości.
regionalizacja17-06-2020LinkBiałoruś
54W dniu 9 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych powiatów, tj.
– powiatu wrocławskiego w województwie dolnośląskim;
– powiatu łódzkiego w województwie łódzkim.
Z ww. powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja09-06-2020LinkSingapur
53W dniu 3 czerwca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów:
– powiat lubartowski, województwo lubelskie;
– powiat krasnostawski, województwo lubelskie;
– powiat ostrowski, województwo wielkopolskie;
– powiat szamotulski, województwo wielkopolskie;
– powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie;
– powiat legnicki, województwo dolnośląskie;
– powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.
Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.
regionalizacja04-06-2020LinkHongkong
52Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Armenii poinformowała o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dla województwa lubelskiego. Ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Armenii następujących towarów:
– żywego drobiu (wszystkich gatunków);
– wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
– piór, puchu;
– jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– mączki mięsno-kostnej;
– pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne.
Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązuje zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, który służba weterynaryjna Republiki Armenii wprowadziła dla województwa wielkopolskiego.
regionalizacja02-06-2020LinkArmenia
51W dniu 1 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych powiatów, tj.
– powiatu kolskiego i konińskiego w województwie wielkopolskim;
– powiatu gliwickiego w województwie śląskim;
– powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim;
– powiatu sieradzkiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, poddębickiego, zgierskiego w województwie łódzkim;
– powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
Z wyżej wymienionych powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja01-06-2020LinkSingapur
50Władze Republiki Białorusi poinformowały o częściowym zniesieniu ograniczeń importowych wprowadzonych z uwagi na HPAI dla woj. lubelskiego.
Pismem z dnia 26 maja 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa lubelskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Białorusi następujących towarów:
żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych.
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z województwa lubelskiego następujących towarów:
dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
jaj spożywczych;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego.
regionalizacja28-05-2020LinkBiałoruś
49W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Ograniczenia dotyczą następujących towarów:
a) żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych oraz utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
b) piskląt jednodniowych;
c) jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
d) zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
e) świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
f) produktów z mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych;
g) innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
h) niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie ma zastosowania do następujących przesyłek:
a) hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO3 lub większej;
b) produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia – produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
c) produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
d) pióra lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
regionalizacja20-05-2020LinkBośnia i Hercegowina
48W dniu 4 maja 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii podjęła decyzję o zniesieniu ograniczeń eksportowych dla powiatów, w których dokonano ostatecznej dezynfekcji ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w styczniu 2020 r., tj.
– w województwie lubelskim: powiatu lubartowskiego, krasnostawskiego,
– w województwie wielkopolskim: powiatu ostrowskiego, kolskiego,
– w województwie zachodniopomorskim: powiatu myśliborskiego,
– w województwie dolnośląskim: powiatu legnickiego,
– w województwie wielkopolskim: powiatu szamotulskiego, wolsztyńskiego,
– w województwie śląskim: powiatu raciborskiego,
– w województwie warmińsko-mazurskim: powiatu iławskiego.
Z ww. powiatów można eksportować do Singapuru drób, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne. Dodatkowo, zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, możliwe jest wznowienie eksportu z terytoriów, na których nie wystąpiła grypa ptaków, przy spełnieniu zapisów właściwego wzoru świadectwa zdrowia.
W dalszym ciągu obowiązuje zakaz eksportu złowionych ptaków dzikich.
regionalizacja05-05-2020LinkSingapur
47W dniu 23 kwietnia 2020 r. służby weterynaryjne Polski i Singapuru zakończyły renegocjacje wzoru świadectwa zdrowia na mięso drobiowe – mrożone wywożone z Polski do Singapuru. Nowy wzór świadectwa zawiera korzystne dla Polski zapisy dot. możliwości stosowania regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Powyższe oznacza możliwość wznowienia eksportu na rynek singapurski z zatwierdzonych zakładów, spełniających warunki nowego wzoru świadectwa zdrowia. Dodatkowo, w przypadku ponownego wystąpienia grypy ptaków w przyszłości, nie dojdzie do automatycznej blokady eksportu mięsa drobiowego z całego terytorium Polski.
regionalizacja23-04-2020LinkSingapur
46Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Kuwejcie w dniu 8 kwietnia władze Kuwejtu podjęły decyzję o zniesieniu od dnia 30 marca 2020 r. zakazu wprowadzonego w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W związku z powyższym obowiązujący od dnia 26 stycznia 2020 r. zakaz wwozu do Kuwejtu mięsa drobiowego pochodzącego od wszystkich gatunków drobiu oraz produktów pochodnych, w tym jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, przetworzonych termicznie) przestał obowiązywać.
Jednocześnie należy zauważyć, że na terytorium Polski niektóre terytoria administracyjne nadal objęte są restrykcjami w związku z ostatnimi ogniskami HPAI (obszar zapowietrzony i zagrożony), zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (najnowsza zmiana załącznika – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/504 z dnia 6 kwietnia 2020 r.). Powyższe należy mieć na uwadze przy certyfikacji produktów eksportowanych z Polski do Kuwejtu.
brak regionalizacji09-04-2020LinkKuwejt
45W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej wprowadziła od dnia 2 kwietnia 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z w/w województwa następujących towarów:
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej).
Jednocześnie strona rosyjska poinformowała, że wprowadzony w 2016 roku zakaz wwozu do Federacji Rosyjskiej z województwa lubuskiego żywego drobiu, jaj wylęgowych oraz tranzytu żywego drobiu pochodzącego z tego województwa przez terytorium Federacji Rosyjskiej, pozostaje w mocy.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu mięsa drobiowego, gotowych produktów mięsnych, pasz i dodatków paszowych przeznaczonych dla drobiu, do Federacji Rosyjskiej z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych, w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja06-04-2020LinkFederacja Rosyjska
44Białoruska służba weterynaryjna wprowadziła od dnia 3 kwietnia 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubuskiego:
– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem poddanych obróbce termicznej, przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubuskiego zostały anulowane.
Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubuskiego do dnia 2 kwietnia 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, dla mieszanek paszowych przeznaczonych dla cennych gatunków ryb, poddanych obróbce termicznej w procesie produkcji śruty dla mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt.
Jednocześnie przypominam, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego.
Należy również zaznaczyć, że zakaz wwozu pasz pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych) z województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego służba białoruska wprowadziła również w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń.
regionalizacja06-04-2020LinkBiałoruś
43Służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 17 marca 2020 r. wprowadziła od dnia 17 marca 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. śląskiego oraz łódzkiego następujących towarów:
– żywego drobiu i jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu mięsa drobiowego, gotowych produktów mięsnych, pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu do Federacji Rosyjskiej z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie, dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego. lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego.
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych, w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego. małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja23-03-2020Pismo GIWue.432.2.2020 RU (18)Federacja Rosyjska
42W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w miejscowości Dąbrowica, w gminie Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 10 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja12-03-2020LinkHongkong
41W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w mieście Łodzi, władze Hongkongu wprowadziły od dnia 9 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w miasta oraz dodatkowo z powiatu pabianickiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja10-03-2020LinkHongkong
40Strona japońska potwierdziła, że produkty wysoko przetworzone, takie jak sproszkowane jaja, nie podlegają zakazowi eksportu do Japonii. Jednakże należy każdorazowo potwierdzać ze służbami japońskimi w porcie czy dany produkt zostanie zakwalifikowany jako produkt wysoko przetworzony.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ambasady RP w Tokio podmioty pragnące eksportować jaja w proszku powinny kontaktować się za pośrednictwem importera ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w porcie, w którym planowane jest przyjęcie towaru. Uzyskanie w/w potwierdzenia od służby japońskiej będzie równoznaczne z możliwością eksportu danego produktu do Japonii.
brak regionalizacji05-03-2020Pismo GIWue.432.17.2020 923) JPJaponia
39W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja05-03-2020LinkHongkong
38Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 28 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego:
– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.
Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego do dnia 27 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Jednocześnie przypominam, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.
regionalizacja03-03-2020LinkBiałoruś
37W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 2 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja03-03-2020LinkHongkong
36W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim (woj. opolskie), gliwickim (woj. śląskie), sieradzkim (woj. łódzkie), łowickim woj. łódzkie), łódzkim wschodnim (woj. łódzkie) oraz poddębickim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja28-02-2020LinkHongkong
35W związku z potwierdzeniem 18-tego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald, w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim, władze Hongkongu wprowadziły od 12 lutego 202 r. tymczasowy zakaz importu z powiatu ostródzkiego (ze skutkiem natychmiastowym obowiązujący aż do odwołania) mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja13-02-2020LinkHongkong
34W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 7 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. warmińsko-mazurskiego następujących towarów:
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja12-02-2020LinkFederacja Rosyjska
33Służba weterynaryjna Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziła zakaz eksportu mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych z województwa lubelskiego.
Import ww. towarów został tymczasowo wstrzymany , z wyjątkiem produktów jajecznych i mięsnych poddanych obróbce termicznej lub innym obróbkom gwarantującym zniszczenie wirusa grypy ptaków, przy zachowaniu warunków higieny i saudyjskich standardów technicznych.
Ww. zakaz został wprowadzony w nawiązaniu do raportu GLW złożonego do OIE w dniu 2 stycznia 2020 r. ws. wykrycia 1. ogniska HPAI u drobiu w miejscowości Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim w dniu 30 grudnia 2019 r.
regionalizacja11-02-2020Pismo GIWue.432.43.2020 (1) SAArabia Saudyjska
32W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z województw dolnośląskiego i śląskiego:
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej;
– pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz (bez ograniczenia tranzytu) wprowadzony przez służbę weterynaryjną Republiki Kazachstanu obowiązuje już dla woj. lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
regionalizacja10-02-2020LinkKazachstan
31W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim oraz w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 29 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów szamotulskiego oraz iławskiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja07-02-2020LinkHongkong
30Władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów wolsztyńskiego oraz raciborskiego (ze skutkiem natychmiastowym i obowiązujący aż do odwołania) mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.regionalizacja06-02-2020LinkHongkong
29W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. dolnośląskiego następujących towarów:
mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Tym samym strona rosyjska sprostowała informację, zgodnie z którą zakaz wwozu do Federacji Rosyjskiej ww. towarów tj. mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej); będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu] miał być rzekomo rozszerzony również na województwa, w których obecnie nie występuje grypa ptaków. Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego. Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia. Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy z całego terytorium Polski.
regionalizacja06-02-2020LinkFederacja Rosyjska
28Zakaz eksportu wprowadzony ze względu na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dotyczy nie tylko mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, ale również żywego drobiu i jaj wylęgowych.  
Wymagania dotyczące eksportu puchu i pierza pochodzącego od drobiu z Polski Link

Wymagania dotyczące gotowej karmy dla zwierząt domowych  (tj. paszy dla ryb)  zawierającej materiały pochodzenia zwierzęcego tj. przetworzone mięso drobiowe Link

brak regionalizacji06-02-2020Pismo GIWue.432.19.2020 (8) TWTajwan
27Dnia 5 lutego br. Ambasada RP w Kuwejcie uściśliła, iż w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk HPAI u drobiu, służba weterynaryjna Kuwejtu wprowadziła zakaz eksportu z naszefo kraju.
Wprowadzony zakaz obejmuje: mięso drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone, poddane obróbce cieplnej) i produkty drobiowe oraz jaja spożywcze/ produkty jajeczne, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce cieplnej w temperaturze 70 °C w Rzeczypospolitej Polskiej. Ww. zakaz obowiązuje od dnia 26 stycznia 2020 r.
brak regionalizacji06-02-2020Pismo GIWue.432.42.2020 KW (2)Kuwejt
26Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego:
– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.
Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 4 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
Przypominamy, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.
regionalizacja05-02-2020LinkBiałoruś
25Decyzją władz Ukrainy nr 110 z dnia 3 stycznia 2020 r. restrykcje importowe wprowadzone z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce dotyczą stref dotkniętych wirusem, wyznaczonych zgodnie z kompetentnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakazem objęte zostały następujące towary: drób, jaja wylęgowe, produkty drobiowe, z wyjątkiem produktów, które zostały poddane obróbce metodą gwarantującą zniszczenie czynnika wywołującego wymienioną chorobę.
Nowe wymagania importowe określono w Wymaganiach dotyczących wprowadzenia (wysłania) na terytorium celne Ukrainy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego oraz produktów pochodnych, przyjętych Rozporządzeniem Ministra polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dnia 16.11.2018r., które weszło w życie na Ukrainie 24 listopada 2019 r.
Zakaz nie dotyczy karm dla zwierząt domowych, zawierających surowiec drobiowy, jak również materiałów paszowych pochodzących z drobiu (PAP drobiowy, hydrolizaty białkowe z drobiu, produkty z krwi drobiwej, tłuszcz drobiowy, produkty
z jaj
i in.), które zostały poddane obróbce termicznej określonej w ukraińskim rozporządzeniu 553. Wymagania w tym zakresie są zbliżone do unijnych, dotyczących produktów pochodzenia zwierzecego.
W odniesieniu do jadalnych produktów drobiowych, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit wymagana jest jedna
z poniższych metod obróbki dla świeżego mięsa, z którego zostały wyprodukowane:
obróbka kategorii „A” – obróbka, która zapewnia brak oznak świeżego mięsa na przekroju produktu końcowego – ma zastosowanie w przypadku mięsa pochodzącego z kraju/terytorium wolnego od grypy ptaków i choroby ND;
obróbka kategorii „B” – obróbka w hermetycznie zamknietych opakowaniach, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika F0
o wartości równej lub większej niż 3;
obróbka kategorii „C” – obróbka, w której minimalna temperatura w najgrubszym miejscu mięsa lub żołądka, pęcherza
i jelit powinna osiągnąć 80 °C;
obróbka kategorii „D” – obróbka, w której minimalna temperatura w najgrubszym miejscu mięsa lub żołądka, pęcherza
i jelit musi osiągnąć 70 °C; albo w przypadku surowej surowej szynki – naturalna fermentacja powinna występować przez co najmniej 9 miesięcy i powinna osiągnąć: wartość Aw – nie więcej niż 0,93; pH – nie więcej niż 6.
Powyższe metody obróbki różnią się od obróbek wskazanych w artykule 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, a w rozporządzeniu nr 553 nie został podany czas obróbki, w jakim temperatura powinna zostac zastosowana.
regionalizacja05-02-2020LinkUkraina
24W nawiązaniu do informacji dotyczącej zakazu eksportu mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych wprowadzonego przez służbę weterynaryjną Kuby z uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków, informujemy, że w dniu 3 lutego 2020 r. Ambasada RP w Hawanie potwierdziła, że służby Kuby przyjmą przesyłki mięsa
i produktów mięsnych drobiowych wyprodukowane do dnia 8 grudnia 2019 r. i pochodzące z zakładów z całej Polski posiadających uprawniania do eksportu na rynek kubański.
brak regionalizacji05-02-2020LinkKuba
23W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. wprowadziła od dnia 28 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, następujących towarów:
– żywego drobiu i jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;
– tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie.
Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem
i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia.
Z powyższego wynika, że strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz pasz również na te województwa, które z powodu wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych.
Jednocześnie uprzejmie przypominam, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy.
Do dnia 4 lutego 2020 roku strona rosyjska zezwoliła na wwóz produkcji drobiowej z Polski z towarzyszeniem świadectw zdrowia, wydanych bez wprowadzenia stosownego zapisu.
regionalizacja05-02-2020LinkFederacja Rosyjska
22W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 27 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu z woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego na terytorium Republiki Kazachstanu następujących towarów:
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej
i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
regionalizacja04-02-2020LinkKazachstan
21Zgodnie z informacją z Ambasady RP w Tokio otrzymaną w dniu 31 stycznia 2020 r. Japonia dopuści import z Polski mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, których pakowanie zostało zakończone do dnia 8 grudnia 2019 r. włącznie jeśli zakład produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany znajdują się dalej niż 50 km od ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W przypadku gdy zakład produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany znajdują się w promieniu do 50 km od ogniska należy przestrzegać zapisów w „Świadectwie pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii”, zgodnie z którymi Polska musi być wolna od grypy ptaków przez co najmniej 90 dni przed wysyłką mięsa drobiowego.
brak regionalizacji31-01-2020LinkJaponia
20Zakaz eksportu wszystkich gatunków drobiu oraz jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, przetworzonych termicznie), z wyjątkiem produktów poddanych obróbce cieplnej w temperaturze 70 °C. Zakaz obowiązuje od 29.01.2020 roku.brak regionalizacji30-01-2020Pismo GIWue.432.42.2020 KWKuwejt
19Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i  Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 24.01.2020 r. czasowych ograniczeń na wwóz do Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego następujących towarów:  
– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi
z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.
Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały
z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego do 23.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są
w trybie zwykłym.
Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z  komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
regionalizacja28-01-2020LinkBiałoruś
18Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ambasadę RP w Hawanie w dniu 24 stycznia 2020 r., służba weterynaryjna Kuby wprowadziła zakaz wwozu mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych z całego terytorium Polski, obowiązujący od dnia 2 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie ww. zakazu eksportu wynika z uwarunkowań prawnych Kuby, zgodnie z którymi konieczne jest wprowadzenie zakazu importu w przypadku wykrycia ognisk choroby zakaźnej na terytorium państwa eksportującego na terytorium Kuby, niezależnie od zapisów w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia.
brak regionalizacji27-01-2020LinkKuba
17W dniu 27 stycznia 2020 r. za pośrednictwem notyfikacji WTO GIW został poinformowany o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Filipin zakazu eksportu ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z  nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego i piskląt jednodniowych z całego terytorium Polski.  
Procedury importowe w odniesieniu do ww. produktów zostały wstrzymane ze skutkiem natychmiastowym. Przesyłki zawierające ww. towary, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce termicznej, zostaną zatrzymane i skonfiskowane przez filipińską służbę w portach wejścia na rynek Filipin.
Mrożone mięso drobiowe z datą uboju/przetwarzania 21 dni przed wybuchem ognisk HPAI zostanie wpuszczone na rynek Filipin, zgodnie z wymogami kwarantanny. Import produktów mięsnych drobiowych jest objęty zasadami ujętymi w artykułach 10.4.19, 10.4.20, 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
Ww. zakaz został wprowadzony w związku z wykryciem 1. ogniska HPAI u drobiu w miejscowości Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim w  dniu 30 grudnia 2019 r.
brak regionalizacji27-01-2020LinkFilipiny
16W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w  stadzie drobiu w powiecie legnickim
w województwie dolnośląskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 23 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu
z powiatu legnickiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja27-01-2020LinkHongkong
15W dniu 7 stycznia 2020 r. polska placówka dyplomatyczna w Japonii poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę japońską zakazu eksportu polskiego drobiu z całego terytorium Polski w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terytorium Polski.

W dniu 22 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Japonii potwierdziła, że zakaz eksportu został wprowadzony od dnia 3 stycznia 2020 r. i dotyczy eksportu z Polski do Japonii mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego. Zakaz nie dotyczy puchu i pierza.  
Dodatkowo, zgodnie z informacją z placówki dyplomatycznej Japonia dopuści import z Polski mięsa drobiowego i produktów
z mięsa drobiowego, których pakowanie zostało zakończone do dnia 8 grudnia 2019 r. włącznie.
brak regionalizacja24-01-2020LinkJaponia
14Ograniczenia w eksporcie na rynek Kuby z uwagi na występowanie HPAI Za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Hawanie, Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał informację, że służba weterynaryjna Kuby uznaje regionalizację na poziomie województw przy eksporcie mięsa drobiowego i  produktów z mięsa drobiowego z Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego wzoru świadectwa zdrowia, obwiązuje zakaz eksportu mięsa drobiowego i  produktów z mięsa drobiowego pozyskanego z drobiu pochodzącego z województw, które nie są wolne od HPAI.
regionalizacja21-01-2020LinkKuba
13Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu drobiu i  produktów drobiowych z powiatów myśliborskiego oraz kolskiego.

W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 16 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów myśliborskiego (w województwie zachodniopomorskim) oraz z powiatu kolskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja16-01-2020LinkHongkong
12W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 6 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 5 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu z woj. lubelskiego na terytorium Republiki Kazachstanu następujących towarów:  
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej
i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
regionalizacja14-01-2020LinkKazachstan
11Zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówkę dyplomatyczną, Tajwan z dniem 3 stycznia 2020 r. nie dopuszcza importu drobiu oraz produktów drobiowych pochodnych (w tym jaj). Zakaz ten nie dotyczy puchu i  pierza.  
Zgodnie z przekazaną informacją „zwierzęta oraz produkty zwierzęce” zapakowane i wysłane do Tajwanu przed dniem 3 stycznia 2020 r. (ale nie w  dniu 3 stycznia 2020 r.) nie podlegają ww. restrykcjom. Główny Lekarz Weterynarii jest
w trakcie ustalania jakich konkretnie produktów dotyczy zakaz.
brak regionalizacji13-01-2020LinkTajwan
10Wprowadzenie przez Japonię tymczasowego zakazu importu mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego
z Polski.  
W dniu 7 stycznia 2020 r. polska placówka dyplomatyczna w Japonii poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę japońską zakazu eksportu polskiego drobiu z całego terytorium Polski w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terytorium Polski. Aktualnie GIW wyjaśnia z placówką dyplomatyczną zakres obowiązywania zakazu.
brak regionalizacji13-01-2020LinkJaponia
9W dniu 9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) tymczasowego zakazu eksportu w związku z wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu
w województwie lubelskim w dniu 2 stycznia 2020 r.  
Wprowadzone środki bezpieczeństwa zawierają:
– tymczasowy zakaz eksportu domowych i dzikich żywych ptaków oraz nieprzetworzonych termicznie produktów ubocznych pochodzących z ww. ptaków, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z Polski;
– regulowanie importu mięsa drobiowego i nieprzetworzonych termicznie produktów z mięsa drobiowego zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego Świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich towarzyszącego przesyłkom;
– kontynuację eksportu jaj konsumpcyjnych zgodnie z bilateralnie uzgodnionym Świadectwem zdrowia dla jaj konsumpcyjnych
i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ze wszystkich województw;
– kontynuację eksportu przetworzonych termicznie produktów drobiowych (przetworzonego termicznie mięsa oraz produktów jajecznych) ze wszystkich województw.
brak regionalizacji13-01-2020LinkZEA
8W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Armenii wprowadziła od dnia 10 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z woj. lubelskiego oraz wielkopolskiego na terytorium Republiki Armenii następujących towarów:  
– żywego drobiu (wszystkich gatunków);
– wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
– piór, puchu;
– jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– mączki mięsno-kostnej;
– pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne;
– polimerowych i kartonowych pudełek, podkładek.
regionalizacja10-01-2020LinkArmenia
7W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 8 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów krasnostawskiego
(w województwie lubelskim) oraz  z powiatu ostrowskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego
(tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja09-01-2020LinkHongkong
6W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim władze Korei wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski drobiu, mięsa drobiowego oraz jaj konsumpcyjnych. Ponadto, służby właściwe Korei zawiesiły procedurę rejestracji polski zakładów produkujących mięso drobiowe.
brak regionalizacji08-01-2020LinkKorea
5W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Singapuru wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski żywego drobiu (w tym ptaków ozdobnych), mięsa drobiowego, produktów pozyskanych z drobiu i ptaków oraz jaj.
brak regionalizacji08-01-2020LinkSingapur
4Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i  Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego:  
– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).
Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi
z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.
Towary objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej do 03.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są przez służbę białoruską w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z  komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
regionalizacja07-01-2020LinkBiałoruś
3Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej służby weterynaryjnej Ukrainy wprowadzony został zakaz importu drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w  Polsce.regionalizacja07-01-2020LinkUkraina
2Pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna RPA poinformowała GIW o  wprowadzeniu zakazu eksportu związanego z wystąpieniem w  Polsce ogniska HPAI u drobiu.  
Następujące towary pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem importu na rynek RPA:
– żywy drób, gołębie i inne ptaki;
– jaja (z wyłączeniem SPF);
– świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.
Poinformowano ponadto, iż nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia importowe (veterinary import permits)
dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia zostaną anulowane, a  importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń.
Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał ważne zezwolenie.
brak regionalizacji07-01-2020LinkRPA
1W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Hongkongu wprowadziły tymczasowy zakaz importu mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim.
regionalizacja03-01-2020LinkHongkong
Pozostałe
Aktualności
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
16 stycznia 2024

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Ograniczenia importowe
12 lutego 2024

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU I JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH ALIMENTARIA”
18 stycznia 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
2 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ZADANIA: ,,PROMOCJA POLSKIEGO D...

Czytaj
18 grudnia 2023

ZAPROSZENIE do składania ofert na wybór agencji ewaluacyjnej dla uni...

Czytaj
20 października 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „EURSPO: Program promocyjny produk...

Czytaj
29 września 2023

Komunikat KRD-IG w sprawie działalności ekstremistycznych grup zagra...

Czytaj
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza organizatorem tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego AVEC
11 września 2023

Krajowa Rada Drobiarstwa – Iz...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
30 sierpnia 2023

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: