KRD IG
19 stycznia 2019

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza inicjatorem działań mających zmniejszyć zużycie antybiotyków u drobiu

Opracowana przez ekspertów KRD-IG i przyjęta przez Zarząd Izby deklaracja, obejmuje zalecane działania w celu ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, przede wszystkim skupiając się na zdrowotności ptaków tak, by stosowanie antybiotyków nie było konieczne. Szczegółowe założenia dokumentu zawierają między innymi skuteczną selekcję piskląt przeznaczonych dla hodowcy; podawanie naturalnych produktów wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe; stosowanie odpowiednio długiej przerwy sanitarnej pomiędzy wstawieniami, pozwalającej na wykonanie niezbędnych zabiegów mycia i dezynfekcji oraz odpowiedniego przygotowania obiektu do nowego wstawienia, a także do czasu wprowadzenia elektronicznego centralnego systemu monitorowania zużycia antybiotyków, samodzielne prowadzenie indywidualnego rejestru zużycia tychże środków przez hodowców.

Cieszymy się, że w tak krótkim czasie naszym ekspertom udało się wypracować tekst deklaracji. To niezwykle ważna inicjatywa, pokazująca, że jeden z ważnych problemów współczesnej hodowli zwierząt, leży mocno na sercu polskiej branży drobiarskiej. Chcę podziękować Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego za przyłączenie się do deklaracji i ponawiam apel do pozostałych związków branżowych o poparcie tak istotnego programu, bo tylko wspólne działania mogą przynieść efekt w postaci wyraźnej redukcji stosowania antybiotyków u drobiu.

W tym tygodniu przekazaliśmy tekst deklaracji Głównemu Lekarzowi Weterynarii i mamy nadzieję, że kolejne działania będziemy prowadzili wspólnie z ekspertami z GIW – mówi Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński. Redukcja stosowania antybiotyków u drobiu to nie jedyne działania jakie zamierza podjąć KRD-IG. Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Izby podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej ds. Salmonelli, mającej za zadanie opracowanie komplementarnego do istniejących przepisów dokumentu, którego wdrożenie ma ograniczyć występowanie pałeczek Salmonella w produktach drobiowych.

Postulaty Deklaracji polskiej branży drobiarskiej w zakresie racjonalnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w hodowli i chowie drobiu:

A. Zalecane działania w celu ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych:

1.Działania podejmowane przez hodowców i producentów drobiu:
– przestrzeganie zasad dobrej praktyki w hodowli i chowie drobiu
– stosowanie (zgodnie z zaleceniami) żywieniowych dodatków przeciwbakteryjnych
– przestrzeganie zasad bioasekuracji na każdym etapie hodowli i chowu drobiu
– wprowadzenie i konsekwentne stosowanie programów immunoprofilaktyki swoistej
– stosowanie „zasiedlania” przewodu pokarmowego mikroflorą jelitową zdrowych ptaków

2. Działania podejmowane przez lekarzy weterynarii patologów drobiu:

– rygorystyczne przestrzeganie zasad racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych
– wprowadzenie oceny wrażliwości bakterii jako warunku podstawowego antybiotykoterapii
– opracowanie programów immunoprofilaktyki swoistej indywidualnie dla każdego gospodarstwa
– stosowanie zasiedlania przewodu pokarmowego korzystną mikroflorą
– stosowanie krytycznych dla ludzi środków przeciwdrobnoustrojowych według klasyfikacji WHO-oraz UE, jedynie po wykonaniu antybiogramu i w sytuacji, gdy żaden inny środek w leczeniu stada nie jest skuteczny.

B. Zalecane działania ograniczające potencjalne przyczyny konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych:

1. Na etapie stad reprodukcyjnych i wylęgarni

– podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie wrodzonej odporności i zdrowotności piskląt jednodniowych;
– ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermie reprodukcyjnej i w wylęgarni ;
– prowadzenie procesu technologicznego celem ograniczenia do minimum wad okołolęgowych;
– skuteczna selekcja piskląt przeznaczonych dla hodowcy przed wysyłką na fermę;

2. Na etapie chowu drobiu
– ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermie
– stosowanie w pierwszych godzinach życia piskląt preparatów mających na celu zasiedlenie przewodu pokarmowego pisklęcia mikroflorą jelitową zdrowych ptaków
– właściwa zoohigiena tj. dobre warunki środowiskowe ze szczególnym naciskiem na właściwą wentylację, ściółkę, gęstość obsady, jakość wody etc.
– bezpieczne i zbilansowane żywienie dostosowane do poszczególnych gatunków i grup wiekowych oraz produkcyjnych drobiu
– stosowanie probiotyków m. in. w okresie narażenia na działanie czynnika stresogennego, po koniecznej antybiotykoterapii, podczas zmiany paszy, po szczepieniach, selekcji itp.
– stosowanie naturalnych produktów, które wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe
– stosowanie dopuszczonych dodatków i/lub materiałów paszowych wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe
– zastosowanie przerwy sanitarnej pomiędzy wstawieniami, pozwalającej na wykonanie niezbędnych zabiegów mycia i dezynfekcji oraz odpowiedniego przygotowania obiektu do nowego wstawienia

C. Opracowanie systemu monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwach utrzymujących drób.

1. Wprowadzenie w każdym gospodarstwie systemu wyliczania realnego zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w każdym cyklu produkcyjnym, osobno w odniesieniu do każdego budynku, w którym utrzymywany jest drób.

2. Do czasu wprowadzenia elektronicznego centralnego systemu monitorowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych, każdy hodowca i producent drobiu prowadzi samodzielnie indywidualny rejestr zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych , ewentualnie korzystając w tym zakresie z rozwiązań oferowanych w ramach integracji lub kontraktacji organizowanej przez podmioty skupujące żywiec drobiowy lub jaja.

3. Bazując na posiadanych danych dotyczących zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w gospodarstwie, lekarz weterynarii sprawujący nadzór weterynaryjny nad fermą opracowuje wymierne cele obniżenia ilości stosowanych środków przeciwdrobnoustrojowych.

4. Celem jest uzyskanie zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w wysokości 50 mg/PCU lub niższej w odniesieniu do każdego cyklu produkcyjnego.

Pozostałe
Aktualności
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
16 stycznia 2024

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
15 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „KAMPANIA PROM...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU ORAZ JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH SIAL”
13 maja 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU ORAZ JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH SIAL”
24 kwietnia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJE...

Czytaj
29 marca 2024

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Składki do międzynarodow...

Czytaj
25 marca 2024

OŚWIADCZENIE Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej i Związku &...

Czytaj
15 marca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „SKŁADKI DO M...

Czytaj
Ograniczenia importowe
7 marca 2024

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU I JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH ALIMENTARIA”
18 stycznia 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: