KRD IG
8 sierpnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „OCHRONA WIZERUNKU POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO NA RYNKU KRAJOWYM” WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ NIEZALEŻNY PODMIOT BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (ZADANIA)

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)

Termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00
Treść Zaproszenia  —> pobierz.pdf
Załączniki (1-7) do Zapytania ofertowego —> pobierz.pdf
Załączniki (1-7) do Zapytania ofertowego w formie edytowalnej —> pobierz.doc
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego w  formacie .xls  —> pobierz.xls


17 sierpnia 2023 r.
Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt.: „OCHRONA WIZERUNKU POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO NA RYNKU KRAJOWYM” WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ NIEZALEŻNY PODMIOT BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (ZADANIA)

PYTANIE 1 OFERENTA   z dnia 16 sierpnia 2023 r. „Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Twitter i LinkedIn, w tym: stała, atrakcyjna i zróżnicowania komunikacja na przedmiotowych portalach, skierowana do grup docelowych, w tym ekspertów branży drobiarskiej i decydentów. Szacowane dotarcie – zasięg między 2 mln – 5 mln.” Podane dotarcie ma dotyczyć łącznie wszystkich publikacji zamieszczonych przez agencję czy być zasięgiem każdej publikacji?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Szacowane dotarcie na poziomie 2-5 mln dotyczy, w ramach tego działania, wszystkich zamieszczonych przez agencję publikacji w trakcie trwania projektu/zadania.  
PYTANIE 2 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r. Monitoring mediów oraz social media ze szczególnym uwzględnieniem przekazów naruszających dobre imię polskiej branży drobiarskiej. Ile haseł i jakie hasła miałyby być monitorowane?
  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Ilość oraz to jakie hasła powinny być monitorowane zostaną doprecyzowane na etapie podpisania umowy z wyłonionym w ramach Konkurencyjnej procedury wyboru Wykonawcą projektu/zadania.  Nie mniej jednak hasła dotyczyć będą branży drobiarskiej.  
PYTANIE 3 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r.   W kosztorysie zawarta jest pozycja „badania naukowe i prace rozwojowe” – czego dotyczyć mają przeprowadzane badania naukowe? Jaki ma być ich zakres? Czy mają być przeprowadzane przez niezależną naukową jednostkę badawczą?  
  ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wskazane, w załączniku nr 5. Do Zapytania ofertowego, poszczególne pozycje określone w kolumnie 2 (KATEGORIA KOSZTÓW) dotyczą katalogu kosztów kwalifikowanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2244. Proszę zwrócić uwagę, że nie przy każdej pozycji kategorii kosztów kwalifikowanych wskazana jest ilość i cena jednostkowa. Oznacza to, że w ramach projektu/zadania, którego dotyczy Zapytanie ofertowe, musza być zrealizowane te działania, do których przypisana jest szczegółowa kalkulacja kosztów, czyli: ilość, cena jednostkowa, łącznie (kolumna 3) – Szczegółowy wykaz kosztów. Wobec powyższego pytania, w ramach Szczegółowego wykazu kosztów – pozycja „Badania naukowe i prace rozwojowe” nie dotyczy projektu/zadania „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego”. Natomiast działaniem, które musi być zrealizowane jest przeprowadzenie badania efektywności projektu wykonane przez niezależny podmiot (9.1. Badanie efektywności zadania wykonane przez niezależny podmiot).
PYTANIE 4 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r. Czy podane przez Państwa konkretne budżety na poszczególne działania np. monitoring mediów, prowadzenie Twittera i LinkedIna, budowę stoiska i produkcję materiałów uwzględniają wynagrodzenie agencji za przygotowywanie tych treści, projekt materiałów graficznych i tekstowych?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wynagrodzenie agencji (wykonawcy) powinno być wliczone w całkowity budżet wskazany w zapytaniu ofertowym tj.: 952 381,00 PLN brutto, co zostało wskazane na str. 6. zadania ofertowego (nad tabelą budżetową).
PYTANIE 5 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r.   W której pozycji kosztorysu powinno zostać zabudżetowane wynagrodzenie agencji za 12 miesięcy współpracy m.in. za: nadzór nad projektem, kontakt z podwykonawcami, relacje z mediami, redagowanie i dystrybucję materiałów prasowych itd.)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. j.w.  
PYTANIE 6 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r. Czy wyniki tego badania będą miały wpływ na wypłatę wynagrodzenia agencji (np. jeśli w badaniu wyjdzie, że po podjętych przez Agencję działaniach nie zmieniła się/nie poprawiła świadomość dot. drobiu)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wyniki badania efektywności projektu przeprowadzone przez niezależny podmiot badawczy nie mają wpływu na wypłatę wynagrodzenia dla Agencji (wykonawcy zadania/projektu), które jak wskazano w zapytaniu i w odpowiedzi na pyt. 4 i 5. powinno być wliczone w całkowity budżet wskazany w zapytaniu ofertowym.
PYTANIE 7 OFERENTA z dnia 16 sierpnia 2023 r. Stoiska wystawiennicze – w jaki sposób mają być wyceniane? Czy należy podać cenę za 1 mkw stoiska czy wyceniać standardowe stoiska (np. z systemu oktanorma) o przykładowej powierzchni 3×3 m? Prośba o doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. Pozycja „przygotowanie stoisk i materiałów informacyjno-promocyjnych” (kolumna 2) to kategoria kosztów w ramach wykazu kosztów kwalifikowanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia   https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2244 Naszym działaniem w ramach tej kategorii kosztów jest punkt 3.1. Przygotowanie i produkcja materiałów koniecznych do realizacji zadań w kwocie 10 800,00 PLN brutto.
Pozostałe
Aktualności
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
16 stycznia 2024

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Ograniczenia importowe
12 lutego 2024

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU I JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH ALIMENTARIA”
18 stycznia 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
2 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ZADANIA: ,,PROMOCJA POLSKIEGO D...

Czytaj
18 grudnia 2023

ZAPROSZENIE do składania ofert na wybór agencji ewaluacyjnej dla uni...

Czytaj
20 października 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „EURSPO: Program promocyjny produk...

Czytaj
29 września 2023

Komunikat KRD-IG w sprawie działalności ekstremistycznych grup zagra...

Czytaj
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza organizatorem tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego AVEC
11 września 2023

Krajowa Rada Drobiarstwa – Iz...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
30 sierpnia 2023

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: