KRD IG
30 kwietnia 2021

Spotkanie prasowe KRD-IG pt. „Stan i perspektywy polskiego sektora drobiarskiego w 2021 roku”

Czytaj Więcej

Aktualności

03.08.2021

Ograniczenia importowe

Czytaj Więcej
14.07.2021

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj Więcej
30.07.2021

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj Więcej
16.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj Więcej

Pamiętaj

Mięso drobiowe jest najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie

Polska jest numerem 1. wśród producentów mięsa drobiowego w UE

Polska jest 2. eksporterem mięsa drobiowego z UE

Ok. 18% unijnej produkcji mięsa i podrobów drobiowych należało do Polski

Ponad 50% wyprodukowanego w Polsce mięsa drobiowego trafiło na eksport

Ok. 49% wartości eksportu produktów mięsnych z Polski stanowił eksport mięsa drobiowego.

1,56 mln ton wyniósł wolumen eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski

Blisko 3 mld euro to wartość eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski

73% wolumenu eksportu mięsa drobiowego trafiło na rynek unijny

CZTERY FILARY ROZWOJU
POLSKIEGO DROBIARSTWA

I Filar

BEZPIECZEŃSTWO
BIAŁKOWE

Bezpieczeństwo białkowe to kluczowe zagadnienie dla polskiego drobiarstwa. W obliczu zagrożenia wprowadzenia zakazu importu soi GMO, będącej obecnie głównym źródłem białka w paszy, szukanie alternatywnych rozwiązań, które umniejszyłyby dodatkowo znaczenie importu komponentów pasz, jest jednym z naszych priorytetów.

II Filar

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Polityka zrównoważonego rozwoju to podstawowy cel branży drobiarskiej w Unii Europejskiej. Zachowanie oraz propagowanie standardów kontroli produkcji, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska sprawia, że drób z Polski utrzymuje niezwykle wysoką jakość. Dzięki nim tworzymy bezpieczne i atrakcyjne dla konsumentów produkty.

III Filar

WIZERUNEK
I PROMOCJA

Podaż w branży drobiarskiej bywa nierzadko większa od popytu, a jego spontaniczny wzrost jest mało prawdopodobny. By rozszerzać rynek zbytu potrzeba wspólnej strategii promowania drobiu jako żywności i ochrony wizerunku całej branży. Musimy przekonywać krajowych i zagranicznych konsumentów do zwiększenia spożycia drobiu.

IV Filar

GLOBALIZACJA
RYNKU

Bezpieczeństwo białkowe to kluczowe zagadnienie dla polskiego drobiarstwa. W obliczu zagrożenia wprowadzenia zakazu importu soi GMO, będącej obecnie głównym źródłem białka w paszy, szukanie alternatywnych rozwiązań, które umniejszyłyby dodatkowo znaczenie importu komponentów pasz, jest jednym z naszych priorytetów.

Nasze projekty

Promocja polskiego drobiu i jego przetworów na targach ANUGA 2019

Obecność branży drobiarskiej pod wspólnym brandem „Polish Poultry” na największych na świecie targach ANUGA w Kolonii, na stoisku stanowiącym powierzchnię wystawienniczo-targową dla dwudziestu jeden wystawców branży to działanie potrzebne i przynoszące wymierne korzyści biznesowe.

WSPARCIE EKSPANSJI POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO NA RYNKU CHIN I JAPONII

Przedmiotem projektu była organizacja wydarzeń umożliwiających rozwój eksportu na rynkach Azji określonych przez polskich producentów drobiu jako priorytetowe (na podstawie ankiety definiującej  rynki cieszące się największym zainteresowaniem producentów): Chin i Japonii.

EUROPEJSKI DRÓB: TO JEST NASZ DRÓB!

Czas trwania kampanii: styczeń 2020 – grudzień 2021

W ramach współpracy między 5 członkami europejskiej organizacji reprezentującej sektor drobiarski AVEC, rozpoczęły się prace nad projektem ochrony wizerunku europejskiego drobiu.

„Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości”

Czas trwania kampanii: maj 2019 – kwiecień 2021

Przedmiotem programu promocyjnego jest mięso indycze produkowane w Europie. Działania promocyjne realizowane są na 3 rynkach docelowych tj. Polska, Niemcy, Czechy. Program ma na celu przedstawienie wartości odżywczych oraz jakości mięsa indyczego produkowanego w Europie, które wynikają z rygorystycznych zasad i procedur UE oraz przepisów wewnętrznych państw członkowskich.

DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM NA RYNKACH CHIN, HONGKONGU I JAPONII

Przedmiotem działalności promocyjnej będzie mięso drobiowe z Unii Europejskiej. Głównym celem kampanii jest zwiększenie eksportu europejskiego drobiu na rynki docelowe: Chiny, Hongkong i Japonia. Dodatkowo, pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania będą promowane jako produkt wpierający na rynku japońskim.

  
  

Członkowie
Krd-ig

Podaż w branży drobiarskiej bywa nierzadko większa od popytu, a jego spontaniczny wzrost jest mało prawdopodobny. By rozszerzać rynek zbytu potrzeba wspólnej strategii promowania drobiu jako żywności i ochrony wizerunku całej branży. Musimy przekonywać krajowych i zagranicznych konsumentów do zwiększenia spożycia drobiu.

   
   

Partnerzy

KRD-IG działa jako organizacja występująca w imieniu rodzimej branży drobiarskiej w Europie i na świecie. Misję tę wypełnia jako członek i partner licznych organizacji międzynarodowych.

Wyszukiwarka: