KRD IG

Globalizacja rynku

Polska jest obecnie największym producentem drobiu w UE. Należy także do czołówki eksporterów. Musimy wspólnie szukać nowych rynków zbytu i globalnie promować wysokie europejskie standardy produkcji. Właśnie one są podstawą przewagi konkurencyjnej polskiego drobiu na świecie. Polski drób jest już ceniony  w Azji i Afryce.

Światowy rynek mięsa drobiowego zdominowany jest przez relatywnie niewielką grupę krajów. Do czołowych światowych producentów należą Stany Zjednoczone, Brazylia oraz kraje Unii Europejskiej, w której najważniejszym producentem jest Polska. W skali świata obserwuje się nadwyżkę podaży nad popytem, która w dłuższym okresie prowadzi do osłabienia pozycji najsłabszych graczy. Sytuacja ta oznacza, że poza wykształceniem i utrwaleniem w świadomości nabywców długookresowych przewag konkurencyjnych polskiego drobiu, konieczna jest agresywna promocja eksportu i jednoczesna ochrona własnego rynku

Przejawem globalizacji rynku jest szereg umów o liberalizacji handlu podpisywanych z krajami trzecimi. KRD-IG jest świadoma tego, że globalizacja handlu drobiem jest procesem nieuniknionym i służącym zdrowej konkurencji na rynku światowym. Jednakże niektóre z negocjowanych traktatów nie uwzględniają faktu, iż unijna produkcja zwierzęca obwarowana jest znacznie bardziej restrykcyjnymi przepisami niż w przypadku światowych potentatów branży drobiowej: Stany Zjednoczone (TTiP) czy Brazylia (MERCOSUR). W wyniku tego unijni, w tym polscy producenci ,tracą konkurencyjność cenową.  Dlatego kluczowe jest zachowanie także w przypadku importu wypracowywanych przez lata standardów unijnych dotyczących mięsa drobiowego, które gwarantują konsumentom odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. Niezbędny wymóg stanowi przekonanie światowych potentatów co do konieczności dostosowania produkcji eksportowej do obowiązkowych standardów prawnych w UE, których domaga się i oczekuje społeczeństwo. W przeciwnym razie otwarcie granic UE dla amerykańskiego czy brazylijskiego drobiu może poważnie zagrozić wizerunkowi branży oraz przyczynić się do znacznego spadku popytu na mięso drobiowe w całej UE, spowodowane stosowaniem metod chowu i produkcji sprzecznych z oczekiwaniami konsumentów.

Chroniąc polski rynek, KRD-IG intensywnie promuje eksport i poszukuje nowych rynków zbytu dla rodzimego drobiu. Działania w tym zakresie prowadzone są chociażby ramach trzyletniej kampanii współfinansowanej przez Unię Europejską – „Europejski Drób w Jakości Siła”, która ukierunkowana jest na rynek Chin z Hongkongiem, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aktywnie promowany jest także eksport między innymi do RPA czy na Tajwan.

Ze względu na potencjał ryku zwiększenie poziomu eksportu polskich produktów drobiowych do Chin to jedna z najistotniejszych ścieżek rozwoju polskiego sektora drobiarskiego. W 2016 roku KRD-IG podpisała memorandum z Chińskim Stowarzyszeniem Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (CIQA), które usprawni rozwój polskiego eksportu na tamtejszy rynek. Kamieniem milowym w polsko-chińskich relacjach eksportowych było także porozumienie w sprawie kontroli substancji niepożądanych w produktach drobiowych trafiających na tamtejszy rynek. W maju 2016 roku doszło do bezprecedensowego wydarzenia – otwarcia przedstawicielstwa KRD-IG na rynku chińskim. Jest ono odpowiedzialne za kształtowanie relacji biznesowo-handlowych pomiędzy polskimi producentami, a przedsiębiorcami oraz instytucjami rządowymi w Chinach.

Wyszukiwarka: