KRD IG
25 czerwca 2021

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania).

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza informuje, że w ramach ogłoszonego w dniu 20 maja 2021 r. Zapytania ofertowego dotyczącego projektu (zadania) pt.: „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) wyłoniła podmiot, który zrealizuje ten projekt (zadanie).
W ramach przedmiotowej procedury do biura KRD-IG wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalno-prawne.
Ocena oferty dokonana została przez Komisję oceniającą (zespół ekspertów KRD-IG).
I ETAP POSTĘPOWANIA – II ETAP OCENY (ocena jakości oferty): na możliwą maksymalną ilość 100 punktów oferta Partner of Promotion sp. z o.o. oceniona została na poziomie 71,17 pkt.
II ETAP POSTĘPOWANIA: w ramach oceny oferty przy przyjętej punktacji: 3 pkt., 2 pkt., 1 pkt. oferta Partner of Promotion sp. z o.o. na możliwą maksymalną ilość 18 pkt. otrzymała ogólną liczbę punktów na poziomie 7 pkt.
Wobec powyższego, Wykonawcą projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) została agencja Partner of Promotion sp. z o.o.
Serdecznie gratulujemy.

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
5 maja 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
Ograniczenia importowe
14 marca 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
6 lutego 2022

Oświadczenie KRD-IG oraz Zespołu ds. drobiarstwa przy MRiRW w sprawi...

Czytaj
12 stycznia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj
Życzenia Noworoczne
31 grudnia 2021

Życzenia Noworoczne...

Czytaj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2021
22 grudnia 2021

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021...

Czytaj
21 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj
24 listopada 2021

Mięso drobiowe – dla kogo wzrost cen oznacza zyski?...

Czytaj
3 listopada 2021

Dwa nowe ogniska grypy ptaków...

Czytaj

Wyszukiwarka: