KRD IG
25 czerwca 2021

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania).

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza informuje, że w ramach ogłoszonego w dniu 20 maja 2021 r. Zapytania ofertowego dotyczącego projektu (zadania) pt.: „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) wyłoniła podmiot, który zrealizuje ten projekt (zadanie).
W ramach przedmiotowej procedury do biura KRD-IG wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalno-prawne.
Ocena oferty dokonana została przez Komisję oceniającą (zespół ekspertów KRD-IG).
I ETAP POSTĘPOWANIA – II ETAP OCENY (ocena jakości oferty): na możliwą maksymalną ilość 100 punktów oferta Partner of Promotion sp. z o.o. oceniona została na poziomie 71,17 pkt.
II ETAP POSTĘPOWANIA: w ramach oceny oferty przy przyjętej punktacji: 3 pkt., 2 pkt., 1 pkt. oferta Partner of Promotion sp. z o.o. na możliwą maksymalną ilość 18 pkt. otrzymała ogólną liczbę punktów na poziomie 7 pkt.
Wobec powyższego, Wykonawcą projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) została agencja Partner of Promotion sp. z o.o.
Serdecznie gratulujemy.

Pozostałe
Aktualności
Ograniczenia importowe
3 sierpnia 2021

Ograniczenia importowe...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
14 lipca 2021

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
30 lipca 2021

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj
16 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza obejmie patronat nad tegorocznymi targami POLAGRA
12 lipca 2021

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba G...

Czytaj
25 czerwca 2021

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Ochrona wizerunku polskieg...

Czytaj
20 maja 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „OCHRONA WIZER...

Czytaj
Wspólna deklaracja. Nie będziemy świętować pierwszej rocznicy strategii od pola do stołu bez kompleksowej oceny skutków!
20 maja 2021

Wspólna deklaracja. Nie będziemy ...

Czytaj
30 kwietnia 2021

„Stan i perspektywy polskiego sektora drobiarskiego w 2021 roku”...

Czytaj

Wyszukiwarka: