KRD IG
20 maja 2021
Wspólna deklaracja. Nie będziemy świętować pierwszej rocznicy strategii od pola do stołu bez kompleksowej oceny skutków!

Dzisiaj mija rok od przedstawienia strategii od pola do stołu przez Komisję Europejską w Brukseli. Jednakże, jako że strategia w dalszym ciągu wzbudza zbyt wiele wątpliwości w europejskiej społeczności ludzi pracujących w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym, nie możemy świętować tej rocznicy. Trwająca rok intensywna debata tylko spotęgowała nasze obawy.

Jako sygnatariusze niniejszej deklaracji, nie mamy żadnych wątpliwości, że strategia od pola do stołu i jej cele mają znaczący wpływ na cały łańcuch wartości w rolnictwie, od rolników po systemy żywnościowe oraz konsumentów w całej UE. Jednak konsekwencje te najprawdopodobniej będą inne niż pożądane lub oczekiwane skutki.

Postawmy sprawę jasno, zasadniczo nie sprzeciwiamy się podejściu przedstawionemu w ramach zielonego ładu czy strategii od pola do stołu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasz system żywnościowy powinien wdrożyć środki, które mają na celu poprawę jego zrównoważoności, najszybciej jak to możliwe, jednocześnie zapewniając najwyższe standardy jakości oraz żywność przystępną cenowo.

Niemniej jednak strategia będzie miała wpływ nie tylko na jakość środowiskową naszego rolnictwa, ale również na nasze moce produkcyjne i konkurencyjność, nasze przywozy oraz ostatecznie na ceny detaliczne. Mamy również do czynienia ze znaczącymi paradoksami, jeżeli chodzi o strukturę uogólnionych celów, co również zostało ukazane w ciągu ostatnich lat. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, może być już za późno. Nie powinniśmy unikać dyskusji na temat tych paradoksów. Jako że mamy za dużo do stracenia, powinniśmy wspólnie odnieść się do tych kwestii, mimo że wydaje się, że na poziomie unijnym panuje wszechobecna pogarda.

Kompleksowa ocena skutków jest odpowiednim sposobem, aby rozpocząć konkretną dyskusję na temat meritum strategii od pola do stołu. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans obiecał przeprowadzenie takiego badania. Jednakże wbrew zasadom dobrego zarządzania Komisji oraz wielokrotnych zapewnień wiceprzewodniczącego, zdajemy sobie obecnie sprawę, że ocena skutków nie zostanie przeprowadzona. Zasady Komisji dotyczące tego tematu są jednak jasne, „wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków w przypadku inicjatyw Komisji, które prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ gospodarczy, środowiskowy i społeczny.1 (…) Ocena skutków gromadzi dowody, aby ocenić czy przyszłe unijne działania ustawodawcze lub te o charakterze nieustawodawczym są uzasadnione oraz ustalić jak należy je przeprowadzić, aby osiągnąć zamierzone cele polityczne2 .” W obliczu wyzwań dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego to zaniedbanie ze strony Komisji jest niezrozumiałe i nie do przyjęcia.

Indywidualne badania dotyczące różnych celów strategii nie są wystarczające. Tylko poprzez kumulację oraz przeprowadzenie kontroli krzyżowej różnych celów zawartych w strategii można zdać sobie sprawę z wyzwań, z jakimi się wiąże. Jeżeli chodzi o politykę handlową, ta sama Komisja miała odwagę zaproponować przeprowadzenie kompleksowego badania odnośnie złożonego, skumulowanego wpływu ponad 60 porozumień handlowych zawartych przez UE. Dlaczego więc takie działanie nie jest możliwe w przypadku strategii od pola do stołu? Dlaczego rząd USA przeprowadził już badanie dotyczące naszej własnej wiodącej polityki3?

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie niniejszych trzech rozsądnych zasad: oparcie polityki o konkretne dane i dowody naukowe, a nie ideologię czy stanowiska polityczne, zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, rozpoczęcie dialogu na temat konkretnych narzędzi i technologii, które są w stanie zachęcić społeczność rolniczą do tego projektu politycznego, a także zrównanie poziomu ambicji pomiędzy unijnym rynkiem wewnętrznym oraz naszymi międzynarodowymi partnerami, którzy nie mają takich samych aspiracji w zakresie ochrony środowiska.

AnimalHealthEurope – Europejscy Wytwórcy Weterynaryjnych Produktów leczniczych dla zwierząt.
Agriculture and Progress – Europejska Platforma w sprawie zrównoważonej produkcji rolniczej
AVEC – Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlarzy Drobiem w UE
Ceettar – Europejska Organizacja Podwykonawców Rolnych, Wiejskich i Leśnych
CEFS – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru
CEJA – Europejska Rada Młodych Rolników
CEMA – Europejska Branża Maszyn Rolniczych
CEPM – Konfederacja Europejskich Producentów Kukurydzy
CEVI – Europejska Konfederacja Niezależnych Winiarzy
CIBE – Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka
Clitravi – Centrum Łącznikowe dla przemysłu przetwórstwa mięsa w Unii Europejskiej
COCERAL – Europejskie Stowarzyszenie Handlowców na rynku zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, olejów i tłuszczów, paszy dla zwierząt oraz dostaw dla rolnictwa
Copa – Cogeca – Europejscy rolnicy i Europejskie Spółdzielnie Rolnicze
Cotance – Europejska Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń garbarzy i wyprawiaczy
EDA – Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie
EFFAB – Europejskie Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich
ELO – Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich
ePURE – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Odnawialnego Etanolu
Euromontana – Europejskie Stowarzyszenie Obszarów Górskich
European Livestock Voice – Europejska Platforma Łańcucha Żywnościowego w hodowli zwierząt (ze wsparciem partnerów lokalnych CARNI SOSTENIBILI (IT) i SOMOS GANADERIA (ES)).
Euroseeds – Europejskie Stowarzyszenie Sektora Nasion
FARM EUROPE – Europejski Think Tank w sprawie gospodarek wiejskich
FEAP– Konfederacja Europejskich Producentów Akwakultury
FEFAC – Europejska Federacja Producentów Pasz
FEFANA – Europejskie Stowarzyszenie Specjalnych Składników Pasz i ich Mieszanek
Fertilizers Europe – Europejskie Stowarzyszenie Branży Nawozów
Euro Foie Gras – Europejska Federacja foie gras
IBC – Europejskie Związki Zawodowe Hodowców i Producentów Mięsa
UECBV – Europejscy Hodowcy Zwierząt Gospodarskich i Producenci Wyrobów Mięsnych

Dalszych informacji udziela:
François Guerin
Starszy doradca ds. polityk
francois.guerin@copa-cogeca.eu

Jean-Baptiste Boucher
Dyrektor ds. komunikacji
Tel. kom. + 32 474 840 836
jean-baptiste.boucher@copa-cogeca.eu

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
5 maja 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
Ograniczenia importowe
14 marca 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
6 lutego 2022

Oświadczenie KRD-IG oraz Zespołu ds. drobiarstwa przy MRiRW w sprawi...

Czytaj
12 stycznia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj
Życzenia Noworoczne
31 grudnia 2021

Życzenia Noworoczne...

Czytaj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2021
22 grudnia 2021

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021...

Czytaj
21 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj
24 listopada 2021

Mięso drobiowe – dla kogo wzrost cen oznacza zyski?...

Czytaj
3 listopada 2021

Dwa nowe ogniska grypy ptaków...

Czytaj

Wyszukiwarka: