KRD IG
25 maja 2022

Komentarz KRD-IG dla Business Insider

Czy widzą Państwo zagrożenie w zniesieniu ceł na produkty z Ukrainy dla swojej branży?
Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG: Polska branża drobiarska solidaryzuje się z Ukrainą. Wspieramy osoby uciekające przed wojną, a firmy z naszego sektora podejmują realne działania, aby pomagać uchodźcom i społeczeństwu ukraińskiemu. Jednocześnie cały czas nie zapominamy o sytuacji polskiej branży drobiarskiej. W przypadku zniesienia ceł i kontyngentów na produkty z Ukrainy ważne jest, aby pełne otwarcie UE na mięso drobiowe nie spowodowało głębokiego załamania na tym rynku.

Jeśli tak to jakie i dlaczego? Chodzi o eksport czy także zagrożenie na rodzimym rynku?
Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG: Sektor drobiarski w Polsce przechodził w ostatnim czasie bardzo trudne chwile wynikające z Covid-19, grypy ptaków i dynamicznego wzrostu kosztów produkcji. Wprowadzenie dużych ilości mięsa drobiowego, po niskich cenach, spowoduje kolejne turbulencje na tym rynku. Dla wielu naszych hodowców i przetwórców, dotkniętych poprzednimi problemami, może okazać się to zbyt trudne, aby kontynuować produkcję i dalej funkcjonować na rynku.
Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do mięsa drobiowego z Ukrainy, pomoc dotyczyłaby przede wszystkim jednej, potężnej firmy, dysponującej zarówno własnym zapleczem paszowym, jak i hodowlanym, zdolnej do produkcji bardzo dużych ilości mięsa drobiowego po znacznie niższych kosztach wytworzenia niż w UE. Różnice w wymaganiach dotyczących dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska, a także znacznie niższe koszty pasz powodują, że hodowcy w UE nie są w stanie konkurować z takim potentatem.
Dlatego niezwykle ważne jest to, aby Komisja Europejska przy tworzeniu tego typu wniosków brała pod uwagę także czynniki ekonomiczne oraz kierowała się równymi zasadami funkcjonowania na rynku. W naszym wspólnym interesie jest pomoc Ukrainie i dbanie o bezpieczeństwo żywnościowe w ramach wspólnoty. Dlatego wszelkie regulacje powinny być konsultowane z przedstawicielami branży wszystkich krajów należących do UE.

Czy w związku z tym oczekiwaliby Państwo większej ochrony ze strony instytucji państwowych i prawa? Jeśli tak to jakiej?
Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD-IG: Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i ważne jest dla nas, abyśmy mogli dalej funkcjonować na tym rynku. Zależy nam na tym, żeby proponowane przez KE rozwiązania gwarantowały równe  warunki, a jakość sprowadzanego mięsa odpowiadała unijnym normom bezpieczeństwa żywności. W przypadku rozmowy o zniesieniu ceł i kontyngentów uważam, że wymagania nie powinny się różnić od tych, które obowiązują w naszym kraju. Wniosek dotyczący zniesienia ceł i kontyngentów tych kwestii nie uwzględnia. Dlatego cały czas jesteśmy otwarci na dyskusję z przedstawicielami instytucji krajowych i unijnych oraz współpracę merytoryczną w projektowaniu dobrych rozwiązań legislacyjnych.

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego n...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa kurczęcego...

Czytaj
Ograniczenia importowe
10 sierpnia 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
9 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND DEMENTUJE MIT NA TEMAT OBECNOŚCI AZOTANÓW W PRODUKTACH DROBIOWYCH. TESTER SOEKS WPROWADZA KONSUMENTÓW W BŁĄD
5 sierpnia 2022

LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND D...

Czytaj
POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY RAPORT BRANŻOWY JUŻ DOSTĘPNY. FAKTY, DANE I PERSPEKTYWY
5 sierpnia 2022

POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY R...

Czytaj
1 sierpnia 2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOT. PROJEKTU (ZADANIA) PT. „WSPARCIE EKSPANSJI...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
27 lipca 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
15 lipca 2022

Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Wsparcie ekspansji polskiego sekt...

Czytaj

Wyszukiwarka: