KRD IG
13 sierpnia 2020
DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM NA RYNKACH CHIN, HONGKONGU I JAPONII

Przedmiotem działalności promocyjnej będzie mięso drobiowe z Unii Europejskiej. Głównym celem kampanii jest zwiększenie eksportu europejskiego drobiu na rynki docelowe: Chiny, Hongkong i Japonia. Dodatkowo, pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania będą promowane jako produkt wpierający na rynku japońskim.

Informacje na temat piór będą traktowane jako informacje dodatkowe i wspierające w czasie promocji mięsa drobiowego – głównego celu projektu. Europejskie pióra są odbierane w Japonii jako produkt premium, więc możliwe jest wykorzystanie efektu skali w czasie komunikacji na tym rynku.

Promocja drobiu w Chinach i Południowo-wschodniej Azji jest jednym z priorytetów w 2019 r., kampania będzie zwiększać świadomość grup docelowych co do wysokiej jakości drobiu z Europy, jego właściwości zdrowotnych i bezpieczeństwa, wynikającego z podejścia „od pola do stołu”, możliwości śledzenia, kontroli ryzyka, zrównoważonej produkcji oraz wiarygodności dostawców.

Działania kampanii będą realizowane w dwóch najważniejszych krajach w Azji: Chinach w tym Hongkongu i Japonii.

 

 

Wyszukiwarka: