KRD IG

Publikacje

Wykaz aktów prawnych

 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171 , poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

do pobrania

Dz.U. Nr 133 poz. 921 /pdf 1.43 MB/   
Dz.U. Nr 171 poz. 1056 /pdf 1.43 MB/
Dz.U. Nr 223 poz. 1775 /pdf 37 kB/

 

Dz.U.Nr 106 poz. 622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787 ,z 2009 r. Nr 9, poz. 50 oraz Nr 118, poz. 993, z 2010 r. Nr 39 poz. 209 oraz Nr 236 poz. 1561, z 2011 r. Nr 99 poz.574)

do pobrania /pdf 164 kB/

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół (Dz. U. Nr 84, poz. 512)

do pobrania /pdf 302 kB/

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie (Dz. U. Nr 84, poz. 513)

do pobrania /pdf 332 kB/


Wyszukiwarka: