KRD IG
15 września 2021

KRD-IG na pierwszym Kongresie Praw Zwierząt

Europejskie, w tym polskie hodowle, to najlepsze miejsce dla dobrostanu zwierząt – mówił w czasie Ogólnopolskiego Kongresu Praw Zwierząt Dariusz Goszczyński dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Zorganizowane w Senacie spotkanie pod patronatem wice marszałek Gabrieli Morawskiej Staneckiej było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między branżą mięsną i hodowlaną a aktywistami działającymi na rzecz praw zwierząt.
W trakcie kongresu, podczas ośmiu paneli dyskusyjnych, uczestnicy – politycy, eksperci i aktywiści rozmawiali
o edukacji, bezpieczeństwie i dobrostanie zwierząt gospodarskich. W tym kontekście głos polskiej branży drobiarskiej zabrzmiał szczególnie donośnie. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Dariusz Goszczyński – w Polsce potrzebna jest merytoryczna dyskusja na temat dobrostanu zwierząt, jednak dyskusja rzeczowa, pozbawiona przeinaczeń, manipulacji i zbędnych emocji.
Bardzo żałuję, że nie ma z nami hodowców. Straciliśmy szansę usłyszenia prawdziwego głosu tych, którzy zajmują się zwierzętami. Ambicją tego Kongresu jest wypracowanie rozwiązania związanego z dobrostanem bez  wsłuchiwania się w głos tych, którzy się tym na co dzień zajmują – mówił D. Goszczyński.
– Niestety w przestrzeni publicznej wciąż jest wiele mitów dotyczących tego, jak wygląda hodowla przemysłowa zwierząt i  to mitów dla nas bardzo krzywdzących. Niestety bardzo często za ich rozpowszechnianie odpowiedzialne są organizacje ekologiczne i pseudoekologiczne – mówił Goszczyński. Jak dodał,  bardzo często osoby, które je rozpowszechniają wyolbrzymiają pojedyncze przypadki i tak piętnowane przez samą branżę – Nasi hodowcy, gdy wejdą na Facebooka lub inne strony internetowe to dowiedzą się, że są barbarzyńcami, że traktują swoje zwierzęta w sposób okrutny, zadając im cierpnie. A chodzi o klikanie i zasięgi. Chodzi o emocje. Przekaz ma być jednoznaczny
i brutalny pokazujący tego hodowcę jako oprawcę. Wtedy to się fajnie sprzedaje i klika.

Jak zaznaczył w trakcie konferencji przedstawiciel KRD-IG,  w Polsce i Unii Europejskiej obowiązuje bardzo rygorystyczne prawo dotyczące zachowania odpowiedniego dobrostanu zwierząt, którego przestrzeganie jest dokładnie pilnowane i weryfikowane przez odpowiednie służby. Tymczasem, bardzo często organizacje pseudoekologiczne, zamiast bazować na stanie faktycznym, epatują negatywnymi emocjami i fake newsami, próbując w ten sposób doprowadzić do zakazu hodowli zwierząt na terenie UE. Tym samym, jak podkreślał Goszczyński pokazują, że na dobrostanie zwierząt tak naprawdę im nie zależy.
– Co będzie oznaczać zakaz hodowli w UE? Głownie to, że ta hodowla przeniesiona zostanie poza teren Unii Europejskiej, czyli do krajów, w których nie obowiązują tak rygorystyczne przepisy oraz nikt nie zwraca uwagi na dobrostan zwierząt. Czy o to chodzi polskim ekologom ?  – podsumowywał przedstawiciel Izby.
Dlatego, jak podkreślał w dyskusji, podczas tych rozmów powinni brać udział także rolnicy, a ich brak w trakcie kongresu jest wymownym sygnałem, że dyskusja na temat dobrostanu zwierząt prowadzona jest jednostronnie.
W  Kongresie zorganizowanym w Senacie  udział wzięło ponad 125 osób. Jak zapowiadają organizatorzy Kongres ma stać się wydarzeniem cyklicznym, które przełoży się na projektowanie zmian prawnych w zakresie praw i ochrony zwierząt, które nie będą podlegały kontrowersjom politycznym. W trakcie pierwszej odsłony Kongresu zaprezentowano min. pomysły na przeniesienie nadzoru nad ochroną zwierząt z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz powołanie nowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

Kontakt dla mediów:
Marcin Graczyk
Partner of Promotion
m.graczyk@partnersi.com.pl   
tel.: 22 858 74 58 wew. 36

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
5 maja 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
Ograniczenia importowe
14 marca 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
6 lutego 2022

Oświadczenie KRD-IG oraz Zespołu ds. drobiarstwa przy MRiRW w sprawi...

Czytaj
12 stycznia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj
Życzenia Noworoczne
31 grudnia 2021

Życzenia Noworoczne...

Czytaj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2021
22 grudnia 2021

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021...

Czytaj
21 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj
24 listopada 2021

Mięso drobiowe – dla kogo wzrost cen oznacza zyski?...

Czytaj
3 listopada 2021

Dwa nowe ogniska grypy ptaków...

Czytaj

Wyszukiwarka: