kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 20 lutego 2020 r.   Imieniny: Anety, Lehca, Leona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2949483 osób

Ogłoszenia

2018-05-28 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „ORGANIZACJA WYJAZDU PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ BRANŻY DROBIARSKIEJ NA ZGROMADZENIE OGÓLNE a.v.e.c., ELPHA ORAZ ZJAZD CZŁONKÓW IPC”

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu (zadania) pt. „ORGANIZACJA WYJAZDU PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ BRANŻY DROBIARSKIEJ NA ZGROMADZENIE OGÓLNE a.v.e.c., ELPHA ORAZ ZJAZD CZŁONKÓW IPC".

 
Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.
 

Treść Zapytania ofertowego ---> pobierz.pdf 
Załączniki (1-3) do Zapytania ofertowego ---> pobierz.pdf     
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUALIZACJA Zapytania ofertowego z dnia 28 maja 2018 r. 

Warszawa, 30 maja 2018 r.

KRD-IG zastrzegając sobie, w Zapytaniu ofertowym, prawo doprecyzowania szczegółów złożonych ofert w okresie przed rozstrzygnięciem przetargu, uprzejmie informuję, iż nastąpiła aktualizacja Zapytania ofertowego z dnia 28 maja 2018 r. dotyczącego projektu (zadania) pt. „ORGANIZACJA WYJAZDU PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ BRANŻY DROBIARSKIEJ NA ZGROMADZENIE OGÓLNE a.v.e.c., ELPHA ORAZ ZJAZD CZŁONKÓW IPC”.

Wprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpływają na zakres działań w ramach projektu (zadania).

Aktualizacja Zapytania ofertowego dotyczy:

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Było:

  1. Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na Zgromadzenie Ogólne EFPHA, w tym:

5. Zapewnienie pobytu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko – (4 osoby).

  1. Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na zjazd członków IPC, w tym:

         4. Zapewnienie pobytu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko (max. 2  osoby).

    III.            Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., w tym:

 

             4. Zapewnienie pobytu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko (11 osób).

Jest:

  1. Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na Zgromadzenie Ogólne EFPHA, w tym:

5. Zapewnienie transferu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko – (4 osoby).

      II.            Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na zjazd członków IPC, w tym:

      4. Zapewnienie transferu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko (max. 2 osoby).

    III.            Działania w zakresie kompleksowej organizacji wyjazdu przedstawicieli branży na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., w tym:

              4. Zapewnienie transferu na miejscu oraz transferu na trasie lotnisko – hotel – lotnisko (11 osób).

BUDŻET PROJEKTU:

Było:

Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działaniami:

Organizacja wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c.  -    do kwoty 129 940,00 zł. brutto

w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko  - a.v.e.c. dla 11 osób

UWAGA!  Nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.167)

Organizacja wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne ELPHA      -      do kwoty 45 260,00 zł. brutto

w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie  lotnisko – hotel – lotnisko  dla 4 osób   

UWAGA!  Nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.167)

Organizacja wyjazdu na Zjazd Członków IPC                -        do kwoty 24 380,00 zł. brutto
w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko dla 2 osób       

UWAGA!  Nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.167)

Jest:

Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działaniami:

Organizacja wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c.  -    do kwoty 129 940,00 zł. brutto

w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko  - a.v.e.c. dla 11 osób

Organizacja wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne ELPHA      -      do kwoty 45 260,00 zł. brutto

w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie  lotnisko – hotel – lotnisko  dla 4 osób   

Organizacja wyjazdu na Zjazd Członków IPC                -        do kwoty 24 380,00 zł. brutto
w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko dla 2 osób       

ZADANIA AGENCJI NA ETAPIE PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY:

Było:

  1. Przygotowanie całościowego budżetu projektu obejmującego wszystkie koszty związane 
    z kompleksową organizacją:

    1. Wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko  - a.v.e.c. dla 11 osób, zgodnie z uwagą w punkcie „BUDŻET PROJEKTU”

     2. Wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne ELPHA, w tym:               

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie  lotnisko – hotel – lotnisko  dla 4 osób, zgodnie z uwagą w punkcie „BUDŻET PROJEKTU”                                              

    3. Wyjazdu na Zjazd Członków IPC, w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko dla 2 osób, zgodnie z uwagą w punkcie „BUDŻET PROJEKTU” – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.167) 

Jest:

I.      Przygotowanie całościowego budżetu projektu obejmującego wszystkie koszty związane 
z kompleksową organizacją:

 

1.         1.  Wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., w tym:

 

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko  - a.v.e.c. dla 11 osób

     2. Wyjazdu na Zgromadzenie Ogólne ELPHA, w tym:               

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie  lotnisko – hotel – lotnisko  dla 4 osób

     3. Wyjazdu na Zjazd Członków IPC, w tym:

- Transfer grupy na miejscu oraz na trasie lotnisko – hotel – lotnisko dla 2 osób

 

FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Było:

   1. Ofertę należy przesłać złożyć do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12.00:

a)    pocztą elektroniczną na adres e-mail: Marta Kędel m.kedel@krd-ig.com.pl oraz DW Łukasz Dominiak l.dominiak@krd-ig.com.pl  

W tytule e-maila należy wpisaćOdpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Organizacja wyjazdu przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., ELPHA oraz Zjazd Członków IPC”.

b)    przesłać przesyłką listową na adres Beneficjenta lub złożyć w siedzibie Biura KRD-IG w W-wie
ul. Czackiego 3/5 pok. 401,

Z dopiskiem na kopercieOdpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Organizacja wyjazdu przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., ELPHA oraz Zjazd Członków IPC”.

Jest:

1.       1. Ofertę należy przesłać złożyć do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12.00:

 

a)        pocztą elektroniczną na adres e-mail: Marta Kędel m.kedel@krd-ig.com.pl oraz DW Łukasz Dominiak l.dominiak@krd-ig.com.pl  

W tytule e-maila należy wpisaćOdpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Organizacja wyjazdu przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., ELPHA oraz Zjazd Członków IPC”.

lub

b)        przesłać przesyłką listową na adres Beneficjenta lub złożyć w siedzibie Biura KRD-IG w W-wie
ul. Czackiego 3/5 pok. 401,

Z dopiskiem na kopercieOdpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Organizacja wyjazdu przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej na Zgromadzenie Ogólne a.v.e.c., ELPHA oraz Zjazd Członków IPC”.

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO TREŚĆ ---> pobierz.pdf

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń