kalendarzWitaj dziś jest środa, 05 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Emila, Karoliny, Kary dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3194801 osób

Aktualności branżowe

2020-04-17 Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym”

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu pt. "Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowymwraz z przeprowadzeniem badania efektywności projektu (zadania) przez niezależny podmiot.

Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2020 r. o godz. 09.30
 
Treść Zaproszenia  ---> pobierz.pdf
Załączniki (1-4) ---> pobierz.pdf
 
Załączniki (1-4) do Zapytania ofertowego dostępne są także w formie edytowalnej w biurze KRD-IG. Mogą Państwo poprosić o przesłanie wersji edytowalnej Załączników wysyłając prośbę mailem na adres m.kedel@krd-ig.pl 
 

 


23.04.2020

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem badania efektywności projektu przez niezależny podmiot 

Pytanie oferenta z dnia 22.04.2020

 

W zapytaniu ofertowym wskazali Państwo w kryteriach oceny ofert punkt: „K4: Wartość dodana – rekomendacja dodatkowych działań/profitów”.

Jednocześnie kryterium zostało doprecyzowane jako „Wartość dodana – rekomendacja dodatkowych działań/profitów” ocenione zostanie w skali do 21 pkt.

Ocena efektywności zaproponowanych dodatkowych działań i przyznanie 0-21 pkt w zależności od indywidualnej oceny każdego z ekspertów.”

 

Mając na względzie użycie słowa „rekomendacja” prosimy o wyjaśnienie czy w ramach tego punktu:

1.        Wykonawca ma zarekomendować dodatkowe działania / profity, które mógłby zrealizować dla KRD-IG dodatkowo, tj. poza wskazanym w zapytaniu ofertowym budżecie (czyli Wykonawca rekomendujedodatkowe działania a Zamawiający może ale nie musi wybrać z listy proponowanych działań wybrane działania do realizacji – i pokrywa ich koszty dodatkowo poza budżetem wskazanym w zapytaniu

czy też

2.        Wykonawca ma zaproponować działania, które zrealizuje dodatkowo poprzez zmianę poszczególnych pozycji budżetowych ale bez jednoczesnego zwiększania budżetu wskazanego w zapytaniu ofertowym, tj. rekomendowane dodatkowe działania / profity łącznie z działaniami obligatoryjnymi nie mogą przekroczyć kwoty 571 432 zł brutto.

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.04.2020

 

W ramach odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że Wykonawca ma zaproponować/zarekomendować dodatkowe działania, które zrealizuje dodatkowo w ramach przedmiotowego projektu (zadania). Jak zostało wskazane w pytaniu, zgodnie z zapisami Kryterium 4 (strona 11 Zapytania ofertowego) oceniana będzie efektywność zaproponowanych działań dodatkowych i przyznane zostaną punkty w skali 0-21 w zależności od indywidualnej oceny każdego z ekspertów.

 

Wskazany w Zapytaniu ofertowym BUDŻET PROJEKTU jasno wskazuje, że jest to budżet maksymalny przeznaczony na realizację tego projektu (zadania), co oznacza, że oferta Oferenta nie może przekroczyć kwoty Zapytania ofertowego, czyli 571 432,00 zł brutto.  

 

Ponadto, proszę zwrócić uwagę na zapis w Zapytaniu ofertowym, który mówi (strona 6 Zapytania), że koszty niezgodne ze specyfikacją projektową i przekraczające budżet nie mogą być sfinansowane w ramach projektu. Oznacza to, że koszty projektu (zadania) mogą dotyczyć tylko opisanych w Zapytaniu ofertowym działań. Tabela z pozycjami kosztowymi znajduje się na stronie 5. Zapytania ofertowego.

 

 

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego ---> pobierz.pdf

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń