kalendarzWitaj dziś jest piątek, 15 lutego 2019 r.   Imieniny: Arnolda, Jowity, Georginy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2559235 osób

Aktualności branżowe

2019-01-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO MIĘSA INDYCZEGO PN. „INDYK Z EUROPY – POD SKRZYDŁAMI JAKOŚCI” NA RYNKACH POLSKI, NIEMIEC I REPUBLIKI CZESKIEJ

 Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO MIĘSA INDYCZEGO PN. „INDYK Z EUROPY – POD SKRZYDŁAMI JAKOŚCI” („TURKEY FROM EUROPE – UNDER THE WINGS OF QUALITY”) NA RYNKACH POLSKI, NIEMIEC I REPUBLIKI CZESKIEJ
 
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który wdroży w/w Program informacyjno- promocyjny.
 
Budżet przewidziany na realizację Programu wynosi 1.369.095,28 EUR brutto.
 
Wykonawca zostanie wybrany na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. z późn zm., Rozporządzenia Komisji (WE) NR 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.64.16.93 ze zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
 
Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. 
 
Ofertę należy dostarczyć na adres: 
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
pok. 401
 
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2019 r., o godz. 10.00
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: opis Programu, szczegółowa tabela budżetowa, wzór formularza ofertowego, lista kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
 
Osobą dedykowaną do kontaktu z Oferentami jest p. Marta Kędel. Ewentualne pytania do treści dokumentów udostępnionych w postępowaniu przetargowym należy kierować drogą mailową na adres: m.kedel@krd-ig.pl 
 
Niniejsze zaproszenie opublikowano w dn. 21 stycznia 2019 r.
 
Zaproszenie dn. 21 stycznia 2019 r. zamieszczone zostało na stronie www.krd-ig.com.pl pod zakładką AKTUALOŚCI i OGŁOSZENIA
 
Załączniki:

I. Zaproszenie do składania Ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa indyczego pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” („Turkey from Europe – Under the Wings of Quality”) na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej --> pobierz.pdf
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa indyczego pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” („Turkey from Europe – Under the Wings of Quality”) na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej  --> pobierz.pdf
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa indyczego pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” („Turkey from Europe – Under the Wings of Quality”) na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej --> pobierz.pdf
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa tabela budżetowa Programu --> pobierz.pdf
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Logo Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej --> pobierz.pdf
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego --> pobierz.pdf
5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) --> pobierz.pdf
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie kosztów kwalifikowanych programów prostych --> pobierz.pdf
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Tabela oceny oferty  --> pobierz.pdf

 

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
dotyczące składania ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego mięsa indyczego
pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej: 

 25.01.2019

Pytanie Oferenta z dnia 24.01.2019 r.:

Czy jedna (ta sama) kampania/referencja może dokumentować więcej niż jeden punkt z wymogów? Innymi słowy: czy kampania X, jeśli realizuje pkt 1, 3 i 4 pkt, może dokumentować spełnienie wymogów, czy też zasada: jedna kampania, jeden wymóg?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 25.01.2019 r.: 

Tak. Potwierdzamy, że jedna (ta sama) kampania/referencja może dokumentować więcej niż jeden punkt z wymogów. 

 

  Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
dotyczące składania ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego mięsa indyczego 
pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej: 

07.02.2019

1. Załącznik nr 1 do SIWZ (uwzględniający poniższe zmiany zaznaczone w dokumencie na żółto) – Opis programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa indyczego pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” („Turkey from Europe – Under the Wings of Quality”) na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej  --> pobierz.pdf
2. Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego --> pobierz.pdf

PYTANIE NR 1 OFERENTA
Znaleźliśmy nieścisłości w budżetach w kilku działaniach, tzn. po zsumowaniu cząstkowych kosztów suma łączna jest mniejsza (w działaniach: 3b, 5d, 5e oraz w podsumowaniu budżetów wg kraju).  Pytanie, których kwot się trzymamy, bo jeżeli łącznych to prośba o skorygowanie cząstkowych.

Pakiet roboczy: 3B „WSPÓŁPRACA Z PORTALAMI I BLOGAMI TEMATYCZNYMI”

Strona 47 programu, Analiza budżetowa, poz.  „opracowanie 5 zestawów komunikacyjnych x 400 EURO, tłumaczenie i dystrybucja”

W treści programu omyłkowo zapisano 38 godzin pracy w Polsce nad przygotowaniem pakietów edukacyjnych w roku pierwszym i 38 w roku drugim, zabudżetowano natomiast 36 godzin pracy w Polsce nad przygotowaniem pakietów edukacyjnych w roku pierwszym i 40 w drugim roku kampanii.

Prosimy o dostosowanie oferty do podziału budżetu, czyli PL 36 osobogodzin pracy agencji w roku pierwszym i 40 osobogodzin pracy agencji w roku 2.

 

Pakiet roboczy: 5D „PRODUKCJA WIDEO”

Strona 56 programu, Rezultaty i Analiza budżetowa:

W pozycji „Rezultaty programu” omyłkowo zapisano 6 wypowiedzi ekspertów programu w roku pierwszym i zero w roku drugim, zabudżetowano natomiast w totalu 4 wypowiedzi ekspertów programu w roku pierwszym i 2 w drugim roku kampanii.

Prosimy o dostosowanie oferty do podziału budżetu, czyli 4 wypowiedzi ekspertów programu w roku pierwszym i 2 w roku drugim.

 

Pakiet roboczy: 5E „MATERIAŁY PROMOCYJNE”

Strona 58 programu, Analiza budżetowa:

Kwoty w kolumnach „Koszty wg rynku” pozaokrąglane zostały do liczb bezwzględnych, więc tam, gdzie są zaokrąglenia należy je pominąć. Proszę pracować na zaokrąglonych kwotach do pełnych EURO i przyjąć koszty materiałów z tabeli „SUMY CZĘŚCIOWE dla DZIAŁANIA 5e” 

Łączny budżet dla DZIAŁANIA 5E: 27.166 EUR należy traktować jako ostateczny na to działanie, w tym: R1: 16.853 EURO, R2: 10.313 EURO).

 

PYTANIE NR 2 OFERENTA
W opisie działania 4c mamy wyemitować na ekranach LCD spot 30 sek czy 30 min?, zakładam że chodzi o sekundy ale prośba o potwierdzenie.

Pakiet roboczy: 4C „REKLAMA W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ”

Strona 50 programu, Opis działania: „Miesięczne emisje w roku 2 materiału… na ekranach...”

Nastąpił błąd w tłumaczeniu programu na język polski - w programie w języku angielskim jest "Monthly emission in year 2 of 30” video material".

Oczywiście chodzi o 30 sekundowy film, gdyż 30-minutowy film nie miałby tu racji bytu.

 

 Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

dotyczące składania ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego mięsa indyczego 
pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej: 

15.02.2019

1. Załącznik nr 1 do SIWZ (uwzględniający poniższe zmiany zaznaczone w dokumencie na żółto) – Opis programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa indyczego pn. „Indyk z Europy – pod skrzydłami jakości” („Turkey from Europe – Under the Wings of Quality”) na rynkach Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej  --> pobierz.pdf
2. Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego --> pobierz.pdf

 

PYTANIE NR 1 OFERENTA z dnia 13.02.2019
W jaki sposób Zamawiający zamierza sfinansować koszt tłumaczenia fraz i artykułów, jakie pojawią się w ramach codziennych raportów? 

Pakiet roboczy: 2A „MONITORING MEDIÓW”

Strona 40 programu, Rezultaty: „Lista fraz do monitorowania. Codzienne raporty z monitoringu.”

Założono, że proces monitoringu w Niemczech i Czechach będzie odbywać się w językach danych rynków, poddostawca w Niemczech/Czechach będzie prowadził monitoring, przygotowywał miesięczne raporty i tylko w przypadku alertu kryzysowego będzie konieczność przetłumaczenia publikacji kryzysowej.

Aktualizacja pytania z dnia 14.02.2019

Proszę o wskazanie źródła, z którego miałaby zostać sfinansowana realizacja tych działań.

Łączny budżet działania należy traktować jako ostateczny budżet na to działanie.

PYTANIE NR 2 OFERENTA z dnia 13.02.2019.
W jaki sposób Zamawiający zamierza sfinansować koszt tłumaczenia miesięcznych raportów, notek prasowych i wysyłek prasowych (na język niemiecki i czeski)?

Pakiet roboczy: 2B „BIURO PRASOWE”

Strona 41 programu, Rezultaty: „10 miesięcznych raportów z monitoringu; 4 notki prasowe na rynek przesłane online; 2 wysyłki prasowe z gadżetami przesłane pocztą”

Koszt tłumaczenia raportów zawiera się w kosztach przygotowania materiałów - raporty (executive summaries z wnioskami) powinny być przygotowane w języku danego rynku lub po angielsku i  przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie notek przygotowanych przez Polskę zawiera się w zabudżetowanych kosztach dostosowania do danego rynku.

Aktualizacja pytania z dnia 14.02.2019

Proszę o wskazanie źródła, z którego miałaby zostać sfinansowany koszt tłumaczenia miesięcznych raportów, notek prasowych i wysyłek prasowych (na język niemiecki i czeski).

Koszt tłumaczenia raportów zawiera się w kosztach przygotowania materiałów - raporty (executive summaries z wnioskami) powinny być przygotowane w języku danego rynku lub po angielsku i  przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie notek przygotowanych przez Polskę zawiera się w zabudżetowanych kosztach dostosowania do danego rynku.

Budżet wg rynku:

PL:                         46.700 EURO

DE:                         58.600 EURO

CZ:                         39.300 EURO

PYTANIE NR 3 OFERENTA z dnia 13.02.2019.
Czy Zamawiający podtrzymuje, iż strona internetowa ma powstać w 4 językach: PL, CZ, DE i EN?

Pakiet roboczy: 3A „STWORZENIE I AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ”

Strona 41 programu, Opis działania: „Strona internetowa będzie dostępna w 4 językach: angielskim, polskim, czeskim i niemieckim.”

Tak, strona internetowa powinna funkcjonować w 4 językach.

PYTANIE NR 4  OFERENTA z dnia 13.02.2019.
W jaki sposób Zamawiający zamierza sfinansować koszt tłumaczenia strony internetowej (50 stron) i 10 aktualizacji na język angielski. Należy zauważyć, iż Zamawiający założył w Programie budżet na tłumaczenie na język czeski i niemiecki, zatem przewidywał na nie osobny budżet.

Pakiet roboczy: 3A „STWORZENIE I AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ”

Strona 45 programu, Analiza budżetowa: „Opracowanie strony internetowej w 2 wersjach językowych: PL i EN.”; „Tłumaczenie strony internetowej oraz aktualizacji na język niemiecki…. Oraz język czeski…”

Jest przewidziany budżet na tłumaczenie na język czeski i niemiecki, a wersja angielska i polska powinna powstać w ramach kosztu przygotowania kontentu.

Aktualizacja pytania z dnia 14.02.2019

Proszę o wskazanie źródła, z którego miałaby zostać sfinansowany koszt tłumaczenia strony internetowej (50 stron) i 10 aktualizacji na język angielski.

Strona 45 programu, Analiza budżetowa: „Tłumaczenie strony internetowej oraz aktualizacji na język niemiecki: 2.700 EURO (tłumaczenie zawartości strony internetowej – 50 stron x 50 EUR0 + 4 aktualizacje x 50 EURO każda) oraz na język czeski. 3.000 EURO (tłumaczenie zawartości strony internetowej – 50 stron x 50 EUR0 + 4 aktualizacje x 50 EURO każda). Łącznie 5.400

PYTANIE NR 5 OFERENTA z dnia 13.02.2019
Liczba postów/publikacji w 2R - zamiast 58 66, z analizy treści wynika, iż w tym miejscu powinna zostać wpisana liczba 66.

Pakiet roboczy: 3B „WSPÓŁPRACA Z PORTALAMI I BLOGAMI TEMATYCZNYMI”

Strona 46 programu, Rezultaty: „Liczba postów/publikacji:  58 66”

Pomyłka w tłumaczeniu. Całość tekstu wskazuje, że w tym miejscu jest pomyłka

Oczywiście liczba postów/publikacji w 2R to 66.

PYTANIE NR 6 OFERENTA z dnia 13.02.2019.
Czy Zamawiający przyjmuje do realizacji oba te zadania, czy w wyniku omyłki wpisano dwa, przy czym do realizacji wskazuje ten z określonym budżetem?

Pakiet roboczy: 3B „DZIAŁANIA ONLINE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH”

Strona 47 programu, Analiza budżetowa:  "Opracowanie zestawów edukacyjnych: 5 zestawów w każdym roku z tłumaczeniem na języki niemiecki i czeski"; "Opracowanie zestawów komunikacyjnych: 5 zestawów w każdym roku z tłumaczeniem na języki niemiecki i czeski" – 15.550 EUR.

Planowane jest po 5 zestawów edukacyjnych na każdy rok kampanii i zapewniony jest na to budżet zgodnie z opisem. W programie poprawiono zapis w odpowiedniej formie jego brzmienia.

PYTANIE NR 7 OFERENTA z dnia 13.02.2019.
Czy Zamawiający założył dystrybucję zestawów drogą elektroniczną czy za pośrednictwem poczty/kuriera? Czy wskazanie kosztu w ramach osobogodzin świadczy o tym, że Wykonawca będzie dystrybuował je osobiście/mailowo?

Pakiet roboczy: 3B „DZIAŁANIA ONLINE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH”

Strona 47 programu, Analiza budżetowa: „…opracowanie 5 zestawów komunikacyjnych x 400 EURO, tłumaczenie i dystrybucja….”

Do bloggerów wysyłamy sety edukacyjne drogą elektroniczną.

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń