kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 20 lutego 2020 r.   Imieniny: Anety, Lehca, Leona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2949583 osób

Ogłoszenia

2015-01-16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE, A NASTĘPNIE WDROŻENIE 3-LETNIEJ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ EUROPEJSKIEGO DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI NA RYNKU ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRZEKAZANE W TOKU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE 3-LETNIEJ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ EUROPEJSKIEGO DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKOWANEGO W SYSTEMIE JAKOŚCI QAFP NA RYNKACH KRAJÓW TRZECICH

 

pytania i odpowiedzi ->pobierz.pdf                                                        export Polska - rynki docelowe -> pobierz.pdf

--------------------------------------------------------

23.01.2015 r.

AKTUALIZACJA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KAMPANII PROMOCYJNO – INFORMACYJNEJ EUROPEJSKIEGO DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI NA RYNKU ZJEDOCZONYCH EMIRATOW ARABSKICH

Zmiana dotyczy przedmiotu kampanii, jej zakresu terytorialnego, terminu składania ofert oraz wysokości budżetu.

 

WARUNKI PRZETARGU NA KAMPANIĘ PROMOCYJNO-INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ EKSPORTU DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKOWANEGO W SYSTEMIE JAKOŚCI QAFP NA RYNKACH KRAJÓW TRZECICH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE, A NASTĘPNIE WDROŻENIE

3-LETNIEJ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ EUROPEJSKIEGO DROBIU WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKOWANEGO W SYSTEMIE JAKOŚCI QAFP NA RYNKACH KRAJÓW TRZECICH

 

 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży w/w kampanię promocyjno-informacyjną. Zakładany budżet kampanii: 4 200 000,00 Euro netto.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. z późn zm., Rozporządzenia Komisji (WE) NR 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.64.16.93 ze zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Ofertę należy dostarczyć na adres: 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2015 r., o godz. 12 00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: wzór formularza ofertowego, założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej, tabela oceny, wzór opisu oferty programu, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) - stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

W przypadku pytań należy się kontaktować z p. Małgorzatą Leszczyńską, email: leszczynska.leszczynska@gmail.com / tel. 608 644 828

Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza zastrzega sobie możliwość modyfikacji rynków docelowych oraz wysokości budżetu po rozstrzygnięciu przetargu, w trakcie prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej.

Załączniki:

I.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na przygotowanie, a następnie wdrożenie 3-letniej kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskichpobierz.pdf

 

1.    Załącznik nr 1 do SIWZ – Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich pobierz.pdf

a) Anex do załącznika nr 1 do SIWZ- UAEPoultry18June2014 pobierz.pdf

2.    Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego pobierz.pdf

3.    Załącznik nr 3 do SIWZ – Tabela oceny pobierz.pdf

4.    Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór opisu oferty programu pobierz.pdf

5.    Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Istotnych Postanowień Umowy pobierz.pdf

6.    Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie kosztów kwalifikowanych pobierz.pdf

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dn. 23 stycznia 2015 r.

 --------------------------------------------------------------------

 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży w/w kampanię promocyjno-informacyjną. Zakładany budżet kampanii: 1 700 000,00 Euro netto.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) NR 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. z późn zm., Rozporządzenia Komisji (WE) NR 501/2008
z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. oraz ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.64.16.93 ze zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Ofertę należy dostarczyć na adres:

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2015 r., o godz. 12 00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: wzór formularza ofertowego, założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej, tabela oceny, wzór opisu oferty programu, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) - stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

W przypadku pytań należy się kontaktować z p. Małgorzatą Leszczyńską, email: leszczynska.leszczynska@gmail.com, tel. 608 644 828

 

 

 

Załączniki: 

 

I.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na przygotowanie, a następnie wdrożenie 3-letniej kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich pobierz.pdf

 

 

1.    Załącznik nr 1 do SIWZ – Założenia strategiczne dla kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej europejskiego drobiu wysokiej jakości na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich pobierz.pdf

a) Anex do załącznika nr 1 do SIWZ- UAEPoultry18June2014 pobierz.pdf

2.    Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego pobierz.pdf

3.    Załącznik nr 3 do SIWZ – Tabela oceny pobierz.pdf

4.    Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór opisu oferty programu pobierz.pdf

5.    Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Istotnych Postanowień Umowy pobierz.pdf

6.    Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie kosztów kwalifikowanych pobierz.pdf

 

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dn. 16 stycznia 2015 r.

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń