kalendarzWitaj dziś jest sobota, 21 lipca 2018 r.   Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2361721 osób

Rynek drobiu

2016-09-12 PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

w zakładach o zatrudnieniu 10 osób i więcej (w tys. ton)

Dane GUS

W publikacji zamieszczono informacje o ilości produkcji wytworzonej i wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych lub grup asortymentowych, klasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną w 2004 r. Prezentowane dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosiła 10 osób i więcej, niezależnie od rodzaju zarejestrowanej podstawowej działalności gospodarczej (we wszystkich tablicach).

Dane o ilości produkcji obejmują produkcję całkowitą wyrobów gotowych wytworzonych w roku kalendarzowym z surowca własnego lub powierzonego, przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa (tzn. zużywanych wewnątrz przedsiębiorstwa na cele produkcyjne). Natomiast produkcja sprzedana to wartość przychodów uzyskanych ze sprzedanych w ciągu roku wyrobów gotowych pochodzących z produkcji własnej oraz produkcji zleconej do wykonania w innym przedsiębiorstwie, niezależnie od momentu wytworzenia.

W tablicy zamieszczono dane o ilości produkcji wytworzonej w latach 2000 oraz 2005-2014, zrealizowanej na terytorium Polski dla ponad 500 wyrobów lub względnie jednorodnych grup asortymentowych – ZESTAWIENIA ROCZNE

 

Jednostka

 

 

 

 

 

 

WYROBY

miary

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PRODUCTS

Measurement

 

 

 

 

 

 

 

unit

 

 

 

 

 

 

Produkty uboju wliczane do wydajności poubojowej

 

 

 

 

 

 

 

Slaughter products

 

 

 

 

 

 

 

bydła i cieląt.............................................

tys. t

218,7

233,8

230,9

214,4

203,5

214,7

cattle and calves

 

 

 

 

 

 

 

trzody chlewnej........................................

tys. t

928,8

913,3*

1103,1*

1185,8*

1216,2

1221,6

pigs

 

 

 

 

 

 

 

Tłuszcze zwierzęce topione jadalne............

t

89479*

102 656

92 419*

89935*

95147

112166

Animal fats, rendered, edible

 

 

 

 

 

 

 

Mięso drobiowe........................................

tys. t

1 585,6

1 705,7

1 930,7*

2 042,3*

2199,0

2382,7

Poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Konserwy drobiowe....................................

tys. t

39,1

37,0

37,8

36,3

30,1

31,5

Canned poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Wędliny drobiowe.........................................

tys. t

134,8*

179,0

207,4

203,2

196,1

182,7

Cured poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Wyroby wędliniarskie drobiowe...................

tys. t

36,5

43,5

42,3

42,8

38,1

34,3

Cured poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka

 

 

 

 

 

 

WYROBY

miary

2000

2005

2006

2007

2008

2009

PRODUCTS

Measurement

 

 

 

 

 

 

 

unit

 

 

 

 

 

 

Produkty uboju wliczane do wydajności poubojowej

 

 

 

 

 

 

 

Slaughter products

 

 

 

 

 

 

 

bydła i cieląt.............................................

tys. t

155,6

185,6

222,3

229,3*

194,1

187,0

cattle and calves

 

 

 

 

 

 

 

trzody chlewnej........................................

tys. t

704,1

1031,0

1185,9*

1221,4

1019,7

909,3

pigs

 

 

 

 

 

 

 

Tłuszcze zwierzęce topione jadalne............

t

44522

63451

62455*

74630

71375*

82828*

Animal fats, rendered, edible

 

 

 

 

 

 

 

Mięso drobiowe........................................

tys. t

619,4

1237,2

1304,6

1354,2

1 413,2*

1 425,3*

Poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Konserwy drobiowe....................................

tys. t

41,9

34,0

33,4

32,7

33,1

34,8

Canned poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Wędliny drobiowe.........................................

tys. t

71,1

126,8

107,6*

118,4

104,5

131,2*

Cured poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

Wyroby wędliniarskie drobiowe...................

tys. t

15,9

25,1

30,0

31,5

38,5

38,0*

Cured poultry meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
gwiazdka (*)
- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych na stronie www.stat.gov.pl/gus

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń