kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 20 października 2020 r.   Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3284441 osób

Ograniczenia importowe

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE IMPORTU MIĘSA DROBIOWEGO Z POLSKI

Wykaz 13.10.2020 pobierz.pdf

Lp. Treść zakazu Regionalizacja
/ Brak regionalizacji
Data publikacji Link do Komunikatu Kraj
1 W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Hongkongu wprowadziły tymczasowy zakaz importu mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim.
regionalizacja 03-01-2020 Link Hongkong 
2 Pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna RPA poinformowała GIW o  wprowadzeniu zakazu eksportu związanego z wystąpieniem w  Polsce ogniska HPAI u drobiu.

Następujące towary pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem importu na rynek RPA:

– żywy drób, gołębie i inne ptaki;
– jaja (z wyłączeniem SPF);
– świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.


Poinformowano ponadto, iż nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia importowe (veterinary import permits)
dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia zostaną anulowane, a  importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń.

Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał ważne zezwolenie.
brak regionalizacji 07-01-2020 Link RPA
3 Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej służby weterynaryjnej Ukrainy wprowadzony został zakaz importu drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w  Polsce. regionalizacja 07-01-2020 Link Ukraina
4 Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i  Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego:

– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi
z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej do 03.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są przez służbę białoruską w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z  komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
regionalizacja 07-01-2020 Link Białoruś
5 W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, władze Singapuru wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski żywego drobiu (w tym ptaków ozdobnych), mięsa drobiowego, produktów pozyskanych z drobiu i ptaków oraz jaj.
brak regionalizacji 08-01-2020 Link Singapur
6 W związku z potwierdzeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. wystąpienia 1 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
w stadzie drobiu w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim władze Korei wprowadziły tymczasowy zakaz importu z całego terytorium Polski drobiu, mięsa drobiowego oraz jaj konsumpcyjnych. Ponadto, służby właściwe Korei zawiesiły procedurę rejestracji polski zakładów produkujących mięso drobiowe.
brak regionalizacji 08-01-2020 Link
Korea
7 W związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 8 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów krasnostawskiego
(w województwie lubelskim) oraz  z powiatu ostrowskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego 
(tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja 09-01-2020 Link Hongkong
8 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, decyzją z dnia 8 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Armenii wprowadziła od dnia 10 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z woj. lubelskiego oraz wielkopolskiego na terytorium Republiki Armenii następujących towarów:

– żywego drobiu (wszystkich gatunków);
– wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
– piór, puchu;
– jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– mączki mięsno-kostnej;
– pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne;
– polimerowych i kartonowych pudełek, podkładek.
regionalizacja 10-01-2020 Link Armenia
9 W dniu 9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) tymczasowego zakazu eksportu w związku z wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu
w województwie lubelskim w dniu 2 stycznia 2020 r.


Wprowadzone środki bezpieczeństwa zawierają:

– tymczasowy zakaz eksportu domowych i dzikich żywych ptaków oraz nieprzetworzonych termicznie produktów ubocznych pochodzących z ww. ptaków, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z Polski;

– regulowanie importu mięsa drobiowego i nieprzetworzonych termicznie produktów z mięsa drobiowego zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego Świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich towarzyszącego przesyłkom;

– kontynuację eksportu jaj konsumpcyjnych zgodnie z bilateralnie uzgodnionym Świadectwem zdrowia dla jaj konsumpcyjnych
i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ze wszystkich województw;

– kontynuację eksportu przetworzonych termicznie produktów drobiowych (przetworzonego termicznie mięsa oraz produktów jajecznych) ze wszystkich województw.
brak regionalizacji 13-01-2020 Link ZEA
10 Wprowadzenie przez Japonię tymczasowego zakazu importu mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego
z Polski.


W dniu 7 stycznia 2020 r. polska placówka dyplomatyczna w Japonii poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę japońską zakazu eksportu polskiego drobiu z całego terytorium Polski w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terytorium Polski. Aktualnie GIW wyjaśnia z placówką dyplomatyczną zakres obowiązywania zakazu.
brak regionalizacji 13-01-2020 Link Japonia
11 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówkę dyplomatyczną, Tajwan z dniem 3 stycznia 2020 r. nie dopuszcza importu drobiu oraz produktów drobiowych pochodnych (w tym jaj). Zakaz ten nie dotyczy puchu i  pierza.

Zgodnie z przekazaną informacją „zwierzęta oraz produkty zwierzęce” zapakowane i wysłane do Tajwanu przed dniem 3 stycznia 2020 r. (ale nie w  dniu 3 stycznia 2020 r.) nie podlegają ww. restrykcjom. Główny Lekarz Weterynarii jest
w trakcie ustalania jakich konkretnie produktów dotyczy zakaz.
brak regionalizacji 13-01-2020 Link Tajwan
12 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 6 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 5 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu z woj. lubelskiego na terytorium Republiki Kazachstanu następujących towarów:

– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej
i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
regionalizacja 14-01-2020 Link Kazachstan
13 Wprowadzenie przez Hongkong tymczasowego zakazu importu drobiu i  produktów drobiowych z powiatów myśliborskiego oraz kolskiego.

W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu władze Hongkongu wprowadziły od dnia 16 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów myśliborskiego (w województwie zachodniopomorskim) oraz z powiatu kolskiego (w województwie wielkopolskim) mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja 16-01-2020 Link Hongkong
14 Ograniczenia w eksporcie na rynek Kuby z uwagi na występowanie HPAI Za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej w Hawanie, Główny Inspektorat Weterynarii uzyskał informację, że służba weterynaryjna Kuby uznaje regionalizację na poziomie województw przy eksporcie mięsa drobiowego i  produktów z mięsa drobiowego z Polski.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zgodnie z zapisami bilateralnie uzgodnionego wzoru świadectwa zdrowia, obwiązuje zakaz eksportu mięsa drobiowego i  produktów z mięsa drobiowego pozyskanego z drobiu pochodzącego z województw, które nie są wolne od HPAI.
regionalizacja 21-01-2020 Link Kuba
15 W dniu 7 stycznia 2020 r. polska placówka dyplomatyczna w Japonii poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę japońską zakazu eksportu polskiego drobiu z całego terytorium Polski w związku ze stwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terytorium Polski.

W dniu 22 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Japonii potwierdziła, że zakaz eksportu został wprowadzony od dnia 3 stycznia 2020 r. i dotyczy eksportu z Polski do Japonii mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego. Zakaz nie dotyczy puchu i pierza.

Dodatkowo, zgodnie z informacją z placówki dyplomatycznej Japonia dopuści import z Polski mięsa drobiowego i produktów
z mięsa drobiowego, których pakowanie zostało zakończone do dnia 8 grudnia 2019 r. włącznie.
brak regionalizacji 24-01-2020 Link Japonia
16 W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w  stadzie drobiu w powiecie legnickim
w województwie dolnośląskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 23 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu
z powiatu legnickiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
regionalizacja 27-01-2020 Link Hongkong
17 W dniu 27 stycznia 2020 r. za pośrednictwem notyfikacji WTO GIW został poinformowany o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Filipin zakazu eksportu ptactwa domowego i dzikiego oraz produktów z  nich pozyskanych, w tym mięsa drobiowego i piskląt jednodniowych z całego terytorium Polski.

Procedury importowe w odniesieniu do ww. produktów zostały wstrzymane ze skutkiem natychmiastowym. Przesyłki zawierające ww. towary, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce termicznej, zostaną zatrzymane i skonfiskowane przez filipińską służbę w portach wejścia na rynek Filipin.

Mrożone mięso drobiowe z datą uboju/przetwarzania 21 dni przed wybuchem ognisk HPAI zostanie wpuszczone na rynek Filipin, zgodnie z wymogami kwarantanny. Import produktów mięsnych drobiowych jest objęty zasadami ujętymi w artykułach 10.4.19, 10.4.20, 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.

Ww. zakaz został wprowadzony w związku z wykryciem 1. ogniska HPAI u drobiu w miejscowości Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim w  dniu 30 grudnia 2019 r.
brak regionalizacji 27-01-2020 Link Filipiny
18 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ambasadę RP w Hawanie w dniu 24 stycznia 2020 r., służba weterynaryjna Kuby wprowadziła zakaz wwozu mięsa drobiowego i produktów mięsnych drobiowych z całego terytorium Polski, obowiązujący od dnia 2 stycznia 2020 r.

Wprowadzenie ww. zakazu eksportu wynika z uwarunkowań prawnych Kuby, zgodnie z którymi konieczne jest wprowadzenie zakazu importu w przypadku wykrycia ognisk choroby zakaźnej na terytorium państwa eksportującego na terytorium Kuby, niezależnie od zapisów w uzgodnionych wzorach świadectw zdrowia.
brak regionalizacji 27-01-2020 Link Kuba
19 Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i  Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 24.01.2020 r. czasowych ograniczeń na wwóz do Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego następujących towarów:

– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi
z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały
z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego do 23.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są
w trybie zwykłym.

Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z  komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.
regionalizacja 28-01-2020 Link Białoruś
20 Zakaz eksportu wszystkich gatunków drobiu oraz jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, przetworzonych termicznie), z wyjątkiem produktów poddanych obróbce cieplnej w temperaturze 70 °C. Zakaz obowiązuje od 29.01.2020 roku. brak regionalizacji 30-01-2020 Pismo
GIWue.432.42.2020 KW
Kuwejt
21 Zgodnie z informacją z Ambasady RP w Tokio otrzymaną w dniu 31 stycznia 2020 r. Japonia dopuści import z Polski mięsa drobiowego i produktów z  mięsa drobiowego, których pakowanie zostało zakończone do dnia 8 grudnia 2019 r. włącznie jeśli zakład produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany znajdują się dalej niż 50 km od ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W przypadku gdy zakład produkcyjny i miejsce, w którym towar był zapakowany znajdują się w promieniu do 50 km od ogniska należy przestrzegać zapisów w 
„Świadectwie pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i  produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii”, zgodnie z którymi Polska musi być wolna od grypy ptaków przez co najmniej 90 dni przed wysyłką mięsa drobiowego.
brak regionalizacji 31-01-2020 Link Japonia
22 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 27 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu z woj. wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego na terytorium Republiki Kazachstanu następujących towarów:
– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej (min. 70 °C);
pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej
i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.
regionalizacja 04-02-2020 Link Kazachstan
23 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. wprowadziła od dnia 28 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, następujących towarów:

– żywego drobiu i jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i  dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;
– tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.  

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie.

Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem
i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia.

Z powyższego wynika, że strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz pasz również
na te województwa, które z powodu wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji
w chwili obecnej nie jest możliwy.

Do dnia 4 lutego 2020 roku strona rosyjska zezwoliła na wwóz produkcji drobiowej z Polski z towarzyszeniem świadectw zdrowia, wydanych bez wprowadzenia stosownego zapisu.
regionalizacja 05-02-2020 Link Federacja Rosyjska
24 W nawiązaniu do informacji dotyczącej zakazu eksportu mięsa drobiowego i  produktów mięsnych drobiowych wprowadzonego przez służbę weterynaryjną Kuby z  uwagi na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków, informujemy, że w dniu 3 lutego 2020 r. Ambasada RP w Hawanie potwierdziła, że służby Kuby przyjmą przesyłki mięsa
i produktów mięsnych drobiowych wyprodukowane do dnia 8 grudnia 2019 r. i  pochodzące z zakładów z całej Polski posiadających uprawniania do eksportu na rynek kubański.
brak regionalizacji 05-02-2020 Link Kuba
25 Decyzją władz Ukrainy nr 110 z dnia 3 stycznia 2020 r. restrykcje importowe wprowadzone z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce dotyczą stref dotkniętych wirusem, wyznaczonych zgodnie z kompetentnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakazem objęte zostały następujące towary: drób, jaja wylęgowe, produkty drobiowe, z wyjątkiem produktów, które zostały poddane obróbce metodą gwarantującą zniszczenie czynnika wywołującego wymienioną chorobę.
Nowe wymagania importowe określono w 
Wymaganiach dotyczących wprowadzenia (wysłania) na terytorium celne Ukrainy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, ubocznych produktów pochodzenia zwierzecego oraz produktów pochodnych, przyjętych Rozporządzeniem Ministra polityki Rolnej i Żywności Ukrainy nr 553 z dnia 16.11.2018r., które weszło w życie na Ukrainie 24 listopada 2019 r.
Zakaz nie dotyczy karm dla zwierząt domowych, zawierających surowiec drobiowy, jak również materiałów paszowych pochodzących z drobiu (PAP drobiowy, hydrolizaty białkowe z drobiu, produkty z krwi drobiwej, tłuszcz drobiowy, produkty
z jaj
i in.), które zostały poddane obróbce termicznej określonej w ukraińskim rozporządzeniu 553. Wymagania w tym zakresie są zbliżone do unijnych, dotyczących produktów pochodzenia zwierzecego.

W odniesieniu do jadalnych produktów drobiowych, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit wymagana jest jedna
z poniższych metod obróbki dla świeżego mięsa, z którego zostały wyprodukowane:
obróbka kategorii "A" – obróbka, która zapewnia brak oznak świeżego mięsa na przekroju produktu końcowego – ma zastosowanie w przypadku mięsa pochodzącego z kraju/terytorium wolnego od grypy ptaków i choroby ND;
obróbka kategorii "B" – obróbka w hermetycznie zamknietych opakowaniach, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika F
0
o wartości równej lub większej niż 3;
obróbka kategorii "C" – obróbka, w której minimalna temperatura w  najgrubszym miejscu mięsa lub żołądka, pęcherza
i jelit powinna osiągnąć 80 °C;
obróbka kategorii "D" – obróbka, w której minimalna temperatura w  najgrubszym miejscu mięsa lub żołądka, pęcherza
 i jelit musi osiągnąć 70 °C; albo w  przypadku surowej surowej szynki – naturalna fermentacja powinna występować przez co najmniej 9 miesięcy i powinna osiągnąć: wartość Aw – nie więcej niż 0,93; pH – nie więcej niż 6.
Powyższe metody obróbki różnią się od obróbek wskazanych w artykule 10.4.26 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE,
a w rozporządzeniu nr 553 nie został podany czas obróbki, w jakim temperatura powinna zostac zastosowana.
regionalizacja 05-02-2020 Link Ukraina
26 Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i  Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego:

– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;

– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;

– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);

– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa warmińsko-mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 4 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z  komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

Przypominamy, że podobny zakaz w związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.
regionalizacja 05-02-2020 Link Białoruś
27 Dnia 5 lutego br. Ambasada RP w Kuwejcie uściśliła, iż w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk HPAI u drobiu, służba weterynaryjna Kuwejtu wprowadziła zakaz eksportu z naszefo kraju.

Wprowadzony zakaz obejmuje: mięso drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone, poddane obróbce cieplnej) i produkty drobiowe oraz jaja spożywcze/ produkty jajeczne, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce cieplnej w temperaturze 70 °C w Rzeczypospolitej Polskiej. Ww. zakaz obowiązuje od dnia 26 stycznia 2020 r.
brak regionalizacji 06-02-2020 Pismo GIWue.432.42.2020 KW (2) Kuwejt
28 Zakaz eksportu wprowadzony ze względu na występowanie w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dotyczy nie tylko mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, ale również żywego drobiu i jaj wylęgowych.

Wymagania dotyczące eksportu puchu i pierza pochodzącego od drobiu z Polski Link

Wymagania dotyczące gotowej karmy dla zwierząt domowych  (tj. paszy dla ryb)  zawierającej materiały pochodzenia zwierzęcego tj. przetworzone mięso drobiowe Link
brak regionalizacji 06-02-2020 Pismo GIWue.432.19.2020 (8) TW Tajwan
29 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. dolnośląskiego następujących towarów:
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Tym samym strona rosyjska sprostowała informację, zgodnie z którą zakaz wwozu do Federacji Rosyjskiej ww. towarów tj. mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej); będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu] miał być rzekomo rozszerzony również na województwa, w których obecnie nie występuje grypa ptaków. Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego. Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia. Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy z całego terytorium Polski.
regionalizacja 06-02-2020 Link Federacja Rosyjska
30 Władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów wolsztyńskiego oraz raciborskiego (ze skutkiem natychmiastowym i obowiązujący aż do odwołania) mięsa drobiowego (tusz, elementów, podroboów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 06-02-2020 Link Hongkong
31 W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim oraz w powiecie iławskim w województwie warmińsko-mazurskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 29 stycznia 2020 r. tymczasowy zakaz importu z powiatów szamotulskiego oraz iławskiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 07-02-2020 Link Hongkong
32 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu poinformowała o wprowadzeniu od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z województw dolnośląskiego i śląskiego:

– żywego drobiu;
– jaj wylęgowych;
– puchu i piór;
– mięsa drobiowego i wszystkich produktów z mięsa drobiowego, które nie zostały poddane obróbce termicznej;
– pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków paszowych, otrzymywanych w procesie syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– trofeów myśliwskich, które nie zostały poddane obróbce taksydermicznej (dzikie ptactwo);
– używanego sprzętu przeznaczonego do hodowli, uboju i rozbioru drobiu.

Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz (bez ograniczenia tranzytu) wprowadzony przez służbę weterynaryjną Republiki Kazachstanu obowiązuje już dla woj. lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
regionalizacja 10-02-2020 Link Kazachstan
33 Służba weterynaryjna Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziła zakaz eksportu mięsa drobiowego, jaj i produktów z nich pozyskanych z województwa lubelskiego.

Import ww. towarów został tymczasowo wstrzymany , z wyjątkiem produktów jajecznych i mięsnych poddanych obróbce termicznej lub innym obróbkom gwarantującym zniszczenie wirusa grypy ptaków, przy zachowaniu warunków higieny i saudyjskich standardów technicznych.

Ww. zakaz został wprowadzony w nawiązaniu do raportu GLW złożonego do OIE w dniu 2 stycznia 2020 r. ws. wykrycia 1. ogniska HPAI u drobiu w miejscowości Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim w dniu 30 grudnia 2019 r.
regionalizacja 11-02-2020 Pismo GIWue.432.43.2020 (1) SA Arabia Saudyjska
34 W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 7 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 7 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. warmińsko-mazurskiego następujących towarów:

– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;

– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);

– będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja 12-02-2020 Link Federacja Rosyjska
35 W związku z potwierdzeniem 18-tego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald, w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim, władze Hongkongu wprowadziły od 12 lutego 202 r. tymczasowy zakaz importu z powiatu ostródzkiego (ze skutkiem natychmiastowym obowiązujący aż do odwołania) mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 12-02-2020 Pismo GIWue.432.11.2020 (15) HK Hongkong
36 W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim (woj. opolskie), gliwickim (woj. śląskie), sieradzkim (woj. łódzkie), łowickim woj. łódzkie), łódzkim wschodnim (woj. łódzkie) oraz poddębickim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 28-02-2020 Link Hongkong
37

W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie zgierskim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 2 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

regionalizacja 03-03-2020 Link Hongkong
38 Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi  została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 28 lutego 2020 r. tymczasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego:

– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego do dnia 27 lutego 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

Jednocześnie przypominam, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.
regionalizacja 03-03-2020 Link Białoruś
39 W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 05-03-2020 Link Hongkong
40 Strona japońska potwierdziła, że produkty wysoko przetworzone, takie jak sproszkowane jaja, nie podlegają zakazowi eksportu do Japonii. Jednakże należy każdorazowo potwierdzać ze służbami japońskimi w porcie czy dany produkt zostanie zakwalifikowany jako produkt wysoko przetworzony.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ambasady RP w tokio podmioty pragnące eksportować jaja w proszku powinny kontaktować się za pośrednictwem importera ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w porcie, w którym planowane jest przyjęcie towaru. Uzyskanie w/w potwierdzenia od służby japońskiej będzie równoznaczne z możliwością eksportu danego produktu do Japonii.
brak regionalizacji 05-03-2020 Pismo GIWue.432.17.2020 923) JP Japonia
41 W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w mieście Łodzi, władze Hongkongu wprowadziły od dnia 9 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w miasta oraz dodatkowo z powiatu pabianickiego mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi. regionalizacja 10-03-2020 Link Hongkong
42

W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie drobiu w miejscowości Dąbrowica, w gminie Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim władze Hongkongu wprowadziły od dnia 10 marca 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatu mięsa drobiowego  (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

regionalizacja 12-03-2020 Link Hongkong
43 Służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 17 marca 2020 r. wprowadziła od dnia 17 marca 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. śląskiego oraz łódzkiego następujących towarów:
– żywego drobiu i jaj wylęgowych;
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);
– tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu mięsa drobiowego, gotowych produktów mięsnych, pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu do Federacji Rosyjskiej z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie, dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego. lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego.
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych, w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację:  spoza terenów     województw:     śląskiego,     łódzkiego,     lubelskiego,     zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego. małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja 23-03-2020 Pismo GIWue.432.2.2020 RU (18) Federacja Rosyjska
44 Białoruska służba weterynaryjna wprowadziła od dnia 3 kwietnia 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubuskiego:

– żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
– mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
– puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
– pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem poddanych obróbce termicznej, przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów).
Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubuskiego zostały anulowane.
Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubuskiego do dnia 2 kwietnia 2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.
Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, dla mieszanek paszowych przeznaczonych dla cennych gatunków ryb, poddanych obróbce termicznej w procesie produkcji śruty dla mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt.
Jednocześnie przypominam, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego oraz śląskiego.
Należy również zaznaczyć, że zakaz wwozu pasz pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych) z województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego służba białoruska wprowadziła również w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń.
regionalizacja 06-04-2020 Link Białoruś
 45 W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej wprowadziła od dnia 2 kwietnia 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z w/w województwa następujących towarów:
– mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produktów drobiowych, zawierających w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;
– pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej).
Jednocześnie strona rosyjska poinformowała, że wprowadzony w 2016 roku zakaz wwozu do Federacji Rosyjskiej z województwa lubuskiego żywego drobiu, jaj wylęgowych oraz tranzytu żywego drobiu pochodzącego z tego województwa przez terytorium Federacji Rosyjskiej, pozostaje w mocy.
Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu mięsa drobiowego, gotowych produktów mięsnych, pasz i dodatków paszowych przeznaczonych dla drobiu, do Federacji Rosyjskiej z Polski, w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.
Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 7 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych, w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: śląskiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.
regionalizacja 06-04-2020 Link Federacja Rosyjska
46 Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Kuwejcie w dniu 8 kwietnia władze Kuwejtu podjęły decyzję o zniesieniu od dnia 30 marca 2020 r. zakazu wprowadzonego w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym obowiązujący od dnia 26 stycznia 2020 r. zakaz wwozu do Kuwejtu mięsa drobiowego pochodzącego od wszystkich gatunków drobiu oraz produktów pochodnych, w tym jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, przetworzonych termicznie) przestał obowiązywać.

Jednocześnie należy zauważyć, że na terytorium Polski niektóre terytoria administracyjne nadal objęte są restrykcjami w związku z ostatnimi ogniskami HPAI (obszar zapowietrzony i zagrożony), zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich  (najnowsza zmiana załącznika - decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/504 z dnia 6 kwietnia 2020 r.). Powyższe należy mieć na uwadze przy certyfikacji produktów eksportowanych z Polski do Kuwejtu.
brak regionalizacji 09-04-2020 Link Kuwejt
47

W dniu 23 kwietnia 2020 r. służby weterynaryjne Polski i Singapuru zakończyły renegocjacje wzoru świadectwa zdrowia na mięso drobiowe - mrożone wywożone z Polski do Singapuru . Nowy wzór świadectwa zawiera korzystne dla Polski zapisy dot. możliwości stosowania regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Powyższe oznacza możliwość wznowienia eksportu na rynek singapurski z zatwierdzonych zakładów, spełniających warunki nowego wzoru świadectwa zdrowia. Dodatkowo, w przypadku ponownego wystąpienia grypy ptaków w przyszłości, nie dojdzie do automatycznej blokady eksportu mięsa drobiowego z całego terytorium Polski.

regionalizacja 23-04-2020 Link Singapur
48 W dniu 4 maja 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii podjęła decyzję o zniesieniu ograniczeń eksportowych dla powiatów, w których dokonano ostatecznej dezynfekcji ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w styczniu 2020 r., tj.

w województwie lubelskim: powiatu lubartowskiego, krasnostawskiego,
w województwie wielkopolskim: powiatu ostrowskiego, kolskiego,
w województwie zachodniopomorskim: powiatu myśliborskiego,
w województwie dolnośląskim: powiatu legnickiego,
w województwie wielkopolskim: powiatu szamotulskiego, wolsztyńskiego,
w województwie śląskim: powiatu raciborskiego,
w województwie warmińsko-mazurskim: powiatu iławskiego.

Z ww. powiatów można eksportować do Singapuru drób, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne. Dodatkowo, zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, możliwe jest wznowienie eksportu z terytoriów, na których nie wystąpiła grypa ptaków, przy spełnieniu zapisów właściwego wzoru świadectwa zdrowia.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz eksportu złowionych ptaków dzikich.
regionalizacja 05-05-2020 Link Singapur
49 W związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, władze Bośni i Hercegowiny wprowadziły zakaz importu, którym objęte zostało województwo łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Ograniczenia dotyczą następujących towarów:

a) żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych oraz utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
b) piskląt jednodniowych;
c) jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
d) zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
e) świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
f) produktów z mięsa drobiowego, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych;
g) innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
h) niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.

Zakaz nie ma zastosowania do następujących przesyłek:

a) hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO3 lub większej;
b) produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
c) produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
d) pióra lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.
regionalizacja 20-05-2020 Link Bośnia i Hercegowina
50 Władze Republiki Białorusi poinformowały o częściowym zniesieniu ograniczeń importowych wprowadzonych z uwagi na HPAI dla woj. lubelskiego.

Pismem z dnia 26 maja 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa lubelskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Białorusi następujących towarów:

żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych.
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z województwa lubelskiego następujących towarów:

dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
jaj spożywczych;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa
regionalizacja 28-05-2020 Link Białoruś
51 W dniu 1 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych powiatów, tj.

powiatu kolskiego i konińskiego w województwie wielkopolskim;
powiatu gliwickiego w województwie śląskim;
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim;
powiatu sieradzkiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, poddębickiego, zgierskiego w województwie łódzkim;
powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
Z wyżej wymienionych powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja 01-06-2020 Link  Singapur
52  Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Armenii poinformowała o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków dla województwa lubelskiego. Ponownie istnieje możliwość wwozu z województwa lubelskiego do Republiki Armenii następujących towarów:

żywego drobiu (wszystkich gatunków);
wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
piór, puchu;
jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
mączki mięsno-kostnej;
pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne.
Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązuje zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, który służba weterynaryjna Republiki Armenii wprowadziła dla województwa wielkopolskiego.
regionalizacja  02-06-2020 Link  Armenia
53 W dniu 3 czerwca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów:

powiat lubartowski, województwo lubelskie;
powiat krasnostawski, województwo lubelskie;
powiat ostrowski, województwo wielkopolskie;
powiat szamotulski, województwo wielkopolskie;
powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie;
powiat legnicki, województwo dolnośląskie;
powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.

Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.
regionalizacja  04-06-2020 Link Hongkong
54 W dniu 9 czerwca 2020 r. właściwa służba Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii, podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla kolejnych powiatów, tj.

powiatu wrocławskiego w województwie dolnośląskim;
powiatu łódzkiego w województwie łódzkim.
 Z ww. powiatów można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja 09-06-2020 Link Singapur
55 Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, dotyczącą częściowego zniesienia restrykcji importowych dla województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, od dnia 15 czerwca 2020 r. ponownie istnieje możliwość wwozu z w/w województw do Republiki Białorusi następujących towarów:

żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i
Jednocześnie właściwe władze Białorusi poinformowały o utrzymaniu zakazu wwozu z w/w województw następujących towarów:

dzikiego, zoologicznego i cyrkowego ptactwa;
jaj spożywczych;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb
(z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie przypominam, że właściwe władze Białorusi częściowo zniosły zakaz również dla województwa lubelskiego, natomiast zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego i lubuskiego nadal obowiązują w całości.
regionalizacja 17-06-2020 Link Białoruś
56 W dniu 8 lipca 2020 r. służba właściwa Singapuru poinformowała, iż w oparciu o informacje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii podjęła decyzję o zniesieniu restrykcji wprowadzonych z uwagi na wystąpienie HPAI dla ostatniego powiatu objętego ograniczeniami, tj.

powiatu sulęcińskiego w województwie lubuskim.
 Z ww. powiatu można eksportować do Singapuru drób, mięso drobiowe, produkty drobiowe i hodowlane ptaki ozdobne.
regionalizacja 08-07-2020 Link Singapur
57 W dniu 21 lipca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów:

powiat kolski, województwo lubelskie;
powiat wolsztyński, województwo lubelskie;
powiat koniński, województwo wielkopolskie;
powiat wrocławski, województwo wielkopolskie;
powiat ostródzki, województwo zachodniopomorskie;
powiat raciborski, województwo dolnośląskie;
powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo warmińsko-mazurskie;
powiat sieradzki, województwo łódzkie;
powiat łowicki, województwo łódzkie;
powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie;
powiat poddębicki, województwo łódzkie;
powiat zgierski, województwo łódzkie;
powiat pabianicki, województwo łódzkie;
Łódź, województwo łódzkie.
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.

Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.
regionalizacja 21-07-2020 Link Hongkong
58 Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Ponownie istnieje możliwość wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi następujących towarów:

żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego);
jaj wylęgowych;
mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
puchu i pierza;
nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa (drobiu);
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu z ww. województw następujących towarów:

dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych i cyrków;
jaj spożywczych;
pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).
Jednocześnie przypominamy, że właściwe władze Białorusi częściowo zniosły zakaz również dla województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, natomiast zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa śląskiego i lubuskiego nadal obowiązują w całości.
regionalizacja 22-07-2020 Link Białoruś
59 W dniu 30 lipca 2020 r. strona japońska poinformowała o zniesieniu zakazu eksportu w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek japoński.

W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Tokio, w dniu 30 lipca 2020 r. właściwa służba Japonii poinformowała o zniesieniu ograniczeń eksportowych wprowadzonych z uwagi na wystąpienie ognisk HPAI w Polsce.

Następujące produkty mogą być eksportowane do Japonii:

Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 30 lipca 2020 r. i później;
Jaja zniesione w dniu 30 lipca 2020 r. i później oraz pozyskane z nich produkty.
brak regionalizacji 31-07-2020 Link Japonia
60

Pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. służba właściwa Republiki Armenii poinformowała o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Ponownie istnieje możliwość wwozu z Polski do Armenii następujących towarów:

  • żywego drobiu (wszystkich gatunków);
  • wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
  • piór, puchu;
  • jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
  • mączki mięsno-kostnej;
  • pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne.
brak regionalizacji 05-08-2020 Link Armenia
61 Pismem z dnia 14 sierpnia 2020 r. służby weterynaryjne Republiki Kuby poinformowały o zniesieniu z dniem 15 sierpnia 2020 r. restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ponownie istnieje możliwość wwozu do Kuby z Polski mięsa drobiowego oraz produktów mięsnych drobiowych. brak regionalizacji 17-08-2020 Link Kuba
62 W dniu 26 sierpnia 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o możliwości wznowienia eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z ostatnich powiatów objętych ograniczeniami:

    powiat gliwicki, województwo śląskie;
    powiat sulęciński, województwo lubuskie;

Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach.

Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu
regionalizacja 26-08-2020 Link Hongkong
63 W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Rijadzie, z dniem 19 sierpnia 2020 r., właściwe służby Królestwa Arabii Saudyjskiej zniosły ograniczenia eksportowe wprowadzone z uwagi na wystąpienie w Polsce ognisk HPAI.

Do Królestwa Arabii Saudyjskiej mogą być ponownie eksportowane następujące produkty:

    Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego;
    Jaja oraz pozyskane z nich przetwory.
brak regionalizacji 28-08-2020 Link Arabia Saudyjska
64 W dniu 22 września 2020 r. strona ukraińska przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję o zniesieniu restrykcji nałożonych na Polskę w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie 2019-2020. brak regionalizacji 23-09-2020 Link Ukraina
65 W dniu 8 października 2020 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo władz weterynaryjnych Bośni i Hercegowiny informujące o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). brak regionalizacji 09-10-2020 Link Bośnia i Hercegowina

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń