kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.   Imieniny: Aliny, Anety, Benona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2681403 osób

Grypa ptaków

2007-12-20 Notatka ze spotkania w MRiRW

Warszawa, 10.XII.2007 r.

Notatka ze spotkania w MRiRW w dniu 10 grudnia 2007 r. z przedstawicielami organizacji zrzeszających hodowców, producentów i przetwórców drobiu i jaj, dotyczącego sytuacji na rynku drobiu, mięsa drobiowego i jaj w związku z wystąpieniem grypy ptaków.

 Dnia 10 grudnia 2007 r. w MRiRW odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek, Główny Lekarz Weterynarii Ewa Lech, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Wojciech Wojtyra, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Maria Boratyn-Laudańska, Dyrektor Departamentu Finansów Aleksandra Szelągowska, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Waldemar Guba, Dyrektor Biura Ministra Maria Zwolińska, inni pracownicy MRiRW oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających hodowców, producentów i przetwórców drobiu i jaj (Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Sierpeckie Zrzeszenie Producentów Drobiu, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie), producenci i hodowcy indywidualni, przedstawiciele ubojni i zakładów drobiarskich oraz przedstawiciel organizacji zrzeszającej sieci handlowe (lista uczestników w załączeniu).
Spotkanie miało na celu ocenę sytuacji, wymianę informacji, skierowanie do Ministra wniosków o udzielenie pomocy, wymianę poglądów na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania służb weterynaryjnych, przedstawienie producentom możliwości uzyskania rekompensaty fnansowej strat poniesionych w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.

Główne problemy przedstawione przez producentów to:

 1. Spadek sprzedaży brojlerów, jaj konsumpcyjnych oraz piskląt. Dużym problemem jest zapewnienie bieżącego odbioru brojlerów kurzych i indyczych z ferm znajdujących się w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym w obszarze A i uboju przez rzeźnie, które odmawiają przyjęcia drobiu. Ubój sztuk z obszaru A odbywa się z zachowaniem uciążliwych procedur związanych z przeprowadzeniem uboju w określonym cyklu produkcyjnym, właściwym zabezpieczeniem, przechowywaniem i przerobem tego mięsa (poddanie go obróbce termicznej min. 70 o C), a także z odpowiednim znakowaniem i przeznaczeniem do spożycia w kraju. Także hodowcy z obszaru B napotykają na problemy za sprzedażą brojlerów kurzych i indyczych oraz jaj konsumpcyjnych, a także jaj wylęgowych i piskląt. Największe trudności napotykają hodowcy, którzy nie posiadają umów kontraktacyjnych z rzeźniami. Rzeźnie posiadające stałych dostawców wywiązują się z umów sygnalizują jednak, że ponoszą duże straty spowodowane trudnościami ze zbyciem mięsa po odpowiednich cenach. Niektóre rzeźnie, w związku z brakiem zbytu przestały przyjmować drób do uboju.
    
 2. Producenci podkreślili, że ponoszą olbrzymie straty finansowe, pomimo, że ich stad nie dotknęła bezpośrednio grypa ptaków (producenci z buforowego obszaru B). Budzi to w nich poczucie niesprawiedliwości, gdyż w przeciwieństwie do producentów, w których gospodarstwach wystąpiła grypa ptaków, nie mogą liczyć na odszkodowania od państwa. Może to doprowadzić do groźnej sytuacji, że wystąpienie grypy ptaków w gospodarstwie stanie się pożądane. Został przywołany przykład pryszczycy w Wielkiej Brytanii, gdzie bardziej "opłacało" się mieć w gospodarstwie pryszczycę, z uwagi na możliwość uzyskania rekompensaty finansowej, co spowodowało celowe zawlekanie choroby przez hodowców do własnych stad.
    
 3.  W opinii środowisk producenckich, spadek sprzedaży i straty z tym związane w dużej mierze wynikają z braku informacji w społeczeństwie, niewiedzy na temat choroby i nieuzasadnionej paniki wśród konsumentów. W związku z tym, należy zaplanować spójną kampanię informacyjną, mającą na celu uspokojenie opinii publicznej. Do informowania na temat grypy ptaków powinien zostać wyznaczony i wyszkolony ograniczony zespół osób. Osoby spoza zespołu nie powinny publicznie wypowiadać się na ten temat. Istotne jest, aby kampania ta nie była uznawana za inicjatywę organizacji producenckich, gdyż zmniejszyłoby to jej wiarygodność. Kampania informacyjna powinna być prowadzona z wykorzystaniem urzędników najwyższego szczebla i autorytetów naukowych, poprzez spoty telewizyjne, informacje w innych mediach (także internet) oraz plakaty w sklepach. Producenci zasugerowali zaangażowanie profesjonalnej firmy PR.
    
 4. Poruszono także sprawę wstrzymania przez Rosję, Białoruś i Ukrainę odbioru piskląt kurzych i indyczych. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi rozmowy z Głównymi Lekarzami Weterynarii tych państw w celu odblokowania rynku. Producenci podkreślili konieczność podjęcia działań politycznych i bliskiej współpracy z władzami Rosji, Białorusi i Ukrainy w celu udostępnienia rynków zbytu w tych krajach.

  Wnioski:
 1. Należy kontynuować stałe kontakty z organizacjami producentów i przetwórców drobiu oraz dokonywać bieżącej analizy sytuacji rynkowej pod kątem ewentualnego wystąpienia do Komisji Europejskiej o pomoc finansową z tytułu utraty zaufania konsumentów.
    
 2. Istnieje konieczność przekazywania w sposób profesjonalny rzetelnych i spójnych informacji medialnych w celu uspokojenia opinii publicznej.
    
 3. Istnieje konieczność wzmocnienia służb weterynaryjnych, Policji i Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia realizacji zadań przy likwidacji grypy ptaków.

Sporządziła: Magdalena Kijkowska, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń