kalendarzWitaj dziś jest poniedziałek, 21 maja 2018 r.   Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2299917 osób

Rynek drobiu

2018-04-25 IMPORT I EKSPORT DROBIU ŻYWEGO W LATACH 2010 – 2017
KODY CN  do pobrania MS Word 353 kB >>

 

 

 

 Import

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.18
marzec
Dynamika %
III.18/II.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 415 600 64,9        
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17

Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
108,6    
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01- 28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01- 31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 415 600 108,6        

  

IMPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I 2 164 760 2 760 355 2 197 138 4 028 669 8 046 062 3 397 033 3 470 609 4 064 921 4 415 600
II 1 520 503 4 611 972 4 035 128 2 564 101 5 033 321 6 987 389 5 120 071 5 821 139  
III 2 502 989 4 928 821 4 102 073 2 840 084 6 607 666 7 482 548 8 428 014 6 768 344  
IV 3 680 548 3 509 846 2 840 311 5 321 988 7 158 866 9 567 060 9 926 162 11 428 342  
V 2 284 272 5 118 550 4 423 091 4 439 285 7 841 375 7 394 186 3 305 409 9 591 403  
VI 2 948 781 5 106 062 5 696 405 7 031 776 7 879 229 7 844 025 10 484 379 10 929 127  
VII 3 197 218 3 128 558 5 287 350 6 526 741 6 720 779 9 838 145 10 520 110 8 409 985  
VIII 4 886 525 4 465 055 4 996 904 6 544 522 5 100 671 9 096 823 8 450 447 6 852 508  
IX 5 709 148 3 992 482 4 260 211 7 298 023 8 616 707 9 229 713 10 680 369 11 629 397  
 X 4 777 132 2 789 405 6 751 355 6 771 430 8 850 484 7 633 083 6 108 361 8 185 554  
 XI 2 212 389 5 396 550 5 616 526 4 016 655 7 351 572 9 791 218 13 834 084 7 195 713  
 XII 5 242 276 10 909 419 818 054 12 669 878 9 054 993 8 269 714 5 979 850 6 801 795  
 Łącznie 41 126 541 56 717 075 51 024 546 70 053 152 88 261 725 96 530 937 96 307 865 97 678 228 4 415 600

 

  

Export

2018
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.18/XII.17
luty
Dynamika %
II.18/I.18
marzec
Dynamika %
III.18/II.18

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 347 919 32,0        
Miesiąc
Dynamika %
I.18/I.17
Dynamika %
II.18/II.17

Dynamika  %
III.18/III.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
410,7    
Okres
01.01-31.01.2018

Dynamika %
I.18/I.17 

01.01- 28.02.2018 

Dynamika %
I-II.18/I-II.17 

01.01- 31.03.2018

Dynamika %
I-III.18/I-III.17 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
1 347 919 410,7        

  

EXPORT
[masa netto w kg]
m-ce/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017 2018
I 800 511 132 697 1 145 642 592 734 1 432 871 936 526 2 441 816 328 202 1 347 919
II 660 577 408 076 248 924 732 193 1 737 493 2 397 211 2 790 543 462 915  
III 976 256 271 033 1 243 939 1 259 530 1 366 578 1 989 565 3 306 278 2 867 501  
IV 338 660 385 498 1 106 049 1 055 274 1 373 790 2 808 338 1 843 390 766 733  
V 847 682 1 292 885 898 858 3 588 290 1 502 257 696 042 1 461 566 2 437 941  
VI 1 017 981 559 594 137 649 1 280 007 3 002 309 2 187 612 1 890 595 1 440 341  
VII 1 066 205 274 954 880 182 485 731 1 274 910 2 873 760 1 778 861 512 655  
VIII 463 753 1 544 260 867 972 2 154 832 1 838 800 1 184 897 2 770 448 3 309 594  
IX 1 334 058 693 590 812 451 1 652 114 2 291 047 2 396 122 2 091 541 2 124 430  
X 213 375 1 226 303 756 552 2 255 980 2 046 776 1 491 590 1 584 592 1 420 356  
XI 925 397 1 316 312 3 082 210 1 706 997 2 478 088 2 145 883 2 226 373 1 581 212  
XII 3 364 601 2 125 962 4 441 078 5 747 716 3 422 238 2 943 255 2 017 114 4 214 005  
 Łącznie 12 009 056 10 231 164 15 621 506 22 511 398 23 767 157 24 050 801 26 203 117 21 465 885 1 347 919

 **- UWAGA! ZMIANA DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH - w dniu 15.XII.2016 r. jeden z podmiotów eksportujących do UE dokonał korekty deklaracji INTRASTAT  i zamienił towar z kodu CN 01059400 (Drób domowy żywy-ptactwo z gatunku Gallus Domesticus: o masie przekraczającej 185 g)   na kod CN02071310 (Mięso i podroby zamrożone, z gatunku Gallus Domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów, łap, szyj, serc, wątróbek, żołądków - "kurczaki 65%")

 


 

 Import

 

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 064 921 68,0 5 821 139 143,2 6 768 344 116,3
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16

Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
117,1 113,7 80,3
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01- 28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01- 31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 064 921 117,1 9 886 060 115,1 16 654 404 97,9

 

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
11 428 342 168,8 9 591 403 83,9 10 929 127 113,9
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16

Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
115,1 290,2 104,2
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I-IV.17/I-IV.16 

01.01- 31.05.2017 

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01- 30.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
28 082 746 104,2 37 674 149 124,5 48 603 276 119,3

 

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 409 985 77,0 6 852 508 81,5 11 629 397 169,7
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/IX.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
77,9 81,1 108,9
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I-VII.17/I-VII.16 

01.01- 31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01- 30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
57 013 261 111,2 63 865 769 107,0 75 495 166 107,3

 

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/X.17
listopad
Dynamika %
XI.17/XI.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 185 554 70,4 7 195 713 87,9 6 801 795 94,5
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
134,0 52,0 113,7
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I-X.17/I-X.16 

01.01- 30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01- 31.12.2017

Dynamika %
I-XII.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
83 680 720 109,4 90 876 433 100,6 97 678 228 101,4

 

 

Export

2017
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.17/XII.16
luty
Dynamika %
II.17/I.17
marzec
Dynamika %
III.17/II.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
328 202 16,3 462 915 141,0 2 867 501 619,4
Miesiąc
Dynamika %
I.17/I.16
Dynamika %
II.17/II.16

Dynamika  %
III.17/III.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13,4 16,6 86,7
Okres
01.01-31.01.2017

Dynamika %
I.17/I.16 

01.01- 28.02.2017 

Dynamika %
I-II.17/I-II.16 

01.01- 31.03.2017

Dynamika %
I-III.17/I-III.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
328 202 13,4 791 117 15,1 3 658 618 42,8

 

2017
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.17/III.17
maj
Dynamika %
V.17/IV.17
czerwiec
Dynamika %
VI.17/V.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
766 733 26,7 2 437 941 318,0 1 440 341 59,1
Miesiąc
Dynamika %
IV.17/IV.16
Dynamika %
V.17/V.16

Dynamika  %
VI.17/VI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
41,6 166,8 76,2
Okres
01.01-30.04.2017

Dynamika %
I-IV.17/I-IV.16 

01.01- 31.05.2017 

Dynamika %
I-V.17/I-V.16 

01.01- 30.06.2017

Dynamika %
I-VI.17/I-VI.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
4 425 351 42,6 6 863 292 57,9 8 303 633 60,5

 

2017
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.17/VI.17
sierpień
Dynamika %
VIII.17/VII.17
wrzesień
Dynamika %
IX.17/VIII.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
512 655 16,3 3 309 594 645,6 2 124 430 64,2
Miesiąc
Dynamika %
VII.17/VII.16

Dynamika %
VIII.17/VIII.16

Dynamika  %
IX.17/IX.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13,4 119,5 101,6
Okres
01.01-31.07.2017

Dynamika %
I-VII.17/I-VII.16 

01.01- 31.08.2017 

Dynamika %
I-VIII.17/I-VIII.16 

01.01- 30.09.2017

Dynamika %
I-IX.17/I-IX.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 816 288 13,4 12 125 882 66,3 14 250 312 69,9

 

2017
Miesiąc październik
Dynamika %
X.17/IX.17
listopad
Dynamika %
XI.17/X.17
grudzień
Dynamika %
XII.17/XI.17

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 420 356 66,9 1 581 212 111,3 4 214 005 266,5
Miesiąc
Dynamika %
X.17/X.16

Dynamika %
XI.17/XI.16

Dynamika  %
XII.17/XII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
89,6 71,0 208,9
Okres
01.01-31.10.2017

Dynamika %
I-X.17/I-X.16 

01.01- 30.11.2017 

Dynamika %
I-XI.17/I-XI.16 

01.01- 31.12.2017

Dynamika %
I-XII.17/I-XII.16 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
15 670 668 71,4  1 420 356 71.3 21 465 885 81,9

 


 

 Import

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 470 609 42,0 5 120 071 147,5 8 428 014 164,6
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15

Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
102,2 73,3 112,6
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 470 609 102,2 8 590 680 82,7 17 018 694 95,3

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 926 162 117,8 3 305 409 33,3 10 484 379 317,2
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
103,8 44,7 133,7
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-V.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
26 944 856 98,2 30 250 265 86,9 40 734 644 95,5

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %
IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
10 520 110 100,3 8 450 447 80,3 10 680 369 126,4
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
106,9 92,9 115,7
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
51 254 754 97,6 59 705 201 96,9 70 385 570 99,4

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
6 108 361 57,2 13 834 084 226,5 5 979 850 43,2
Miesiąc
Dynamika %
X.16/X.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
80,0 141,3 72,3
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 30.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
76 493 931 97,5 90 328 015 102,3 96 307 865 99,8

 

 

Export

2016
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.16/XII.15
luty
Dynamika %
II.16/I.16
marzec
Dynamika %
III.16/II.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
2 792 947 94,9 4 286 900 153,5 3 367 357 78,5
Miesiąc
Dynamika %
I.16/I.15
Dynamika %
II.16/II.15

Dynamika  %
III.16/III.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
298,2 178,8 169,3
Okres
01.01-31.01.2016

Dynamika %
I.16/I.15 

01.01- 29.02.2016 

Dynamika %
I-II.16/I-II.15 

01.01- 31.03.2016

Dynamika %
I-III.16/I-III.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc
2 792 947 298,2 7 079 847 212,4 10 447 204 196,3

 

2016
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.16/III.16
maj
Dynamika %
V.16/IV.16
czerwiec
Dynamika %
VI.16/V.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
4 379 164 130,0 1 199 846 27,4 87 517 7,3
Miesiąc
Dynamika %
IV.16/IV.15

Dynamika %
V.16/V.15

Dynamika  %
VI.16/VI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
155,9 172,4 4,0
Okres
01.01-30.04.2016

Dynamika %
I-IV.16/I-IV.15 

01.01- 31.05.2016 

Dynamika %
I-V.16/I-IV.15 

01.01- 30.06.2016

Dynamika %
I-VI.16/I-VI.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
14 826 368 182,3 16 026 214 181,5 16 113 731 146,3

 

2016
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.16/VI.16
sierpień
Dynamika %
VIII.16/VII.16
wrzesień
Dynamika %IX.16/VIII.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 296 341 - 8 030 072 349,7 3 206 387 39,9
Miesiąc
Dynamika %
VII.16/VII.15

Dynamika %
VIII.16/VIII.15

Dynamika  %
IX.16/IX.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
79,9 677,7 133,8
Okres
01.01-31.07.2016

Dynamika %
I-VII.16/I-VII.15 

01.01- 31.08.2016 

Dynamika %
I-VIII.16/I-VIII.15 

01.01- 30.09.2016

Dynamika %
I-IX.16/I-IX.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
18 410 072 132,6 26 440 144 175,4 29 646 531 169,7

 

2016
Miesiąc październik
Dynamika %
X.16/IX.16
listopad
Dynamika %
XI.16/X.16
grudzień
Dynamika %
XII.16/XI.16

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 584 592 75,8 2 226 373 140,5 2 017 114 90,6
Miesiąc
Dynamika %
X.16/X.15

Dynamika %
XI.16/XI.15

Dynamika  %
XII.16/XII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
106,2 103,8 68,5
Okres
01.01-31.10.2016

Dynamika %
I-X.16/I-X.15 

01.01- 30.11.2016 

Dynamika %
I-XI.16/I-XI.15 

01.01- 31.12.2016

Dynamika %
I-XII.16/I-XII.15 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
21 959 630 115,8 24 186 003 114,6 26 203 117 108,9

 


 

Import

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 397 033 37,5 6 987 389 205,7 7 482 548 107,1
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika  %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
42,2 138,8 113,2
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
3 397 033 42,2 10 384 422 90,8 17 866 970 103,4

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 567 060 127,9 7 394 186 77,3 7 844 025 106,1
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
133,6 94,3 99,6
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
27 434 030 119,4 34 828 216 116,0 42 672 241 113,9

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
9 838 145 125,4 9 096 823 92,5 9 229 713 101,5
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
146,4 178,3 107,1
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
52 510 386 110,1 61 607 209 118,2 70 836 922 112,4

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
7 633 083 82,7 9 791 218 128,3 8 269 714 84,5
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
86,2 133,2 91,3
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
78 470 005 99,1 88 261 223 111,4 96 530 937 109,4

 

 

 

Export

2015
Miesiąc styczeń
Dynamika %
I.15/XII.14
luty
Dynamika %
II.15/I.15
marzec
Dynamika %
III.15/II.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
936 526 27,4 2 397 211 256,0 1 989 565 83,0
Miesiąc
Dynamika %
I.15/I.14

Dynamika %
II.15/II.14

Dynamika %
III.15/III.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
65,4 138,0 145,6
Okres
01.01-31.01.2015

Dynamika %
I.15/I.14 

01.01- 28.02.2015 

Dynamika %
I-II.15/I-II.14 

01.01- 31.03.2015

Dynamika %
I-III.15/I-III.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
936 526 65,4 3 333 737 105,2 5 323 302 117,3

 

2015
Miesiąc kwiecień
Dynamika %
IV.15/III.15
maj
Dynamika %
V.15/IV.15
czerwiec
Dynamika %
VI.15/V.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 808 338 141,2 696 042 24,8 2 187 612 314,3
Miesiąc
Dynamika %
IV.15/IV.14

Dynamika %
V.15/V.14

Dynamika  %
VI.15/VI.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
204,4 46,3 72,9
Okres
01.01-30.04.2015

Dynamika %
I-IV.15/I-IV.14 

01.01- 31.05.2015 

Dynamika %
I-V.15/I-V.14 

01.01- 30.06.2015

Dynamika %
I-VI.15/I-VI.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
8 131 640 137,6 8 827 682 119,1 11 015 294 105,8

 

2015
Miesiąc lipiec
Dynamika %
VII.15/VI.15
sierpień
Dynamika %
VIII.15/VII.15
wrzesień
Dynamika %
IX.15/VIII.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
2 873 760 131,4 1 184 897 41,2 2 396 122 202,2
Miesiąc
Dynamika %
VII.15/VII.14

Dynamika %
VIII.15/VIII.14

Dynamika  %
IX.15/IX.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
100,0 64,4 104,6
Okres
01.01-31.07.2015

Dynamika %
I-VII.15/I-VII.14 

01.01- 31.08.2015 

Dynamika %
I-VIII.15/I-VIII.14 

01.01- 30.09.2015

Dynamika %
I-IX.15/I-IX.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
13 889 054 118,8 15 073 951 111,4 17 470 073 110,4

 

2015
Miesiąc październik
Dynamika %
X.15/IX.15
listopad
Dynamika %
XI.15/X.15
grudzień
Dynamika %
XII.15/XI.15

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
1 491 590 62,3 2 145 883 143,9 2 943 255 137,2
Miesiąc
Dynamika %
X.15/X.14

Dynamika %
XI.15/XI.14

Dynamika  %
XII.15/XII.14

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
72,9 86,6 86,0
Okres
01.01-31.10.2015

Dynamika %
I-X.15/I-X.14 

01.01- 30.11.2015 

Dynamika %
I-XI.15/I-XI.14 

01.01- 31.12.2015

Dynamika %
I-XII.15/I-XII.14 

Razem masa netto(kg) za dany miesiąc:
18 961 663 93,2 21 107 546 103,7 24 050 801 101,2

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń